بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر اساس گفته علیتون پدر علم فیزیک خسته: من مانند الکترون ازاد درجسمی بسته ازاد حرکت میکنم اخخخخخ عجب جمله سنگینی بود کمرم شکست:-(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم از دستشویی اومده بیرون با عصبانیت به زن داداشم میگه مودمو چرا خاموش کردی؟0-0 . کلی بازجویی کردم فهمیدم که کلش آف کلنز بازی میکرده... . افق نو دارید من برم توش محو بشم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتــی تــو یــه جمــع از یــه خانـــوم نــظرشُ مــی پــرسَن . . بــاس یــه نــگاه بــه آقــاش بــکنه بــگه : " هـــَر چــی آقــامــون بــــگه "

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنهایی یعنی ... وقــتی تو خونه با صدای بلــند زدی زیــر آواز هیچــکی نباشــه بگــه خـفه شــه ببـند اون دهنتوووووووووو:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخرین مرحله ی عشق در ایران : ” اسم اون گــُ ــهـو پیش من نیار ” :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینطوری که من عکس اعلامیه ها رو دیدم تو اعلامیه مرد 40سال به بالا رو میزنن " با تاسف و تاثر درگذشت جوانمرگ..." موندم اگه من با 20 سال سنم همین الان بمیرم چی مینویسن؟ خردسال؟؟ نونهال؟؟ نوجوان؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم اومده میگه فرانسه کجاست؟ میگم پیین تر از آلمانه بیچاره انقدر خندید یادش رفت اومده بود دنبال آچارفرانسه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کی میدونه کله پزیا چطور میفهمن کدوم کله مال کدوم پاچس. کاری نداره زیر پای پاچشو قلقلک میدن کلش میخندنه معلوم میشه . قرص میخورم خوب میشم قول میدم:|| لایک = قرصاتو سره وقت بخوری خوبی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه های تیم ملی بدرقه شدن برای بازیای آسیایی. برای موفقیتشون دعا کنید. ایشالا سربلندمون میکنن بعد از این که دعا کردید لایکم کنید بی زحمت :) ممنون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوالی که یه چند وقتی ذهن منو به خودش کرده اینه که" پشم شیشه دقیقا کجای شیشه میشه آیا؟"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عزیزم !میدونم از دستم ناراحتی ولی من هر کاری میکنم به فلاکت نیفتـــم، به فلاکت میفــــتم! هومن برق نورد---روز های بدبدر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فکر کنم روز قیامت اگه بخوان اعمالم رو نشونم بدن...صفحه فیلترینگ بیاد....!!! اخراش هم چند تا فیلم امریکایی زیرنویس دار پخش بشه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی دختر ها به هم میرسند فرانسوی:خوشحال شدم تو خیابون دیدمت امریکایی:بسیار زیبا شدی دوست من المانی:دوست من واقعا دلم برات تنگ شده بود ایرانی:ا سلام شوهر نکردی؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در علم فیزیک بر اساس"قانون جهانی گرانش"هر دو جسم در جهان با دو نیروی یکسان یکدیگر را جذب می کنند؛یعنی الآن منو جنیفرلوپز به یه اندازه همو میخوایم.فقط خسته ایم؛میفهمی؟خسته!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﮐﺎش ﺗﻮ درﺳﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و اﻧﺘﮕﺮال ، ﺑﻬﻤﻮن اﻧﺪروﯾﺪ وIOS ﯾﺎد ﻣﯽ دادﻧﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دردﻣﻮن ﻣﯽ ﺧﻮرد واﻻ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا مرگ ستار ه رو دید ین؟!!!! مرگ شهابو چی تا حالا دیدین؟!!!! ای داد بی د اد آخه ستاره و شهاب بد بخت چیکار کردن که می خوایین مرگشونو ببینید !!!! بد دوره ای شد ه بد . ಠ_ಠ

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر اساس گفته علیتون پدر علم فیزیک خسته: من مانند الکترون ازاد درجسمی بسته ازاد حرکت میکنم اخخخخخ عجب جمله سنگینی بود کمرم شکست:-(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم از دستشویی اومده بیرون با عصبانیت به زن داداشم میگه مودمو چرا خاموش کردی؟0-0 . کلی بازجویی کردم فهمیدم که کلش آف کلنز بازی میکرده... . افق نو دارید من برم توش محو بشم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتــی تــو یــه جمــع از یــه خانـــوم نــظرشُ مــی پــرسَن . . بــاس یــه نــگاه بــه آقــاش بــکنه بــگه : " هـــَر چــی آقــامــون بــــگه "

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنهایی یعنی ... وقــتی تو خونه با صدای بلــند زدی زیــر آواز هیچــکی نباشــه بگــه خـفه شــه ببـند اون دهنتوووووووووو:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخرین مرحله ی عشق در ایران : ” اسم اون گــُ ــهـو پیش من نیار ” :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینطوری که من عکس اعلامیه ها رو دیدم تو اعلامیه مرد 40سال به بالا رو میزنن " با تاسف و تاثر درگذشت جوانمرگ..." موندم اگه من با 20 سال سنم همین الان بمیرم چی مینویسن؟ خردسال؟؟ نونهال؟؟ نوجوان؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم اومده میگه فرانسه کجاست؟ میگم پیین تر از آلمانه بیچاره انقدر خندید یادش رفت اومده بود دنبال آچارفرانسه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کی میدونه کله پزیا چطور میفهمن کدوم کله مال کدوم پاچس. کاری نداره زیر پای پاچشو قلقلک میدن کلش میخندنه معلوم میشه . قرص میخورم خوب میشم قول میدم:|| لایک = قرصاتو سره وقت بخوری خوبی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه های تیم ملی بدرقه شدن برای بازیای آسیایی. برای موفقیتشون دعا کنید. ایشالا سربلندمون میکنن بعد از این که دعا کردید لایکم کنید بی زحمت :) ممنون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوالی که یه چند وقتی ذهن منو به خودش کرده اینه که" پشم شیشه دقیقا کجای شیشه میشه آیا؟"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عزیزم !میدونم از دستم ناراحتی ولی من هر کاری میکنم به فلاکت نیفتـــم، به فلاکت میفــــتم! هومن برق نورد---روز های بدبدر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فکر کنم روز قیامت اگه بخوان اعمالم رو نشونم بدن...صفحه فیلترینگ بیاد....!!! اخراش هم چند تا فیلم امریکایی زیرنویس دار پخش بشه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی دختر ها به هم میرسند فرانسوی:خوشحال شدم تو خیابون دیدمت امریکایی:بسیار زیبا شدی دوست من المانی:دوست من واقعا دلم برات تنگ شده بود ایرانی:ا سلام شوهر نکردی؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در علم فیزیک بر اساس"قانون جهانی گرانش"هر دو جسم در جهان با دو نیروی یکسان یکدیگر را جذب می کنند؛یعنی الآن منو جنیفرلوپز به یه اندازه همو میخوایم.فقط خسته ایم؛میفهمی؟خسته!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﮐﺎش ﺗﻮ درﺳﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و اﻧﺘﮕﺮال ، ﺑﻬﻤﻮن اﻧﺪروﯾﺪ وIOS ﯾﺎد ﻣﯽ دادﻧﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دردﻣﻮن ﻣﯽ ﺧﻮرد واﻻ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا مرگ ستار ه رو دید ین؟!!!! مرگ شهابو چی تا حالا دیدین؟!!!! ای داد بی د اد آخه ستاره و شهاب بد بخت چیکار کردن که می خوایین مرگشونو ببینید !!!! بد دوره ای شد ه بد . ಠ_ಠ