بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خارجی ها توی توالت سرشونو با روزنامه و تبلت گرم میکننo_O . . . ما یه مورچه پیدا میکنیم هی دورش آب میریزیم هی نجاتش میدیم:)) اخ حــــــــــال میده :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امریکایی ها به کشیشاشون میگن پدر روحانی . . . . . . نامردا…. خوبه ما هم به اخوندامون بگیم پدر اوباما..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوتا پدیده‌ی همزمان جامعه شهروندی رو تهدید میکنه.... تظاهر به باسوادی و افتخار به بیشعوری !! . . . . اینو خودم گفتم! دکتر شریعتی کار داشت امروز نیومد!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سهراب سپهری ۲۰۱۵ ‌ هر کجا هستیم باشیم آسمان ماس ماس پنجره فکر هوا عشق و زمین کلیش باس ماس عمرا اگه شنیده باشین این یکیو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرخالم اومده خونمون میگه یه ماه دیگه میخوام برم ایتالیا ! داداشم بهش گفت روزه ای ؟ پسرخالم : آره داداشم : الان شکر زیادی خوردی روزت باطل شد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینقدر که شبکه جم برنامه نقد و بررسی واسه فیلم فاطما گل گذاشته , فرانسیس کاپولا واسه فیلم گادفادر(پدرخوانده ) نذاشته , ماها تحریم بودیم , اونور آبیا چرا عقلشونو از دست دادن ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به درجه ای از تنهایی رسیدم که خودم بازوی خودمو گاز میگیرم بعد به خودم میگم نکن توله سگ جاش میمونه ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یواش یواش دارم از مرتضی پاشایی میترسم.................. . . . . لامصب هنوز داره آهنگ جدید میده بیرون :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والدین گرامی اینقدر نگین “ وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم ، اون جورخوب بودیم ” . . . . مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگـن هر کـی درد و دل کنـه خالـی میشه یه سواال؟! . . . . این کیـف پول من با کدومتون درد و دل میکنه که همیشه خالیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه آجی و داداش و عموی مجازی خز شده !!! کی عَمِّه ی من میشه؟!؟ تا الان یه عمه مولوک مجازی دارم ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام اس ام اس زدم : سلام برتو اى پدر بزرگوار و گرامى دلم برایت بسیار تنگ شده است چه وقت تشریف میاورى خونه، اى پدر دلسوز و مهربان؟؟ پدر : نمیدم من: چیو ؟ پدر : ماشینو من : مرسی خدافظ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گاج منتشر کرد: اولی ها دومی ها سومی ها چهارمی ها پنجمی ها راهنمایی ها دبیرستانی ها‌ پیش دانشگاهی ها چرا درس نمیخونید عوضی ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو این دنیا فقط یه نفر به من گفت عاشقتم . . . اونم طوطیه خدابیامرزم بود@-@ والا یه گربه ام داشتم همش میو میو میکرد زبونشو نفهمیدم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دختره گفتم بيا تو گروهمون، گفت الان بابام خونست نميتونم بيام!!! . . . . . . . الان يكم بهترم ولي دكتر گفت اگه يه بار ديگه خود زني كني حتماً ميميري!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لامصب تا یکی از چشمم میوفته یکی دیگه سریع میپره تو چشمام |: |: استراحت ندارم که *_*

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خارجی ها توی توالت سرشونو با روزنامه و تبلت گرم میکننo_O . . . ما یه مورچه پیدا میکنیم هی دورش آب میریزیم هی نجاتش میدیم:)) اخ حــــــــــال میده :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امریکایی ها به کشیشاشون میگن پدر روحانی . . . . . . نامردا…. خوبه ما هم به اخوندامون بگیم پدر اوباما..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوتا پدیده‌ی همزمان جامعه شهروندی رو تهدید میکنه.... تظاهر به باسوادی و افتخار به بیشعوری !! . . . . اینو خودم گفتم! دکتر شریعتی کار داشت امروز نیومد!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سهراب سپهری ۲۰۱۵ ‌ هر کجا هستیم باشیم آسمان ماس ماس پنجره فکر هوا عشق و زمین کلیش باس ماس عمرا اگه شنیده باشین این یکیو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرخالم اومده خونمون میگه یه ماه دیگه میخوام برم ایتالیا ! داداشم بهش گفت روزه ای ؟ پسرخالم : آره داداشم : الان شکر زیادی خوردی روزت باطل شد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینقدر که شبکه جم برنامه نقد و بررسی واسه فیلم فاطما گل گذاشته , فرانسیس کاپولا واسه فیلم گادفادر(پدرخوانده ) نذاشته , ماها تحریم بودیم , اونور آبیا چرا عقلشونو از دست دادن ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به درجه ای از تنهایی رسیدم که خودم بازوی خودمو گاز میگیرم بعد به خودم میگم نکن توله سگ جاش میمونه ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یواش یواش دارم از مرتضی پاشایی میترسم.................. . . . . لامصب هنوز داره آهنگ جدید میده بیرون :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والدین گرامی اینقدر نگین “ وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم ، اون جورخوب بودیم ” . . . . مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگـن هر کـی درد و دل کنـه خالـی میشه یه سواال؟! . . . . این کیـف پول من با کدومتون درد و دل میکنه که همیشه خالیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه آجی و داداش و عموی مجازی خز شده !!! کی عَمِّه ی من میشه؟!؟ تا الان یه عمه مولوک مجازی دارم ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام اس ام اس زدم : سلام برتو اى پدر بزرگوار و گرامى دلم برایت بسیار تنگ شده است چه وقت تشریف میاورى خونه، اى پدر دلسوز و مهربان؟؟ پدر : نمیدم من: چیو ؟ پدر : ماشینو من : مرسی خدافظ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گاج منتشر کرد: اولی ها دومی ها سومی ها چهارمی ها پنجمی ها راهنمایی ها دبیرستانی ها‌ پیش دانشگاهی ها چرا درس نمیخونید عوضی ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو این دنیا فقط یه نفر به من گفت عاشقتم . . . اونم طوطیه خدابیامرزم بود@-@ والا یه گربه ام داشتم همش میو میو میکرد زبونشو نفهمیدم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دختره گفتم بيا تو گروهمون، گفت الان بابام خونست نميتونم بيام!!! . . . . . . . الان يكم بهترم ولي دكتر گفت اگه يه بار ديگه خود زني كني حتماً ميميري!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لامصب تا یکی از چشمم میوفته یکی دیگه سریع میپره تو چشمام |: |: استراحت ندارم که *_*