بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه چيز بگم باور ميكنيد؟ چند روز پيش گودزيلامون رو گول زدم. يه ده هزاري ازش گرفتم و سه تا دوتومني بهش دادم. اونم به يه دهه هشتادي فكرشو بكن؟؟؟ نامرد هم خودتونين!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز دارشتیم تو ماشین درمورد پیچهای جاده طارم و چالوس حرف میزدیم بابام اومد اظهار نظر کنه خواست بگه چالوس گفت طالوس! هیچی دیگه کلا بحثو عوض کرد...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام میگه:خجالت بکش ناپلئون به سن تو بود شاگرد اول کلاس بود. بعد من گفتم:بابا ناپلئون به سن شما بود امپراطور بود. هیچی دیگه منو از خونه انداخت بیرون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به آبجیم میگم بچتو دعوا نکن گناه داره میگه نمیخواد دایه ی دلسوز تر از کاسه بشی من :ا یونیسف 00 _ 00  سازمان حمایت از ضرب المثلها 00 _ 00

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به افتخار تمام پدر هاییی که با وجود اینکه کنکور رو خراب کردم من را به مقام معاون سری خود در خاموش کردن کولر محول فرمودند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من: مامان، چرا هر دفه منو سه بار صدا می کنی؟ اعصابم خورد میشه! مامان محترم: چون تو یه سوم بقیه شعور داری! مامان شعور زیر سوال بره ما داریم؟  احتمالاً دهه 80 ایا به دهه 50 ایا رفتن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر وقت این پسر دایی گودزیلای ما می خواد بیاد خونه ما شاد و شنگول میگه آخجون بریم مهرداد رو بزنیم خیلی حال می ده آخه زدن من لذت داره؟ لایک=آره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام میگه بیا شربت بحور. میگم پرتقالی دوست ندارم. میگه: پرتغال نیست، سن ایچه!‏ سن ایچ!!!!‏ من : ¤‏!‏¤

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم شب سوسک میاد تو اتاقم  رفته یه سوسک کش گرفته گذاشته دمه در اتاقم  بهش میگم خوب چرا استفاده نمیکنی ازش میگه نیازی نیست سوسکا ببین میترسن دیگه نمیان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعتراف میکنم داداشم حدود 10 سالگی یه صحنه توی تلویزیون دیده که شیر و پنیر و ماهی رو کنار هم نشون دادن از اون موقع تا حدود 20 سالگی فکر میکرده ماهی هم جزو لبنیات هست!!! فک و فامیله ما داریم عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم مریض شده دارم براش کمپوت بازمیکنم میگه دستتونبری دیگه نمیتونی ظرفاروبشوری من :| مامانم :-P ظرفا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم با پدر گرامی مرغ بخریم.رفته جلوی دو تا مرغ فروشی وایستادیم.بعد بابام میگه:خب کره خر گوساله بریم پیش این مرغی کثافت یا بریم پیش اون مرغی عوضی بیشعور!!!!!!!!!!!! بابای با ادبه من دارم!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنوزداغم نمیفهمم که چه گ......ی خوردم.زمزمه من باخودم وقتی اولین بارویمدوزلپ تاپم روعوض کرده بودم ویکی از داریوهاموپاک کرده بودم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خاله م تصادف کرده ده ميليون ديه واسه ش بريدن، هنوز پلاتين واسه پاش نذاشتن با خوشحالي ميگه: پول عمل دماغم جور شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی مامانم میگه فکرنکن نمیدونم چه غلطی میکنی"لامصب این حرفش از قوی ترین ریکاوری هایه جهان قوی تره هرکاری کردم میادتومغزم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفته بودیم ساندویچی دوستمم اونجا بود  بعد بهم میگه من تو فیسبوک 1000 تا دوست دارم تو کل قاره های ایران دوست دارم نه شما بگین قاره های ایران ینی چی اگه کسی فهمید به منم بگه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه چيز بگم باور ميكنيد؟ چند روز پيش گودزيلامون رو گول زدم. يه ده هزاري ازش گرفتم و سه تا دوتومني بهش دادم. اونم به يه دهه هشتادي فكرشو بكن؟؟؟ نامرد هم خودتونين!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز دارشتیم تو ماشین درمورد پیچهای جاده طارم و چالوس حرف میزدیم بابام اومد اظهار نظر کنه خواست بگه چالوس گفت طالوس! هیچی دیگه کلا بحثو عوض کرد...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام میگه:خجالت بکش ناپلئون به سن تو بود شاگرد اول کلاس بود. بعد من گفتم:بابا ناپلئون به سن شما بود امپراطور بود. هیچی دیگه منو از خونه انداخت بیرون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به آبجیم میگم بچتو دعوا نکن گناه داره میگه نمیخواد دایه ی دلسوز تر از کاسه بشی من :ا یونیسف 00 _ 00  سازمان حمایت از ضرب المثلها 00 _ 00

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به افتخار تمام پدر هاییی که با وجود اینکه کنکور رو خراب کردم من را به مقام معاون سری خود در خاموش کردن کولر محول فرمودند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من: مامان، چرا هر دفه منو سه بار صدا می کنی؟ اعصابم خورد میشه! مامان محترم: چون تو یه سوم بقیه شعور داری! مامان شعور زیر سوال بره ما داریم؟  احتمالاً دهه 80 ایا به دهه 50 ایا رفتن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر وقت این پسر دایی گودزیلای ما می خواد بیاد خونه ما شاد و شنگول میگه آخجون بریم مهرداد رو بزنیم خیلی حال می ده آخه زدن من لذت داره؟ لایک=آره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام میگه بیا شربت بحور. میگم پرتقالی دوست ندارم. میگه: پرتغال نیست، سن ایچه!‏ سن ایچ!!!!‏ من : ¤‏!‏¤

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم شب سوسک میاد تو اتاقم  رفته یه سوسک کش گرفته گذاشته دمه در اتاقم  بهش میگم خوب چرا استفاده نمیکنی ازش میگه نیازی نیست سوسکا ببین میترسن دیگه نمیان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعتراف میکنم داداشم حدود 10 سالگی یه صحنه توی تلویزیون دیده که شیر و پنیر و ماهی رو کنار هم نشون دادن از اون موقع تا حدود 20 سالگی فکر میکرده ماهی هم جزو لبنیات هست!!! فک و فامیله ما داریم عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم مریض شده دارم براش کمپوت بازمیکنم میگه دستتونبری دیگه نمیتونی ظرفاروبشوری من :| مامانم :-P ظرفا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم با پدر گرامی مرغ بخریم.رفته جلوی دو تا مرغ فروشی وایستادیم.بعد بابام میگه:خب کره خر گوساله بریم پیش این مرغی کثافت یا بریم پیش اون مرغی عوضی بیشعور!!!!!!!!!!!! بابای با ادبه من دارم!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنوزداغم نمیفهمم که چه گ......ی خوردم.زمزمه من باخودم وقتی اولین بارویمدوزلپ تاپم روعوض کرده بودم ویکی از داریوهاموپاک کرده بودم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خاله م تصادف کرده ده ميليون ديه واسه ش بريدن، هنوز پلاتين واسه پاش نذاشتن با خوشحالي ميگه: پول عمل دماغم جور شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی مامانم میگه فکرنکن نمیدونم چه غلطی میکنی"لامصب این حرفش از قوی ترین ریکاوری هایه جهان قوی تره هرکاری کردم میادتومغزم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفته بودیم ساندویچی دوستمم اونجا بود  بعد بهم میگه من تو فیسبوک 1000 تا دوست دارم تو کل قاره های ایران دوست دارم نه شما بگین قاره های ایران ینی چی اگه کسی فهمید به منم بگه