بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن تو جهنم يه جایی هس… . . . . . حالا ایشاالله خودتون میرین میبینین… بگم بی مزه میشه ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صادقانه میگم...... این بدآموزی که محمد موحدی روی ماها داره رو هییییییییچ فیلم خاکبرسری نداشته و نخواهد داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پول چرکه کف دسته!!!!!! . . . . . . . و زن مایــــــــــع دستـــــشـــویی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن یکی از نشونه های عشق اینه که شیفته ی چشمهایی باشی که ندونی چه رنگی هستن. . . . . . ولی حرف مفته، من الان بعد اینهمه سال نمیدونم چشمای خودم چه رنگیه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلا امتحانا رو هرسال دو هفته زودتر برگذار کنن دیگه چه کاریه؟ یه سال میگن انتخابات یه سال میگن جام جهانی یه سال میگن ماه رمضان. خودشونو مسخره کردن عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادمه بابام میگفت قدیما پسرا سنشونو تو شناسنامه کوچیک میکردن تا دیر تر برن سربازی ولی الان دخترا سنشونو تو شناسنامه کوچیک میکنن که اگه شوهر گیرشون نیومد بهشون نگن ترشیده... خخخخخخ نکته رو داشتی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصن چرا منو ب دنیا اوردین؟؟؟ تیر خلاص من ب والدینم وقتی در مقابل خواسته های غیر معقول و خرکیم مقاومت میکنن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهشمون از کارخانجات لوازم خانگی اینه که در یخچال رو شفاف بسازن !!!!!!!! نه تنها یه نسل آدم گشاد و روانپریش رو نجات میدین بلکه عمر مفید یخچال هم بالا میره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی روزی که تو 3 کلمه خلاصه شم... . . . نکبتتتتت میلیاردر شده^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست عزیزی که میگی اعتماد مثل کاغذ میمونه و بعد مچاله شدن کاغذ دیگه صاف نمیشه... (^_^) میخواستم بگم که خودم یکبار در کبود A4بودم... یه کاغذ مچاله رو با اتو صاف کردم خیلی هم خوب...^_

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از شرایط ازدواج . . . . . . فقط شناسنامه اشو دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقوووو ما نفهمیدیم این گوجه سبزی که شما میگین همون آلوچه ی خودمونه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدانی در نبودت چه ها کشیده ام.. . دوسیب آلبالو . . . لیمو نعناع . . . بلوبری . . . و دوسیب تنها . . . خب میخواستی نری… والا… فک کرده میشینم غصه میخورم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی کنکورمو بدم اولین کاری که میکنم . . . . . ی دستگاه درست میکنم وقتی تلفن زنگ زد با عربده اسم کسی که زنگ زده رو بگه (والا کچل که هیچ ...کردن با این کیه کیه هاشون)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كــســی كــه لــیــاقــتـــِـ مــا رو نـــداره . . . . . خُـــبــــ نــــداره دیـــگــه !!! چــی كــــار كــنــم ؟ غــصــه ی کــم ســعــادتــیِ مـــردم رو هـــم بُــخــورم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از خدا که پنهون نیست . . . . ولی خدا رو صدهزار مرتبه شکر که از شما پنهونه !!! وگرنه میذاشتین تو لاین و وایبر و اینستاگرام، الان کل ایران میدونستن !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن تو جهنم يه جایی هس… . . . . . حالا ایشاالله خودتون میرین میبینین… بگم بی مزه میشه ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صادقانه میگم...... این بدآموزی که محمد موحدی روی ماها داره رو هییییییییچ فیلم خاکبرسری نداشته و نخواهد داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پول چرکه کف دسته!!!!!! . . . . . . . و زن مایــــــــــع دستـــــشـــویی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن یکی از نشونه های عشق اینه که شیفته ی چشمهایی باشی که ندونی چه رنگی هستن. . . . . . ولی حرف مفته، من الان بعد اینهمه سال نمیدونم چشمای خودم چه رنگیه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلا امتحانا رو هرسال دو هفته زودتر برگذار کنن دیگه چه کاریه؟ یه سال میگن انتخابات یه سال میگن جام جهانی یه سال میگن ماه رمضان. خودشونو مسخره کردن عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادمه بابام میگفت قدیما پسرا سنشونو تو شناسنامه کوچیک میکردن تا دیر تر برن سربازی ولی الان دخترا سنشونو تو شناسنامه کوچیک میکنن که اگه شوهر گیرشون نیومد بهشون نگن ترشیده... خخخخخخ نکته رو داشتی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصن چرا منو ب دنیا اوردین؟؟؟ تیر خلاص من ب والدینم وقتی در مقابل خواسته های غیر معقول و خرکیم مقاومت میکنن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهشمون از کارخانجات لوازم خانگی اینه که در یخچال رو شفاف بسازن !!!!!!!! نه تنها یه نسل آدم گشاد و روانپریش رو نجات میدین بلکه عمر مفید یخچال هم بالا میره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی روزی که تو 3 کلمه خلاصه شم... . . . نکبتتتتت میلیاردر شده^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست عزیزی که میگی اعتماد مثل کاغذ میمونه و بعد مچاله شدن کاغذ دیگه صاف نمیشه... (^_^) میخواستم بگم که خودم یکبار در کبود A4بودم... یه کاغذ مچاله رو با اتو صاف کردم خیلی هم خوب...^_

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از شرایط ازدواج . . . . . . فقط شناسنامه اشو دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقوووو ما نفهمیدیم این گوجه سبزی که شما میگین همون آلوچه ی خودمونه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدانی در نبودت چه ها کشیده ام.. . دوسیب آلبالو . . . لیمو نعناع . . . بلوبری . . . و دوسیب تنها . . . خب میخواستی نری… والا… فک کرده میشینم غصه میخورم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی کنکورمو بدم اولین کاری که میکنم . . . . . ی دستگاه درست میکنم وقتی تلفن زنگ زد با عربده اسم کسی که زنگ زده رو بگه (والا کچل که هیچ ...کردن با این کیه کیه هاشون)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كــســی كــه لــیــاقــتـــِـ مــا رو نـــداره . . . . . خُـــبــــ نــــداره دیـــگــه !!! چــی كــــار كــنــم ؟ غــصــه ی کــم ســعــادتــیِ مـــردم رو هـــم بُــخــورم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از خدا که پنهون نیست . . . . ولی خدا رو صدهزار مرتبه شکر که از شما پنهونه !!! وگرنه میذاشتین تو لاین و وایبر و اینستاگرام، الان کل ایران میدونستن !