بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فامیلمون وکیله، ی روز رفته دادگاه واسه کار اداری سر کارش افتاده ب ی مرد جدی و بداخلاق! یارو بهش گفته مثه اینکه تا بحال منو ندیدید؟ فامیله ماهم حول کرده گفته خیر زیارت نداشتیم سعادت کنیم شما رو!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز برق خونمون رفته بود پسر عمومم خونمون بود زنگ زد اداره برق گفت کره هامون آب شده یاروم خندید گفت کره هاتون چی بوده؟محلی بوده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از وقتی که کلاس زبان میرم بابای محترم هر شب میزنه کانال های خارجی و میگه برام ترجمه کن...اخه چه کاری بشین کانالایی که زبونشو میفهمی نگاه کن.... من:(((( بابام:)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حموم ... - آواز پدرم بعد از در اومدن از حموم  فک و فامیله ما داریم?

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز رفتیم کاشی بخریم ؛مامانم به فروشنده میگه آقا این کاشی ایرانیا کجایین؟ من دیگه حرفی ندارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر دایی پنج ساله ام اومده بم میگه میخام با پسر خالم ازدواج کنم ولی چون میدونم بی عرضست مجبوریم یا کارتون خواب شیم یا بریم به پای باباش بیفتیم بهمون یه طبقه بده !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرزاده ام جوجه هاش مردن به باباش گیر داده برام زنبور بخر!!!اونوخ من همسن این بودم فک میکردم گوسفند روش برف نشسته که اینجوریه!!!!خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنگ زدم مامانم که بپرسم واسه تولد بابا چی کادو بگیرم؟ میگه : از این ماهیتابه پیرکسا بگیر! اونایی که داشتیم شیکسته  شما بگین فک و فامیله اخه؟‌ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفته بودیم امام زاده داشتم زیارت میکردم گودزیلامون اومد میگه؛خاله جون عقده تو خالی کن آخه بابام میگه خاله ت عقده شوهر داره اومده شوهر طلبی فامیله من دارم عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر كي زير شلواري داداش 25 ساله ي منو ببينه مي فهمه كه طي يك هفته ي گذشته چه غذاهايي رو خورده!!!!!!!!!!!!!! بله يه همچين داداش تميز و مرتبي دارم من .حرفيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر خام اومد با اسکیت از روی سطل آشغال بپره افتاد توش. من نه شما اینم پسرخالست ما داریم؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم کارگر عاورده خونه رو تمیز کنه .. بعد ب من میگه برو اون اتاقتو تمیز کن الان بیاد بخاد اونجارو تمیز کنه ببینه کثیفه زشته :|:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز داشتم باگوشیم ور می رفتم داییم اومدخونمون باهاش منچ بازی کردم همه مهره دورشون تموم شد بردم داییم خواب بوده بعد بیدارشد میگه بردی آفرین فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از دوستان نام خانوادگیش رو تغییر داده. همسری داشت به مادرش این قضیه رو می گفت که آقای فرامرزی فامیلیش رو عوض کرده! مامانش گفت : آخییی حتما فامیلیش خیلی بد بوده! حالا فامیلی آقای فرامرزی چی بود؟...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادر شمام وقتی میخواد اسمتونو صدا بزنه اسم همه خاهر و برادرتونو با فک وفامیل میگه بعد اسم شمارو میگه یا فقط مامان من اینجوریه؟؟؟؟ خدا وکیلی مادر پر حافظس داریم ما دچار چند شخصیتی شدم من اصن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم وقتی صبح از خواب بیدار میشین و خوابتون رو واسه اعضای خانواده تعریف میکنین این جواب رو میشنوید: شبا شام کمتر کوفت کن! اصن یه وضی!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فامیلمون وکیله، ی روز رفته دادگاه واسه کار اداری سر کارش افتاده ب ی مرد جدی و بداخلاق! یارو بهش گفته مثه اینکه تا بحال منو ندیدید؟ فامیله ماهم حول کرده گفته خیر زیارت نداشتیم سعادت کنیم شما رو!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز برق خونمون رفته بود پسر عمومم خونمون بود زنگ زد اداره برق گفت کره هامون آب شده یاروم خندید گفت کره هاتون چی بوده؟محلی بوده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از وقتی که کلاس زبان میرم بابای محترم هر شب میزنه کانال های خارجی و میگه برام ترجمه کن...اخه چه کاری بشین کانالایی که زبونشو میفهمی نگاه کن.... من:(((( بابام:)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حموم ... - آواز پدرم بعد از در اومدن از حموم  فک و فامیله ما داریم?

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز رفتیم کاشی بخریم ؛مامانم به فروشنده میگه آقا این کاشی ایرانیا کجایین؟ من دیگه حرفی ندارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر دایی پنج ساله ام اومده بم میگه میخام با پسر خالم ازدواج کنم ولی چون میدونم بی عرضست مجبوریم یا کارتون خواب شیم یا بریم به پای باباش بیفتیم بهمون یه طبقه بده !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرزاده ام جوجه هاش مردن به باباش گیر داده برام زنبور بخر!!!اونوخ من همسن این بودم فک میکردم گوسفند روش برف نشسته که اینجوریه!!!!خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنگ زدم مامانم که بپرسم واسه تولد بابا چی کادو بگیرم؟ میگه : از این ماهیتابه پیرکسا بگیر! اونایی که داشتیم شیکسته  شما بگین فک و فامیله اخه؟‌ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفته بودیم امام زاده داشتم زیارت میکردم گودزیلامون اومد میگه؛خاله جون عقده تو خالی کن آخه بابام میگه خاله ت عقده شوهر داره اومده شوهر طلبی فامیله من دارم عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر كي زير شلواري داداش 25 ساله ي منو ببينه مي فهمه كه طي يك هفته ي گذشته چه غذاهايي رو خورده!!!!!!!!!!!!!! بله يه همچين داداش تميز و مرتبي دارم من .حرفيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر خام اومد با اسکیت از روی سطل آشغال بپره افتاد توش. من نه شما اینم پسرخالست ما داریم؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم کارگر عاورده خونه رو تمیز کنه .. بعد ب من میگه برو اون اتاقتو تمیز کن الان بیاد بخاد اونجارو تمیز کنه ببینه کثیفه زشته :|:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز داشتم باگوشیم ور می رفتم داییم اومدخونمون باهاش منچ بازی کردم همه مهره دورشون تموم شد بردم داییم خواب بوده بعد بیدارشد میگه بردی آفرین فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از دوستان نام خانوادگیش رو تغییر داده. همسری داشت به مادرش این قضیه رو می گفت که آقای فرامرزی فامیلیش رو عوض کرده! مامانش گفت : آخییی حتما فامیلیش خیلی بد بوده! حالا فامیلی آقای فرامرزی چی بود؟...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادر شمام وقتی میخواد اسمتونو صدا بزنه اسم همه خاهر و برادرتونو با فک وفامیل میگه بعد اسم شمارو میگه یا فقط مامان من اینجوریه؟؟؟؟ خدا وکیلی مادر پر حافظس داریم ما دچار چند شخصیتی شدم من اصن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم وقتی صبح از خواب بیدار میشین و خوابتون رو واسه اعضای خانواده تعریف میکنین این جواب رو میشنوید: شبا شام کمتر کوفت کن! اصن یه وضی!