بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم یه ظرف انگور گذاشت روی میزم من هم هی می خوردم، بعد از 10 دقیقه اومد بردش! پرسیدم چرا می بری؟ گفت یادم رفته بود بشورمش! امنیت جانی ندارم من تو این خونه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم دسشویی بود رفتم بترسونمش چراغ دسشویی رو خاموش کردم میگم ای وای مامان برق رفت!برگشته میگه چرت نگو هواکش روشنه!!!!!!!!!! مامان ریز بینه دارم من؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ 40 ﺳﺎﻟﺸﻪ ! ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺱ ﺳﯽ ﺩﯼ ﺭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍش ﻣﺮﺍﺣﻠﺸﻮ ﺭﻭ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ بنویسه. ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : 1 - ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ِ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺮﻭﯾﻢ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پپسرداییم امتحان فارسی داشته ، مخالف کلمه پیروزی رو نوشته استقلال !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچگیام که فامیلامون میومدن خونمون بچه هاشونو یه گوشه گیر میاوردم تا میخوردن میزدم ! البته خونشون که میرفتم تاااااا میخوردم میزدنماااا فک و فامیل انتقام گیره داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا این خاله ما تو عمرش تا میتونه سوتی میده خواست به من بگه برام یه پیام جالب پیدا کن تو اینترینت گفت:برام پیام ترانه ای بفرست بابا من تو افقم شما خودتون حالتمو در بیارین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم اصن موردو بیخیال خودمومیگم دوروزپیش رفتم پایه تخته کنفرانس بدم بایه دختره باهم بعدش یه ازخدابی خبر برگشت گفت چقدبه هم میاید کل کلاس منفجرشد هیچی دیگه الان به بابام اونم میگه بابا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

راستشو بگید مادر شما هم این طوریه؟؟؟؟ وقتی مامانم میخواد صدام کنه اسم کل اعضای خوانواده رو میگه بعد اخر سر اسم بنده ی حقیر یادش میفته.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من چقدر بد بختم. وقتی میرم خونه فامیل به دخترشون سلام میکنم اولیا ی گرامی اخم میکنن وچپ چپ نگاه میکنن.وقتی هم سلام نمیکنم میگن:((خیلی ببخشید بچه ما لال به دنیا اومده.)) مهر پدر و مادری تون تو حلقم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم بهم اس داده با این مضمون:هوی بوووق رفتی بیرون واسم شارژ بخر نترس باهم حساب میکنیم پولتو نمیخورم مال سگ خوردن نداره... چی بگم خدایا... من سکوت میکنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا من رشتم کامپیوتره هرکدوم از آشناها و فک وفامیل وقتی رشتمو میپرسن و میفهمن کامپیوتر میخونم بلااستسنا اولین سوالی که ازم میپرسن اینه: ینی الان قشنگ بادی با کامپیوتر کارکنی؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار عمم به مامان بزرگم گفت چرا من باید یه حرف رو دو بار بهت بگم؟؟ به همین شیرین کام قصم گفت هاااااااااااااااااااااااا فک و فامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم میرفتم چالوس رفتم بغالی یارو فکر میکرد رد بول همون رانیه دونه ای 500 میداد(چهار سال پیش)خیلی شیک و مجلسی یخچال رو خالی کردم.یه همچین پسر مهربونی ام من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا (اغقا)با مامانم نشسیم جوک میخونیم میگه خدایا کی شه من یه لب تاب بخرم برم تو4جوک جوک بخونم و به این آرزوم برسم  مامانه منو باش با این آرزوهاش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا تو خونه ما موقع کتک زدن بنده یا فحش دادن بهم یکی نمیگه لعنت بر شیطون و بغلم کنه و اشک تو چشماش جمع بشه؟؟؟ لایک:ای خواهر اینحرفا مال تو فیلماست.وضع ماهم همینه....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تادیروزدخترخانومای فامیل توخیابون جواب سلامم بهمون نمیدادندولی حالاکه داریم پزیشکی میگیریم بهمون اس ام اس هم میدند خدایش فک و فامیل شغل پرست من دارم؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم یه ظرف انگور گذاشت روی میزم من هم هی می خوردم، بعد از 10 دقیقه اومد بردش! پرسیدم چرا می بری؟ گفت یادم رفته بود بشورمش! امنیت جانی ندارم من تو این خونه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم دسشویی بود رفتم بترسونمش چراغ دسشویی رو خاموش کردم میگم ای وای مامان برق رفت!برگشته میگه چرت نگو هواکش روشنه!!!!!!!!!! مامان ریز بینه دارم من؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ 40 ﺳﺎﻟﺸﻪ ! ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺱ ﺳﯽ ﺩﯼ ﺭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍش ﻣﺮﺍﺣﻠﺸﻮ ﺭﻭ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ بنویسه. ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : 1 - ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ِ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺮﻭﯾﻢ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پپسرداییم امتحان فارسی داشته ، مخالف کلمه پیروزی رو نوشته استقلال !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچگیام که فامیلامون میومدن خونمون بچه هاشونو یه گوشه گیر میاوردم تا میخوردن میزدم ! البته خونشون که میرفتم تاااااا میخوردم میزدنماااا فک و فامیل انتقام گیره داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا این خاله ما تو عمرش تا میتونه سوتی میده خواست به من بگه برام یه پیام جالب پیدا کن تو اینترینت گفت:برام پیام ترانه ای بفرست بابا من تو افقم شما خودتون حالتمو در بیارین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم اصن موردو بیخیال خودمومیگم دوروزپیش رفتم پایه تخته کنفرانس بدم بایه دختره باهم بعدش یه ازخدابی خبر برگشت گفت چقدبه هم میاید کل کلاس منفجرشد هیچی دیگه الان به بابام اونم میگه بابا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

راستشو بگید مادر شما هم این طوریه؟؟؟؟ وقتی مامانم میخواد صدام کنه اسم کل اعضای خوانواده رو میگه بعد اخر سر اسم بنده ی حقیر یادش میفته.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من چقدر بد بختم. وقتی میرم خونه فامیل به دخترشون سلام میکنم اولیا ی گرامی اخم میکنن وچپ چپ نگاه میکنن.وقتی هم سلام نمیکنم میگن:((خیلی ببخشید بچه ما لال به دنیا اومده.)) مهر پدر و مادری تون تو حلقم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم بهم اس داده با این مضمون:هوی بوووق رفتی بیرون واسم شارژ بخر نترس باهم حساب میکنیم پولتو نمیخورم مال سگ خوردن نداره... چی بگم خدایا... من سکوت میکنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا من رشتم کامپیوتره هرکدوم از آشناها و فک وفامیل وقتی رشتمو میپرسن و میفهمن کامپیوتر میخونم بلااستسنا اولین سوالی که ازم میپرسن اینه: ینی الان قشنگ بادی با کامپیوتر کارکنی؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار عمم به مامان بزرگم گفت چرا من باید یه حرف رو دو بار بهت بگم؟؟ به همین شیرین کام قصم گفت هاااااااااااااااااااااااا فک و فامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم میرفتم چالوس رفتم بغالی یارو فکر میکرد رد بول همون رانیه دونه ای 500 میداد(چهار سال پیش)خیلی شیک و مجلسی یخچال رو خالی کردم.یه همچین پسر مهربونی ام من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا (اغقا)با مامانم نشسیم جوک میخونیم میگه خدایا کی شه من یه لب تاب بخرم برم تو4جوک جوک بخونم و به این آرزوم برسم  مامانه منو باش با این آرزوهاش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا تو خونه ما موقع کتک زدن بنده یا فحش دادن بهم یکی نمیگه لعنت بر شیطون و بغلم کنه و اشک تو چشماش جمع بشه؟؟؟ لایک:ای خواهر اینحرفا مال تو فیلماست.وضع ماهم همینه....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تادیروزدخترخانومای فامیل توخیابون جواب سلامم بهمون نمیدادندولی حالاکه داریم پزیشکی میگیریم بهمون اس ام اس هم میدند خدایش فک و فامیل شغل پرست من دارم؟