بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی دعوایی که بابام و داداشم سر کنترل ماهواره دارن؟! ایران آمریکا سر انرژی هسته ای ندارن !!! لایک=خونه ی ماهم اینطوری ناراحت نباش:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اغااااا خاله من ترم 4 حسابداری بعد هر 4تا ترمه رو داره مشروط میشه بعد امتحان امار داره میگم:خاله چیزی هم خوندی میگه اره بابا 4دور کتابو زدم تموم شده-حالا خوبه تو هر 4تا ترما درسو رو میافته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم برای بچه ی دختر خالم قصه بگم بخوابه ،‌گفتم : مبینا می خوام برات قصه ی کدوی قلقله زن رو بگم. برگشته می گه : بی خیال ، برام از تجربه های عشقیت بگو !!!!!‌

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه خواهرم و بابام: خواهرم:بابا نمی خوای بری wc بابام:نه مگه گرسنته یعنی کلا بچه رواز زندگی ساقط کرد بیچاره خواهرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مکالمه من و پدرم؛ من:بابامن آيفون ميخوام... بابام:واسه اتاقت... من:(⊙o⊙)؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من : مامان برم ازسرکوچه ورق A4بگیرم ؟ مامانم:نه مادر بابات میگیره میاره  داداشم :من دارم با دوستام میرم سلسه جزایر هندجگر خوار  مامانم:برو ماد رخداب همرات مواظب باش  بلایک اگه دلت سوخت :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادربزرگم همیشه میگه موقع خوردن آب حتما ۳ بار بسم اللّاه بگید , چون ۳ تا جن در آب وجود داره …. . . . ۲ تا هیدرو جن و ۱ اوکسی جن!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم امروز برگشته بجای تلقین میگه به خودتون توهین نکنید قیافه ما:))))))))) فرهنگ واژگان:(((( تلقین:0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر داييم بهم إس داده:چرا پينوكيو در40 قسمت آدم شد؛ولی تو هنوز نشدی؟ :‏)‏)) من ازشما ميپرسم؛فک وفاميله دارم من؟:-/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا مامان شما هم اینجوریه یا فقط مامان من اینطوریه آیا که یه روز قبل مسافرت چیزای که تو یخچاله و ممکنه خراب بشه رو به زوز میده بهتون بخورین تا خراب نشه ؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واسه داییم رفتیم خاستگاری از دختر کوچیکه خانواده خوشش اومده اونام گفتن تا بزرگتر نره کوچیکو نمیدیم داییمم گف خیالی نیست بزرگرو میبریم!!!!!!؟؟؟ فک وفامیله داغونه داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینم از جمله ی گهر بار گودزیلامون در انکار خرابکاریش و فضولیه آبجیم: . . . به خدا دروغ میگه عین گوشت سگ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابای من جلوی تلویزیونی که کنترلش دستش نباشه نمیشینه اصن غرورش اجازه نمیده!!! بابای مغروره من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامان بزرگم وقتی نوه هاشو میبینه باید یه ساعت براش توضیح بدن کدوم به کدومه...حالا عکس. 4×3 خرم سلطان از نیم رخ تو مجله با سرعت نور  تشخیص میده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نشستيم کل خانواده داريم فيلم نگا ميکنيم تيکه ي حساس فيلم ،بابا گوشيش زنگ ميخوره جاي اينکه بره تو اتاق صوبت کنه ،خيلي شيک و مجلسي همونجا ميشينه و صداي تلويزيون رو کم ميکنه! پدر جان ،ما توله سگيم؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی از دوستان هم اینقدر شاسکول هستن که وقتی میان خونمون و میبینن مامان بابامون با هم خیلی خوبن حسودیشون میشه ،خاک تو سر این دوستا که نمیدونن وقتی رفتن خونشون مامان بابامون میشن تام و جری ^___^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی دعوایی که بابام و داداشم سر کنترل ماهواره دارن؟! ایران آمریکا سر انرژی هسته ای ندارن !!! لایک=خونه ی ماهم اینطوری ناراحت نباش:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اغااااا خاله من ترم 4 حسابداری بعد هر 4تا ترمه رو داره مشروط میشه بعد امتحان امار داره میگم:خاله چیزی هم خوندی میگه اره بابا 4دور کتابو زدم تموم شده-حالا خوبه تو هر 4تا ترما درسو رو میافته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم برای بچه ی دختر خالم قصه بگم بخوابه ،‌گفتم : مبینا می خوام برات قصه ی کدوی قلقله زن رو بگم. برگشته می گه : بی خیال ، برام از تجربه های عشقیت بگو !!!!!‌

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه خواهرم و بابام: خواهرم:بابا نمی خوای بری wc بابام:نه مگه گرسنته یعنی کلا بچه رواز زندگی ساقط کرد بیچاره خواهرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مکالمه من و پدرم؛ من:بابامن آيفون ميخوام... بابام:واسه اتاقت... من:(⊙o⊙)؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من : مامان برم ازسرکوچه ورق A4بگیرم ؟ مامانم:نه مادر بابات میگیره میاره  داداشم :من دارم با دوستام میرم سلسه جزایر هندجگر خوار  مامانم:برو ماد رخداب همرات مواظب باش  بلایک اگه دلت سوخت :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادربزرگم همیشه میگه موقع خوردن آب حتما ۳ بار بسم اللّاه بگید , چون ۳ تا جن در آب وجود داره …. . . . ۲ تا هیدرو جن و ۱ اوکسی جن!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم امروز برگشته بجای تلقین میگه به خودتون توهین نکنید قیافه ما:))))))))) فرهنگ واژگان:(((( تلقین:0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر داييم بهم إس داده:چرا پينوكيو در40 قسمت آدم شد؛ولی تو هنوز نشدی؟ :‏)‏)) من ازشما ميپرسم؛فک وفاميله دارم من؟:-/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا مامان شما هم اینجوریه یا فقط مامان من اینطوریه آیا که یه روز قبل مسافرت چیزای که تو یخچاله و ممکنه خراب بشه رو به زوز میده بهتون بخورین تا خراب نشه ؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واسه داییم رفتیم خاستگاری از دختر کوچیکه خانواده خوشش اومده اونام گفتن تا بزرگتر نره کوچیکو نمیدیم داییمم گف خیالی نیست بزرگرو میبریم!!!!!!؟؟؟ فک وفامیله داغونه داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینم از جمله ی گهر بار گودزیلامون در انکار خرابکاریش و فضولیه آبجیم: . . . به خدا دروغ میگه عین گوشت سگ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابای من جلوی تلویزیونی که کنترلش دستش نباشه نمیشینه اصن غرورش اجازه نمیده!!! بابای مغروره من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامان بزرگم وقتی نوه هاشو میبینه باید یه ساعت براش توضیح بدن کدوم به کدومه...حالا عکس. 4×3 خرم سلطان از نیم رخ تو مجله با سرعت نور  تشخیص میده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نشستيم کل خانواده داريم فيلم نگا ميکنيم تيکه ي حساس فيلم ،بابا گوشيش زنگ ميخوره جاي اينکه بره تو اتاق صوبت کنه ،خيلي شيک و مجلسي همونجا ميشينه و صداي تلويزيون رو کم ميکنه! پدر جان ،ما توله سگيم؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی از دوستان هم اینقدر شاسکول هستن که وقتی میان خونمون و میبینن مامان بابامون با هم خیلی خوبن حسودیشون میشه ،خاک تو سر این دوستا که نمیدونن وقتی رفتن خونشون مامان بابامون میشن تام و جری ^___^