بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیشتر دلم واسه این تنگ شده ک کلاس ها شروع بشه و ... استاد هی درس میده،هی درس میده ،هی درس میده بعد یه سوال میپرسه: + + + همه مثه بُز زل میزنن بهش :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی به من آموخت تنها چیزی که با گذشت زمان درست میشه سیر ترشیه ! بقیه چیزها با پول همون لحظه درست میشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ABCD چیست؟ . . . . . . یعنی ی کسی که سی دی نداری تفسیر:مخاطب قرارت داده تا در مورد بی سی دی بودنت نصیحتت کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟ . چون سعدی میگه: "برو کار کن، مگو چیست کار" ولی حافظ میگه: "بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین" . خیلی آقایی حافظ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این دهه شصتیا همچین میگن ما پامونو جلو بزرگترا دراز نمی کردیم. انگار ما دهه هفتادیا جلو بزرگترا قر میدیم...:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز معلم فیزیکمون داشت درس میداد یه سری فرمول تند تند گفت و مثال میزد و حل میکرد اخرشم گفت همین جور که می بینین خیلی راحته نگران نباشید اصلا نمیخواد تو خودتون بترسین:((((((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من آدم غایب جوابی هستم... دو سه هفته بعد از اینکه یه چیزی بارم کرد توی حموم جوابشو به خودم میدم :/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توقع مادرایی که میخوان واسه پسرشون زن بگیرن 15ساله باشه لیسانس داشته باشه خوشگل باشه پولدار باشه دستش تو جیب خودش باشه خونه وماشین ودرکل همه چی هم داشته باشه ومن الله التوفیق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره جلو دوست پسرش اومده تز فنی بده که منم ماشین دارم گفته عزیزم ... تو سیم کلاج چه رنگی استفاده میکنی؟ میگن دوست پسره ٣ ساله که پلنگ صورتی نگاه میکنه مدام گریه میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما وقتی کله ی درختا عوض میشدمی فهمیدی داره عید میشه... . . . . . . این روزا وقتی کله ی زنها زرد میشه میفهمی داره عید میشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براش فقط يه هوس بودم به همین زودی فراموشم کرد . . . . . ايرانسلو ميگم.يه چند وقته ديگه بهم پيام نميده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما وقتی بارون میومد میگفتن باعث خوشحالی کشاورزان شد ولی الان باعث خوشحالیه دستفروشها هم میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظر من اگه ته قصه ها به جای کلاغه به خونه ش نرسید، بگن دانلود به آخر نرسید منطقی تره !!!!! نظر شما چیه؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهم گفت خداحافظ براهمیشه منم باتعجب به چشاش خیره شدم و گفتم بعد از تو . . . . . زندگی بی مکث جریان داره ه ه ه ه ه ه ه اوهوم تاچشت درآد…..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سال ها گذشت و کسی ندید که به درخت بگن "این" همه شنیدن ولی ندیدن...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصـن روایت داریم خود ابی و داریوش تو روزای بارونی قمیـــــشی گوش میدن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیشتر دلم واسه این تنگ شده ک کلاس ها شروع بشه و ... استاد هی درس میده،هی درس میده ،هی درس میده بعد یه سوال میپرسه: + + + همه مثه بُز زل میزنن بهش :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی به من آموخت تنها چیزی که با گذشت زمان درست میشه سیر ترشیه ! بقیه چیزها با پول همون لحظه درست میشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ABCD چیست؟ . . . . . . یعنی ی کسی که سی دی نداری تفسیر:مخاطب قرارت داده تا در مورد بی سی دی بودنت نصیحتت کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟ . چون سعدی میگه: "برو کار کن، مگو چیست کار" ولی حافظ میگه: "بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین" . خیلی آقایی حافظ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این دهه شصتیا همچین میگن ما پامونو جلو بزرگترا دراز نمی کردیم. انگار ما دهه هفتادیا جلو بزرگترا قر میدیم...:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز معلم فیزیکمون داشت درس میداد یه سری فرمول تند تند گفت و مثال میزد و حل میکرد اخرشم گفت همین جور که می بینین خیلی راحته نگران نباشید اصلا نمیخواد تو خودتون بترسین:((((((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من آدم غایب جوابی هستم... دو سه هفته بعد از اینکه یه چیزی بارم کرد توی حموم جوابشو به خودم میدم :/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توقع مادرایی که میخوان واسه پسرشون زن بگیرن 15ساله باشه لیسانس داشته باشه خوشگل باشه پولدار باشه دستش تو جیب خودش باشه خونه وماشین ودرکل همه چی هم داشته باشه ومن الله التوفیق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره جلو دوست پسرش اومده تز فنی بده که منم ماشین دارم گفته عزیزم ... تو سیم کلاج چه رنگی استفاده میکنی؟ میگن دوست پسره ٣ ساله که پلنگ صورتی نگاه میکنه مدام گریه میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما وقتی کله ی درختا عوض میشدمی فهمیدی داره عید میشه... . . . . . . این روزا وقتی کله ی زنها زرد میشه میفهمی داره عید میشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براش فقط يه هوس بودم به همین زودی فراموشم کرد . . . . . ايرانسلو ميگم.يه چند وقته ديگه بهم پيام نميده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما وقتی بارون میومد میگفتن باعث خوشحالی کشاورزان شد ولی الان باعث خوشحالیه دستفروشها هم میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظر من اگه ته قصه ها به جای کلاغه به خونه ش نرسید، بگن دانلود به آخر نرسید منطقی تره !!!!! نظر شما چیه؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهم گفت خداحافظ براهمیشه منم باتعجب به چشاش خیره شدم و گفتم بعد از تو . . . . . زندگی بی مکث جریان داره ه ه ه ه ه ه ه اوهوم تاچشت درآد…..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سال ها گذشت و کسی ندید که به درخت بگن "این" همه شنیدن ولی ندیدن...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصـن روایت داریم خود ابی و داریوش تو روزای بارونی قمیـــــشی گوش میدن