بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه که بودم یه بار با مادرم از تو کوچه رد میشدیم یهو جلو یه خونه گفتم مامان مامان از تو این خونه بویه بابا بزرگ میاد!!! مادرم یکی زد تو سرم گفت ابروریزی نکن قرمساق بویه تریاکه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصلا روایت داریم، مراقب اگر با تانک هم سرجلسه ی امتحان بیاد، دانش آموزی از سرزمین پارس، به تقلب دست پیدا میکند ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خانوما و آقا پسرایی که این روزا امتحان دارین توروخدا استرس نداشته باشید!! . . . . . یه ریدن که انقدر استرس نداره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت و ظرافتی رو که راننده تاکسیا توی چسبوندن پولای پاره دارن رو کاگران حمل بمب اتمی ندارن!!! لامصبا از پودر هزاری و یه نوار چسب دوباره هزاری درست میکنن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونین اگه زرافه ماست بخوره چی میشه؟؟ . . . . . . . تاماست برسه به معدش تاریخش میگذره مسموم میشه.تا اکتشافات بعد خدانگهدار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم تو کشورای خارجی سوپ استارتره نه شام!!! برگشته میگه بابات خارجیه یا اون عمه گوهت؟ یعنی اصلا" لزومی نداشت پای عمه مو بکشه وسطا نیتش فقط این بود که یه فحشی بهش بده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فک کنم چشمای من الاغ داره . . . . . . . .لامصب جفتک میزنه همه رو میپرونه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخــتره پُــست گذاشــته شــوهر مــی خــوام ... . . . 2 تـا پــسر مــَرامــی لایــک کــردن 5987 تــا زن هــم گــفتن بــیا شــوهر مــنو بــبــر o_O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدمارو یا باید تو سفر شناخت . . . . . . . یا وقتی که ته دیگ ماکارانی میاد سر سفره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

15سال گذشت و هنوز در زمان امتحان ندايي از دور دست مي گويد . . . . ميشه با مداد جواب بديم؟ اينارو بايد با خودکار بري تو حلقشون ديگه سوال نکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی هم نداریم برامون یه آب انار بیاره بگه: عزیزم خسته نباشی انقدر میخندونی :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 1 ﺭﻭﺯﻩ 15 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ 500 ﺗﻮﻣﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺸﻮﺭﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯼ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪن ! احتمالا برم سومالی زندگی کنم ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیچاره مسیحیا مجبورن تو این هوای برفی پاشن برن عید دیدنی کریسمس و صله رحم هرچی بهشون گفتیم در چارچوب گفتگوی تمدنها با ما عید بگیرن قبول نکردن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سـلام بچـه ها من شایـد بـه خاطـر کریسمـس یـه چند روزی بـرم آرژانتین ، فعـال نباشم . . . . . اگـه کارم داشتـید بیایـد پایین مـیدون آرژانتیـن تهـران…. اونـجا عروسک بابانوئـل بـساط کـردم !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی ازش سوال کردن گاز کجاست گفته کنار یخچال!!!! میگن سرهنگ آموزشگاه خودشو تحویل گروهک داعش داده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غمگينم . . . . همانند پســــــــــری که مرا از دست داده است! واي چه غم بزرگيه ,خدا کمکش کنه منو بدست بياره به حق اين روزای عزیز!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه که بودم یه بار با مادرم از تو کوچه رد میشدیم یهو جلو یه خونه گفتم مامان مامان از تو این خونه بویه بابا بزرگ میاد!!! مادرم یکی زد تو سرم گفت ابروریزی نکن قرمساق بویه تریاکه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصلا روایت داریم، مراقب اگر با تانک هم سرجلسه ی امتحان بیاد، دانش آموزی از سرزمین پارس، به تقلب دست پیدا میکند ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خانوما و آقا پسرایی که این روزا امتحان دارین توروخدا استرس نداشته باشید!! . . . . . یه ریدن که انقدر استرس نداره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت و ظرافتی رو که راننده تاکسیا توی چسبوندن پولای پاره دارن رو کاگران حمل بمب اتمی ندارن!!! لامصبا از پودر هزاری و یه نوار چسب دوباره هزاری درست میکنن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونین اگه زرافه ماست بخوره چی میشه؟؟ . . . . . . . تاماست برسه به معدش تاریخش میگذره مسموم میشه.تا اکتشافات بعد خدانگهدار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم تو کشورای خارجی سوپ استارتره نه شام!!! برگشته میگه بابات خارجیه یا اون عمه گوهت؟ یعنی اصلا" لزومی نداشت پای عمه مو بکشه وسطا نیتش فقط این بود که یه فحشی بهش بده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فک کنم چشمای من الاغ داره . . . . . . . .لامصب جفتک میزنه همه رو میپرونه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخــتره پُــست گذاشــته شــوهر مــی خــوام ... . . . 2 تـا پــسر مــَرامــی لایــک کــردن 5987 تــا زن هــم گــفتن بــیا شــوهر مــنو بــبــر o_O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدمارو یا باید تو سفر شناخت . . . . . . . یا وقتی که ته دیگ ماکارانی میاد سر سفره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

15سال گذشت و هنوز در زمان امتحان ندايي از دور دست مي گويد . . . . ميشه با مداد جواب بديم؟ اينارو بايد با خودکار بري تو حلقشون ديگه سوال نکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی هم نداریم برامون یه آب انار بیاره بگه: عزیزم خسته نباشی انقدر میخندونی :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 1 ﺭﻭﺯﻩ 15 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ 500 ﺗﻮﻣﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺸﻮﺭﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯼ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪن ! احتمالا برم سومالی زندگی کنم ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیچاره مسیحیا مجبورن تو این هوای برفی پاشن برن عید دیدنی کریسمس و صله رحم هرچی بهشون گفتیم در چارچوب گفتگوی تمدنها با ما عید بگیرن قبول نکردن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سـلام بچـه ها من شایـد بـه خاطـر کریسمـس یـه چند روزی بـرم آرژانتین ، فعـال نباشم . . . . . اگـه کارم داشتـید بیایـد پایین مـیدون آرژانتیـن تهـران…. اونـجا عروسک بابانوئـل بـساط کـردم !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی ازش سوال کردن گاز کجاست گفته کنار یخچال!!!! میگن سرهنگ آموزشگاه خودشو تحویل گروهک داعش داده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غمگينم . . . . همانند پســــــــــری که مرا از دست داده است! واي چه غم بزرگيه ,خدا کمکش کنه منو بدست بياره به حق اين روزای عزیز!