بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شیرین ترین ساعات خوابیدن اگه گفتین چه زمانیه؟ زمستون کنار بخاری شب امتحان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظر من انقدر که این هایده شبا به میخونه می رفت ،اگه به باشگاه رفته بود ، الآن زنده بود...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه نفر با خرش سوار پیکان بار میشه موقع کرایه دادن راننده میگه:خودت2000تومن خرت1000تومن یارو میگه نمیشه هر دومونو خر حساب کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و یه گوشه بشینی تنها تنها بخوری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نصف عمرمون ب فکرکردن راجع ب یکی دیگه گذشت... نصف دیگشم برا پیدا کردن سرچسب نواری!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سنگ،کاغذ،قیچی رو یادتونه؟؟ . . . به درک که یادتونه . . من دوس دختر میخوام -____-

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه زمانی رکورد دار بازی مار 1200 من بودم تا اینکه . . . . . . با اندروید آشنا شدم^ـــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز با بکس رفتیم بار . . . . . . . . هیچی دیگه بارش خیلی سنگین بود دهن مهن هممون سرویس شد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمم زنگ زده خونه.میگه عزیزم viber داری؟؟ میگم نه گوشیم سادس.میگه thats ok با همین تلفن باهم حرف میزنیم :O حیف که بابام غیرتیه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوال برنامه نود آقای گل لیگ امسال ؟ 1-لوسیانو ادینهو -- نتیجه : 12 درصد 2-سوشا مکانی -- نتیجه : 88 درصد نیلسون داره میره :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــن اگــه بچــه ام لپـــــــــش چـال نـداشـته باشـه ميـذارمـش بهـزيسـتي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

+18 . . . .حالا اون 18 رو تقسیم بر دو کن حالا منهای2کن!!!!!!!!! 7شب دیگه به یلدا منده یلداتون پیشاپیش مباک منحرفای عزیز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضياهم اينقد به همه نخ ميدن که آدم فکر ميکنه طرف کارخونه ريسندگي بافندگيه!!!!!! وااالاااااا^--^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از الان به بچم حسودیم میشه توله سگ چه مامانی داره(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دوس دختر داشتم میگفت هفته ای یه دونه خواستگار دارم . . . بعد از 5 سال دیدمش....هنو مجرده :l

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره میدونسته ولنتاین چیه !!! نکن این کاراتو برادرم انتظارا رو از ما بالا نبر ^_^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شیرین ترین ساعات خوابیدن اگه گفتین چه زمانیه؟ زمستون کنار بخاری شب امتحان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظر من انقدر که این هایده شبا به میخونه می رفت ،اگه به باشگاه رفته بود ، الآن زنده بود...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه نفر با خرش سوار پیکان بار میشه موقع کرایه دادن راننده میگه:خودت2000تومن خرت1000تومن یارو میگه نمیشه هر دومونو خر حساب کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و یه گوشه بشینی تنها تنها بخوری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نصف عمرمون ب فکرکردن راجع ب یکی دیگه گذشت... نصف دیگشم برا پیدا کردن سرچسب نواری!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سنگ،کاغذ،قیچی رو یادتونه؟؟ . . . به درک که یادتونه . . من دوس دختر میخوام -____-

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه زمانی رکورد دار بازی مار 1200 من بودم تا اینکه . . . . . . با اندروید آشنا شدم^ـــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز با بکس رفتیم بار . . . . . . . . هیچی دیگه بارش خیلی سنگین بود دهن مهن هممون سرویس شد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمم زنگ زده خونه.میگه عزیزم viber داری؟؟ میگم نه گوشیم سادس.میگه thats ok با همین تلفن باهم حرف میزنیم :O حیف که بابام غیرتیه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوال برنامه نود آقای گل لیگ امسال ؟ 1-لوسیانو ادینهو -- نتیجه : 12 درصد 2-سوشا مکانی -- نتیجه : 88 درصد نیلسون داره میره :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــن اگــه بچــه ام لپـــــــــش چـال نـداشـته باشـه ميـذارمـش بهـزيسـتي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

+18 . . . .حالا اون 18 رو تقسیم بر دو کن حالا منهای2کن!!!!!!!!! 7شب دیگه به یلدا منده یلداتون پیشاپیش مباک منحرفای عزیز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضياهم اينقد به همه نخ ميدن که آدم فکر ميکنه طرف کارخونه ريسندگي بافندگيه!!!!!! وااالاااااا^--^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از الان به بچم حسودیم میشه توله سگ چه مامانی داره(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دوس دختر داشتم میگفت هفته ای یه دونه خواستگار دارم . . . بعد از 5 سال دیدمش....هنو مجرده :l

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره میدونسته ولنتاین چیه !!! نکن این کاراتو برادرم انتظارا رو از ما بالا نبر ^_^