بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر داییم کلاس اوله کار خیلی بدی کرده بود داییم داشت دعواش میکرد و یکی زد تو گوشش ، خالم رفت وساطت کنه پسرداییم گفت عمه زنگ بزن ۱۱۰ بیاد این دیوونه رو ببرن تیمارستان  فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمه ام میگه میز ناهارخوری پاتولوژی میخوام. از دخترش میپرسم چی میخواد؟ میگه منظورش فرفروژس. خدایی شمام از این عمه ها دارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر خالم ۲۴ سالشه اومده خواهرمو که ۹ سالشه رو بغل کرده میگه عزیزم خیلی دوست دارم خواهرمم نه گذاشت نه برداشت گفت فکر نکن میتونی منو خر کنیا من قصد ازدواج ندارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماماناي شما هم وقتي يه مو از روي زمين پيدا ميكنن صد بار آرزوي كچل شدنتونو ميكنن يا من فقط سرراهيم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جام جم اذان لس آنجلس پخش میکرد،بابا بزرگم خونه مون بود، پرسید: اذانه اهوازه؟ گفتم نه بابا! لس آنجلسه! میگه: همین دیگه! اگه شعور داشتی با اذان شوخی نمیکردی..!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دختر خاله نیمه گودزیلا دارم، یه دفه رفتم دم خونشون،درو که باز کرد دیدم کل صورتش قهوه ایه،بعد فهمیدم شوکوپارس میزده صورتش بجای کرم :-|:-| خدایی اینو من کجای دلم بزارم آخه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم وقتی از دستم عصبی میشه میگه: بخدا اگه باهات بیام خواستگاری ب دختره میگم چه خری هستی! دوستان برید کنار ی وقت توی عشق و محبت دفن نشید!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتيم 90ميديديم پدر گرآم ازم ميپرسه اين خود فردوسي پور يا دارن اداشو درميارن؟؟!!؟؟!! من چيزي نميگم 1دقيقه تنفس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا ما یه خاله داریم روزی چن ساعت برنامه آشپزی نیگا میکنه چن تا دفتر پراز دستور آشپزی هم داره هرشبم واسه شوهرش کتلت درس میکنه من|: شوهرش$: سامان گلریز():

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمو رفته سرعین سوغاتی برامون آبگرم آورده :‏|‏ فک و فامیله داریما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام (گوشیش سادس) ماه به ماه بهم زنگ نمیزنه ، امروز زنگ زد تا جواب دادم سریع قطع کرد یهو دیدم اس ام اس داده میگه : بر ندار میخوام پیشوازتو گوش کنم ! فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروزبه مخاطب خاصم اس دادم عزیزم برو بالاپشت بوم واست از بادها بوس فرستادم ورش دار بذار رولبات نامردجواب داد هوا افتابیه من باد از کجا پیداکنم !  هیچی دیگه دنبال کش میگردم خودمو باهاش دار بزنم :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم در یخچالو باز کنم کشیدم باز نشد بیشتر کشیدم نشد بیشتر نزدیک بود بیاد بقلم که دیدم در فریزرو به سمت راست میکشم!!!!!!!!!!اینم بچست مامانمینا دارن؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خاله سه سالم منو چی فرض کرد نمیدونم اما دست میذاره تو جیبش میگه اگه باهام بازی کنی بهت شکلات میییییدما ا ا ^_^ قضاوت با شماست :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو آشناهامون یه دختره 7 ساله با یه پسر 10 ساله ازدواج کردن! با هم خاله بازی میکنن!! جمع سنشون میشه 17!!! حالا طرف 40 سالشه ازدواج نکرده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره تو اعلامیه پدرش نوشته: از وقتی رفتی گرمی از این خونه رفته...! یعنی خیلی ریز به موضوع خاموش کردن کولر اشاره کرده

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر داییم کلاس اوله کار خیلی بدی کرده بود داییم داشت دعواش میکرد و یکی زد تو گوشش ، خالم رفت وساطت کنه پسرداییم گفت عمه زنگ بزن ۱۱۰ بیاد این دیوونه رو ببرن تیمارستان  فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمه ام میگه میز ناهارخوری پاتولوژی میخوام. از دخترش میپرسم چی میخواد؟ میگه منظورش فرفروژس. خدایی شمام از این عمه ها دارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر خالم ۲۴ سالشه اومده خواهرمو که ۹ سالشه رو بغل کرده میگه عزیزم خیلی دوست دارم خواهرمم نه گذاشت نه برداشت گفت فکر نکن میتونی منو خر کنیا من قصد ازدواج ندارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماماناي شما هم وقتي يه مو از روي زمين پيدا ميكنن صد بار آرزوي كچل شدنتونو ميكنن يا من فقط سرراهيم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جام جم اذان لس آنجلس پخش میکرد،بابا بزرگم خونه مون بود، پرسید: اذانه اهوازه؟ گفتم نه بابا! لس آنجلسه! میگه: همین دیگه! اگه شعور داشتی با اذان شوخی نمیکردی..!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دختر خاله نیمه گودزیلا دارم، یه دفه رفتم دم خونشون،درو که باز کرد دیدم کل صورتش قهوه ایه،بعد فهمیدم شوکوپارس میزده صورتش بجای کرم :-|:-| خدایی اینو من کجای دلم بزارم آخه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم وقتی از دستم عصبی میشه میگه: بخدا اگه باهات بیام خواستگاری ب دختره میگم چه خری هستی! دوستان برید کنار ی وقت توی عشق و محبت دفن نشید!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتيم 90ميديديم پدر گرآم ازم ميپرسه اين خود فردوسي پور يا دارن اداشو درميارن؟؟!!؟؟!! من چيزي نميگم 1دقيقه تنفس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا ما یه خاله داریم روزی چن ساعت برنامه آشپزی نیگا میکنه چن تا دفتر پراز دستور آشپزی هم داره هرشبم واسه شوهرش کتلت درس میکنه من|: شوهرش$: سامان گلریز():

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمو رفته سرعین سوغاتی برامون آبگرم آورده :‏|‏ فک و فامیله داریما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام (گوشیش سادس) ماه به ماه بهم زنگ نمیزنه ، امروز زنگ زد تا جواب دادم سریع قطع کرد یهو دیدم اس ام اس داده میگه : بر ندار میخوام پیشوازتو گوش کنم ! فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروزبه مخاطب خاصم اس دادم عزیزم برو بالاپشت بوم واست از بادها بوس فرستادم ورش دار بذار رولبات نامردجواب داد هوا افتابیه من باد از کجا پیداکنم !  هیچی دیگه دنبال کش میگردم خودمو باهاش دار بزنم :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم در یخچالو باز کنم کشیدم باز نشد بیشتر کشیدم نشد بیشتر نزدیک بود بیاد بقلم که دیدم در فریزرو به سمت راست میکشم!!!!!!!!!!اینم بچست مامانمینا دارن؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خاله سه سالم منو چی فرض کرد نمیدونم اما دست میذاره تو جیبش میگه اگه باهام بازی کنی بهت شکلات میییییدما ا ا ^_^ قضاوت با شماست :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو آشناهامون یه دختره 7 ساله با یه پسر 10 ساله ازدواج کردن! با هم خاله بازی میکنن!! جمع سنشون میشه 17!!! حالا طرف 40 سالشه ازدواج نکرده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره تو اعلامیه پدرش نوشته: از وقتی رفتی گرمی از این خونه رفته...! یعنی خیلی ریز به موضوع خاموش کردن کولر اشاره کرده