بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

،لاتای قدیم: قِیْصَر کُجایی بیا داداشتو کشتن . . . اوسکول های امروز: مجید کوشي دآش؟ به دادَم بِرسْ تونِل زدن هَنْگَم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز یه کارت شارژ خریدم دادم به بابام رمزشو برام بخونه برگشته میگه : چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و .... عایا این فک و فامیله دارم من ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر:دیگه خسته شدم باید از هم جدا شیم دختر:چرا؟!!!!! پسر:چون به چیزای مسخره گیر میدی سارا دختر:من که سارا نیستم من الهامم پسر:بفرما دیدی گفتم :| دختر :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف به يه مهموني دعوت ميشه ، روي كارت نوشته بودن"فقط كراوات مشكي" وقتي ميرسه تعجب ميكنه و در كمال ناباوري مي بينه . . . . . . بقيه پيرهن و شلوار هم پوشيدن....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن و شوعر باس حداقل هر ماه يه بار . . . . . با بالشت بيوفتن يه جون هم ؛ همو سير بزنن خدا شاهده سر همين بالشت بازيه که شوق ازدواج دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماروتو شوک نشون میدن... تورو توقلمچے ھہ... حاجے ھنو فنچے اللہ اکبر چقد شاخ بودن بھم میاد :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو پادگان چشات راه میرفتم.... هه‼‼❕ بی معرفت سهم من ازعشقت فقط کلاغ پر بود؟؟؟⁉ . واااااااییییییی..بالاخره منم یه پست شاخ گذاشتم:-)) ورود منو به وادی شاخا تبریک نمیگید:-} .ฯฯฯ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم ماست خریدم بقیه پولو پراید داد بهم چه میکنه این توافق...مگه میشه؟؟؟؟مگه داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداحافظ فلافل !!! . . . . . سلام مک دونالد!!!!! تغییر غذای من بعد از توافق...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خــدآحــآفــظ خــآلــه شــآدونــه خــدآحــآفــظ عـــمــو پــورنـــگ . . . . . ســلــآم خــآلــه تــیــلــور ســلـــآم عــمــو انــریــکــه ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفــــــــــتم ماست خریدم بقیشو پراید بهــــــــــم داد.. چه مــــــــــیکنه این تـــــوافق...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان آمریکایی ها داغ نمیفهمن بهتره هرچه سریعتر ثریا قاسمی رو بدیم بهشون آنجلينا جولی رو بگیریم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من با دمپایی . . . . تو با چن تایی! وای باورم نمیشه منم بالاخره شاخ شدم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب آیفون خونمون زنگ خورد رفتم گفتم کیه؟؟؟ گفت: برت پیتم با جولی و بچه ها اومدیم شب نشینی. . . . لامصب توافق چ غوغایی کرده!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنوز دارین فارسی حرف میزنین كه!!!!!! توافق کردنا What do you do

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روی سنگ قبرم بنویسید : ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺶ می خوﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ : ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﺶ ﺗﻮگروه بود ، وقت نشد !!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

،لاتای قدیم: قِیْصَر کُجایی بیا داداشتو کشتن . . . اوسکول های امروز: مجید کوشي دآش؟ به دادَم بِرسْ تونِل زدن هَنْگَم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز یه کارت شارژ خریدم دادم به بابام رمزشو برام بخونه برگشته میگه : چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و .... عایا این فک و فامیله دارم من ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر:دیگه خسته شدم باید از هم جدا شیم دختر:چرا؟!!!!! پسر:چون به چیزای مسخره گیر میدی سارا دختر:من که سارا نیستم من الهامم پسر:بفرما دیدی گفتم :| دختر :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف به يه مهموني دعوت ميشه ، روي كارت نوشته بودن"فقط كراوات مشكي" وقتي ميرسه تعجب ميكنه و در كمال ناباوري مي بينه . . . . . . بقيه پيرهن و شلوار هم پوشيدن....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن و شوعر باس حداقل هر ماه يه بار . . . . . با بالشت بيوفتن يه جون هم ؛ همو سير بزنن خدا شاهده سر همين بالشت بازيه که شوق ازدواج دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماروتو شوک نشون میدن... تورو توقلمچے ھہ... حاجے ھنو فنچے اللہ اکبر چقد شاخ بودن بھم میاد :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو پادگان چشات راه میرفتم.... هه‼‼❕ بی معرفت سهم من ازعشقت فقط کلاغ پر بود؟؟؟⁉ . واااااااییییییی..بالاخره منم یه پست شاخ گذاشتم:-)) ورود منو به وادی شاخا تبریک نمیگید:-} .ฯฯฯ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم ماست خریدم بقیه پولو پراید داد بهم چه میکنه این توافق...مگه میشه؟؟؟؟مگه داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداحافظ فلافل !!! . . . . . سلام مک دونالد!!!!! تغییر غذای من بعد از توافق...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خــدآحــآفــظ خــآلــه شــآدونــه خــدآحــآفــظ عـــمــو پــورنـــگ . . . . . ســلــآم خــآلــه تــیــلــور ســلـــآم عــمــو انــریــکــه ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفــــــــــتم ماست خریدم بقیشو پراید بهــــــــــم داد.. چه مــــــــــیکنه این تـــــوافق...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان آمریکایی ها داغ نمیفهمن بهتره هرچه سریعتر ثریا قاسمی رو بدیم بهشون آنجلينا جولی رو بگیریم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من با دمپایی . . . . تو با چن تایی! وای باورم نمیشه منم بالاخره شاخ شدم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب آیفون خونمون زنگ خورد رفتم گفتم کیه؟؟؟ گفت: برت پیتم با جولی و بچه ها اومدیم شب نشینی. . . . لامصب توافق چ غوغایی کرده!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنوز دارین فارسی حرف میزنین كه!!!!!! توافق کردنا What do you do

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روی سنگ قبرم بنویسید : ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺶ می خوﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ : ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﺶ ﺗﻮگروه بود ، وقت نشد !!!