بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم مصر با فیس بوق یه حکومت 40 ساله میارن پایین بعد اونوخ ما اینجا نشستیم از صبح تا شب پست میزاریم: تنبان ممد آقا چن تا لایک داره؟؟؟؟ بزن لایک قشنگرو به افتخار تنبان ممد آقا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه جسم بیست ساله یه احساس بیست ساله یه روح بیست ساله این معما نیست این خود منم^__^ جون عزیزتون قبول کنید منم شاااخم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من همیشه به ضرب المثل “شتر با بارش گم میشه” میخندیدم… ولی از وقتی فهمیدم دکل با نفتش گم شده دارم ذکر مصیبت میخونم! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه گفتید اخرین قسمت ماه عسل چه اتفاقی میوفته؟ . .عید فطر (رفتم دکتر میگه مشکلی نداری!اما خودم فکر میکنم دکتر نبوده امپول زن بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من خعلی اهل مطالعه هستم خعلی زیاد . . . . . . شبا جوووووک می خونم !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظر من فورجوكيا جهنم نميرن! آخه وقت نميكنن گناه كنن از بس سرشون گرم فورجوكه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چیزی که من از برنامه چند روزپیش ماه عسل فهمیدم اینه: . . . . . . "مزد آن گرفت جان برادر که کار نکرد."

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادتونه گفته بودم داداشم یه اردک داره که ازمن بیشتر دوسش داره؟؟؟؟ امروز فهمیدم عشقش هوس بوده... بچه هوس کباب اردک کرده داره اونوپروار میکنه. خدایااااا.....دیگه توی دنیا به کی اعتماده؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا چیه تو این رمانا می گن اولین چیزی که تو صورتم به چشم میاد چشامه! واسه من که دماغمه اونم از بس بزرگه به چشم میاد!!والا!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بی صدا فریاد زدم بابام شنید ریموت کولرو با لیزر از حلقم دراوردن به ما نیومده پست عاشقانه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخیا...دافیا...شاخیا... احسان علیخانیووو بی خیال... بچسبین ب ارسطــــــــــو ک مجرده... چوچانگشوونم مرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب رفتیم واسه افطار غذا بگیریم طرف میگه میبرین یا عکس میگیرین :| :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عرق نعنا از خانواده همون عرق هاست..!!! ولي اونا رفتن پي رفيق بازي ,اين نشست پاي درس و مشقش ،متخصص معده شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره نزدیکه کنکور رفته خواستگاری خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون. پسره از زندگی زده نشسته درس خوندن تا اونجایی که خبر دارم رتبه یک کشور شده بود!!!وژدانننننن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من دیشب همه اون کسایی که بهم بدی کردن روبخشیدم غیرازاونی که تو دوران ابتدایی همیشه میگفت:خانوم/اقا؛مشق ها رو نگاه کن!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اونـی که ترکت کرده دیگه بر نمیگرده...... مثل عنی که ریدی دیگه ب بدنت بر نمیگرده..! ناموسـن پستم عاشقونس ولی فنه بیانم همیشه تخیلــی هس..!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم مصر با فیس بوق یه حکومت 40 ساله میارن پایین بعد اونوخ ما اینجا نشستیم از صبح تا شب پست میزاریم: تنبان ممد آقا چن تا لایک داره؟؟؟؟ بزن لایک قشنگرو به افتخار تنبان ممد آقا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه جسم بیست ساله یه احساس بیست ساله یه روح بیست ساله این معما نیست این خود منم^__^ جون عزیزتون قبول کنید منم شاااخم:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من همیشه به ضرب المثل “شتر با بارش گم میشه” میخندیدم… ولی از وقتی فهمیدم دکل با نفتش گم شده دارم ذکر مصیبت میخونم! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه گفتید اخرین قسمت ماه عسل چه اتفاقی میوفته؟ . .عید فطر (رفتم دکتر میگه مشکلی نداری!اما خودم فکر میکنم دکتر نبوده امپول زن بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من خعلی اهل مطالعه هستم خعلی زیاد . . . . . . شبا جوووووک می خونم !!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظر من فورجوكيا جهنم نميرن! آخه وقت نميكنن گناه كنن از بس سرشون گرم فورجوكه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چیزی که من از برنامه چند روزپیش ماه عسل فهمیدم اینه: . . . . . . "مزد آن گرفت جان برادر که کار نکرد."

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادتونه گفته بودم داداشم یه اردک داره که ازمن بیشتر دوسش داره؟؟؟؟ امروز فهمیدم عشقش هوس بوده... بچه هوس کباب اردک کرده داره اونوپروار میکنه. خدایااااا.....دیگه توی دنیا به کی اعتماده؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا چیه تو این رمانا می گن اولین چیزی که تو صورتم به چشم میاد چشامه! واسه من که دماغمه اونم از بس بزرگه به چشم میاد!!والا!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بی صدا فریاد زدم بابام شنید ریموت کولرو با لیزر از حلقم دراوردن به ما نیومده پست عاشقانه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخیا...دافیا...شاخیا... احسان علیخانیووو بی خیال... بچسبین ب ارسطــــــــــو ک مجرده... چوچانگشوونم مرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب رفتیم واسه افطار غذا بگیریم طرف میگه میبرین یا عکس میگیرین :| :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عرق نعنا از خانواده همون عرق هاست..!!! ولي اونا رفتن پي رفيق بازي ,اين نشست پاي درس و مشقش ،متخصص معده شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره نزدیکه کنکور رفته خواستگاری خانواده دختره گفتن اندازه رتبه کنکور پسرتون سکه مهر دخترمون. پسره از زندگی زده نشسته درس خوندن تا اونجایی که خبر دارم رتبه یک کشور شده بود!!!وژدانننننن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من دیشب همه اون کسایی که بهم بدی کردن روبخشیدم غیرازاونی که تو دوران ابتدایی همیشه میگفت:خانوم/اقا؛مشق ها رو نگاه کن!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اونـی که ترکت کرده دیگه بر نمیگرده...... مثل عنی که ریدی دیگه ب بدنت بر نمیگرده..! ناموسـن پستم عاشقونس ولی فنه بیانم همیشه تخیلــی هس..!