بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ملک عبدالله هم رفت ولی تو هنوز نیومدی . . . . ای گوه تو روحت نیمه گمشده :-(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای کسانی که مخ میزنید . . . . خُو کصاااافتاااای بیشوور به منم یاد بدید دیگه ، من فقط بلدم هی پست بذارم ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به به ! چشمم روشن !!! حالا دیگه جواب خودمو نمیدی ولی جواب منو میدی ؟؟؟؟؟ - - حیفه نون که با یک خط دیگر دوس دخترش را امتحان کرده بود خخخخهههههههه (teeth)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فیزیک آسون می شد ،اگر به جای سیب ،خود درخت می افتاد رو نیوتن...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدا یه سری آلو خرشتی دیدم اعتماد به نفس لواشک دارن ینی اینا رو باید تو اسید خوابوند بعد تو روغن ترمز سرخ کرد والا با این گوجه هاشون !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو مغازه ساندویچی باز کرده با دوتا کارگر بعد کارت ویزیت چاپ کرده: ”ساندویچ فلان با مدیریت اصغر…” مدیرعامل اپل این قدر احساس مدیریت نداره!^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیاییم بجای فکر کردن و ساختن جک های قومیتی و تمســــخر دیگران و دنبال سوژه بودن کمی انسان بودن را تمرین کنیم!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از پدر بعضیا ماشین و زمین و خونه به ارث میرسه . . . از پدر ما هم کچلی به ارث میرسه . .هعععععععععععی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هـــیـــچ کـــس تـــنـــهـــا نـــیـــســـت!!! ...... ...... ...... چند درصد واتساپ،وایبر،لاین اجازه بدن کسی تنها هم باشه --__--

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بار الهي ياريم کن اگر چيزي شکستم . . . . . . مامانم نبينه چون به قضا بلا اعتقاد نداره يقينا تيکه تيکم ميکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وصیت نامه من... بعد مرگم سر قبرم ابزار لایک کردن بذارین هرکی حوصله نداشت فاتحه بخونه لایک کنه ^ـــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﮑﺎم اﻧﻘﺪ زُل ﻣﯿﺰدم ، ﺗﺎ ﻣﭽﺸﻮﻧﻮ ﺣﯿﻦ ﺗﮑﻮن ﺧﻮردن ﺑﮕﯿﺮم ! ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻢ آدم ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻟﻌﻘﻠﯽ ﺑﻮدم ﻣﻦ :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من دلم تو دنیا واسه هیچکس نسوخت جز … . . . . اون دختری که وقتی بهش گفتم بیا پی وی گفت : پی وی ندارم ولی لاین و وایبر دارم…!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تقديم به مهربان ترين مادري كه زيباترين ثمره زندگيش را به من هديه داد.باشد كه لايق باشم . . . . اس ام اس عروساي خود شيرين به مادرشوهرشون من برم سطل بيارم :|||

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دختره میگن یه جوک بی ادبى بگو میگه: دویدم ودویدم سر كوهى رسيدم.میگن:کجاش بی ادبى بود؟ یه لبخند محجوبانه میزنه و یواش میگه: . . . چندبارتوراه گوزیدم ..! !!!!! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻳﺰ خواستگار دارم!!! بقیه دخترا ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘن ﺧﻴلی ﺑﺎﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ اﺟﺎﺯﻩ ﻛﭙﻲ!!!! خدایاااااااا یکی اسید بده من قرقره کنم -___-

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ملک عبدالله هم رفت ولی تو هنوز نیومدی . . . . ای گوه تو روحت نیمه گمشده :-(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای کسانی که مخ میزنید . . . . خُو کصاااافتاااای بیشوور به منم یاد بدید دیگه ، من فقط بلدم هی پست بذارم ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به به ! چشمم روشن !!! حالا دیگه جواب خودمو نمیدی ولی جواب منو میدی ؟؟؟؟؟ - - حیفه نون که با یک خط دیگر دوس دخترش را امتحان کرده بود خخخخهههههههه (teeth)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فیزیک آسون می شد ،اگر به جای سیب ،خود درخت می افتاد رو نیوتن...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدا یه سری آلو خرشتی دیدم اعتماد به نفس لواشک دارن ینی اینا رو باید تو اسید خوابوند بعد تو روغن ترمز سرخ کرد والا با این گوجه هاشون !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو مغازه ساندویچی باز کرده با دوتا کارگر بعد کارت ویزیت چاپ کرده: ”ساندویچ فلان با مدیریت اصغر…” مدیرعامل اپل این قدر احساس مدیریت نداره!^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیاییم بجای فکر کردن و ساختن جک های قومیتی و تمســــخر دیگران و دنبال سوژه بودن کمی انسان بودن را تمرین کنیم!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از پدر بعضیا ماشین و زمین و خونه به ارث میرسه . . . از پدر ما هم کچلی به ارث میرسه . .هعععععععععععی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هـــیـــچ کـــس تـــنـــهـــا نـــیـــســـت!!! ...... ...... ...... چند درصد واتساپ،وایبر،لاین اجازه بدن کسی تنها هم باشه --__--

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بار الهي ياريم کن اگر چيزي شکستم . . . . . . مامانم نبينه چون به قضا بلا اعتقاد نداره يقينا تيکه تيکم ميکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وصیت نامه من... بعد مرگم سر قبرم ابزار لایک کردن بذارین هرکی حوصله نداشت فاتحه بخونه لایک کنه ^ـــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﮑﺎم اﻧﻘﺪ زُل ﻣﯿﺰدم ، ﺗﺎ ﻣﭽﺸﻮﻧﻮ ﺣﯿﻦ ﺗﮑﻮن ﺧﻮردن ﺑﮕﯿﺮم ! ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻢ آدم ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻟﻌﻘﻠﯽ ﺑﻮدم ﻣﻦ :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من دلم تو دنیا واسه هیچکس نسوخت جز … . . . . اون دختری که وقتی بهش گفتم بیا پی وی گفت : پی وی ندارم ولی لاین و وایبر دارم…!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تقديم به مهربان ترين مادري كه زيباترين ثمره زندگيش را به من هديه داد.باشد كه لايق باشم . . . . اس ام اس عروساي خود شيرين به مادرشوهرشون من برم سطل بيارم :|||

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دختره میگن یه جوک بی ادبى بگو میگه: دویدم ودویدم سر كوهى رسيدم.میگن:کجاش بی ادبى بود؟ یه لبخند محجوبانه میزنه و یواش میگه: . . . چندبارتوراه گوزیدم ..! !!!!! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻳﺰ خواستگار دارم!!! بقیه دخترا ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘن ﺧﻴلی ﺑﺎﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ اﺟﺎﺯﻩ ﻛﭙﻲ!!!! خدایاااااااا یکی اسید بده من قرقره کنم -___-