بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونید نهایت افتخار یک دختر چیه؟خاستگار میوه فروش نانوا داشته باشه.................حالا میدونید اوج سر افکندگیش کجاست؟؟؟؟خاستگارش تاجر باشه خخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با آرایشگره سر دستمزد دعوام شد گفت ر ی د م تو این پولی که دادی منم عصبانی شدم گفتم ر ی د م تو این سری که تو زدی جوابم عاقلانه بود نه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایرانیان عزیز: درهنگام گرفتن عکس ازسفت کردن عضله،غنچه کردن لب،نگاه گیرا،حضوربی مورد شیشه ونشان دادن گوشی اپل خودداری کنین. باتشکر ستادمبارزه باعقده ای بازی درعکس... .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این دیگه ابتکار خودمه: کادوی ولنتاین امسال "گوووجه" چرا؟؟!! . . .چون قرمزه...گرونه...باکلاسه...مخصوص بچه مایه داراس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من احساس ميکنم تو خونمون جن يک پا داريم چون هميشه يک لنگه جوراب من نيست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی مادری که دید گوشت تو قابلمه خیلی کمه . . . . . . نشست تو آشپزخونه همشو خورد گفت بچه ها ببینن دعواشون میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی تو روح اون بغل دستی که امروز بهش گفتم فهمیدی چی شد؟ گفت اره بابا چیزی ندلشت که! ایشالا که روزش مبارک نباشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داغونم... . . . مثه یک دستمال کاغذی که قرار بود توش عطسه کنند اما کردنش تو دماغ...!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب شام شیر گوجه داشتیم که نوش نون سنگک دو رو کنجد تیلیت کردیم . . . . . . . مدیونید اگه فکر کنید من یه rich kid هستم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مغز آدمم بعضی وقتا تو مخیه!!! . . . . . . جمله سنگین بود یک ربع هواخوری...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو میگه یه مخاطب خاص داشتم از بس خوشگل بود احساس میکردم سر کارم گذاشته!! . . . . . . . . خودم باهاش کات کردم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقد معلما هی گفتن کاراتون رو خودتون انجام بدید ندید دست اولیا . . . . من کم کم دارم شک میکنم که نیوتون قانون جاذبه رو خودش کشف کرد یا داد دست اولیا؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط کافیه من برم یه کیلو گوجه بگیرم از فرداش تو کوچه و خیابون گوجه مفت پخش میکنن. یعنی در این حد چرخ اقتصاد با من لجه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف میره مغازه عطرفروشی،میگه یه عطر میخوام که موندگاریش زیاد باشه،مغازه دار یه عطر بهش میده و میگه این موندگاریش خوبه فقط چند ساله اینجا مونده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان همونطور که کلیپس و پارک و اینا رو خز کردین زودتر دست به دست هم بدین این گوجه و نونو هم خز کنید تموم شه بره خسته شدیم دیگه هر جا میریم این دوتا هستن :0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عروس خانوم برای بار سوم میپرسم: ایا وکیلم شمارا با مهریه 14 قرص نان سنگگ به عقد داماد در اورم؟؟؟ . . حاج اقا دو جعبه گوجه هم اضافه کن صلوااااااااااات بفرستید بلهههههههههههههه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونید نهایت افتخار یک دختر چیه؟خاستگار میوه فروش نانوا داشته باشه.................حالا میدونید اوج سر افکندگیش کجاست؟؟؟؟خاستگارش تاجر باشه خخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با آرایشگره سر دستمزد دعوام شد گفت ر ی د م تو این پولی که دادی منم عصبانی شدم گفتم ر ی د م تو این سری که تو زدی جوابم عاقلانه بود نه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایرانیان عزیز: درهنگام گرفتن عکس ازسفت کردن عضله،غنچه کردن لب،نگاه گیرا،حضوربی مورد شیشه ونشان دادن گوشی اپل خودداری کنین. باتشکر ستادمبارزه باعقده ای بازی درعکس... .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این دیگه ابتکار خودمه: کادوی ولنتاین امسال "گوووجه" چرا؟؟!! . . .چون قرمزه...گرونه...باکلاسه...مخصوص بچه مایه داراس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من احساس ميکنم تو خونمون جن يک پا داريم چون هميشه يک لنگه جوراب من نيست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی مادری که دید گوشت تو قابلمه خیلی کمه . . . . . . نشست تو آشپزخونه همشو خورد گفت بچه ها ببینن دعواشون میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی تو روح اون بغل دستی که امروز بهش گفتم فهمیدی چی شد؟ گفت اره بابا چیزی ندلشت که! ایشالا که روزش مبارک نباشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داغونم... . . . مثه یک دستمال کاغذی که قرار بود توش عطسه کنند اما کردنش تو دماغ...!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب شام شیر گوجه داشتیم که نوش نون سنگک دو رو کنجد تیلیت کردیم . . . . . . . مدیونید اگه فکر کنید من یه rich kid هستم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مغز آدمم بعضی وقتا تو مخیه!!! . . . . . . جمله سنگین بود یک ربع هواخوری...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو میگه یه مخاطب خاص داشتم از بس خوشگل بود احساس میکردم سر کارم گذاشته!! . . . . . . . . خودم باهاش کات کردم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقد معلما هی گفتن کاراتون رو خودتون انجام بدید ندید دست اولیا . . . . من کم کم دارم شک میکنم که نیوتون قانون جاذبه رو خودش کشف کرد یا داد دست اولیا؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط کافیه من برم یه کیلو گوجه بگیرم از فرداش تو کوچه و خیابون گوجه مفت پخش میکنن. یعنی در این حد چرخ اقتصاد با من لجه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف میره مغازه عطرفروشی،میگه یه عطر میخوام که موندگاریش زیاد باشه،مغازه دار یه عطر بهش میده و میگه این موندگاریش خوبه فقط چند ساله اینجا مونده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان همونطور که کلیپس و پارک و اینا رو خز کردین زودتر دست به دست هم بدین این گوجه و نونو هم خز کنید تموم شه بره خسته شدیم دیگه هر جا میریم این دوتا هستن :0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عروس خانوم برای بار سوم میپرسم: ایا وکیلم شمارا با مهریه 14 قرص نان سنگگ به عقد داماد در اورم؟؟؟ . . حاج اقا دو جعبه گوجه هم اضافه کن صلوااااااااااات بفرستید بلهههههههههههههه