بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بعضی از خانم ها باید بگی . . . حالا افسر گواهینامه داد تو چرا قبول کردی؟؟ واللللللللا :l

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در حال حاضر نگرانی پدر و مادرا فقط دوچیزه! . . . . . . اون چیزی که پسرشون دانلود میکنه و اون چیزی که دخترشون آپلود میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من چه جور آدمی هستم؟. . . . . 1) دوست داشتنی بقیه گزینه های اضافی رو از رو میز ورداشتم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غمگینم....... . . . . . . . . مثل اون بیچاره ای که عین خودم هرچی زور زد جوک بذاره اینجا مدیر4جوک اخرش نوشت بیشتر تلاش کن:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من اينقد که به نود اس ام اس زدم اگه به جنيفر لوپز مي دادم عاشقم شده بود :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن ی روز ی استقلالیه میره کتاب فروشی میگه کتاب قهرمانی استقلال دارید ؟؟؟ یارو میگه شر منده ما کتاب تخیلی نمیفروشیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا میدونستید به حامد پهلان تویه خارج میگن پیتبول؟ -______-

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداييش پشه اي كه شيش طبقه مياد بالا حقش كه نيش بزنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاری به برد پرسپولیس ندارم !! ولی خدایی حق ارمیا نبود اول بشه :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم می خواد مامانم رو ببرم پیش دکتر! بگم لطف کنید اون بخش مغزش رو که براش حرف بقیه مهمه رو در بیارین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعضای بدن تو قیامت شهادت میدن خب بدن...من از این میترسم موبایلم شهادت بده که در این صورت وعده دیدار ما ورودی جهنم سمت راست اخرین در

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیرمرد در راه میگذشت:شخصی رادید الاغش را میزند.پیرمرد گفت: فرزندم او را نزن!شخص پاسخ داد: شرمنده نمی دانستم از اقوام شماست!!پیرمرد گفت:نه فرزندم می ترسم عاق والدین شوی!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم وقتی بچه بودین، از صندوق صدقات یا قلک برادر و خواهر پول بر می داشتین؟؟ . . . . من دیگه حرفی ندارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت کردین این تبلیغات شبکه های ماهواره ای همش میگن فقط با یک تماس صاحب فلان چیز شوید!! طوری تاکید میکنه فقط و فقط با یک تماس انگار نمیخواد پول بدی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موندم این آدمایی که دزد میزنه کیفشونو میدزده وقتی دارن دزد رو دنبال میکنن چرا هی میگن وایسا؟ خدایی انتظار داری وایسه و کیفتو بهت پس بده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

استیون هاوکینگ، یه تنه ریده به ضرب‌المثل «عقل سالم در بدن سالم»

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بعضی از خانم ها باید بگی . . . حالا افسر گواهینامه داد تو چرا قبول کردی؟؟ واللللللللا :l

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در حال حاضر نگرانی پدر و مادرا فقط دوچیزه! . . . . . . اون چیزی که پسرشون دانلود میکنه و اون چیزی که دخترشون آپلود میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من چه جور آدمی هستم؟. . . . . 1) دوست داشتنی بقیه گزینه های اضافی رو از رو میز ورداشتم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غمگینم....... . . . . . . . . مثل اون بیچاره ای که عین خودم هرچی زور زد جوک بذاره اینجا مدیر4جوک اخرش نوشت بیشتر تلاش کن:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من اينقد که به نود اس ام اس زدم اگه به جنيفر لوپز مي دادم عاشقم شده بود :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن ی روز ی استقلالیه میره کتاب فروشی میگه کتاب قهرمانی استقلال دارید ؟؟؟ یارو میگه شر منده ما کتاب تخیلی نمیفروشیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا میدونستید به حامد پهلان تویه خارج میگن پیتبول؟ -______-

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداييش پشه اي كه شيش طبقه مياد بالا حقش كه نيش بزنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاری به برد پرسپولیس ندارم !! ولی خدایی حق ارمیا نبود اول بشه :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم می خواد مامانم رو ببرم پیش دکتر! بگم لطف کنید اون بخش مغزش رو که براش حرف بقیه مهمه رو در بیارین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعضای بدن تو قیامت شهادت میدن خب بدن...من از این میترسم موبایلم شهادت بده که در این صورت وعده دیدار ما ورودی جهنم سمت راست اخرین در

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیرمرد در راه میگذشت:شخصی رادید الاغش را میزند.پیرمرد گفت: فرزندم او را نزن!شخص پاسخ داد: شرمنده نمی دانستم از اقوام شماست!!پیرمرد گفت:نه فرزندم می ترسم عاق والدین شوی!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم وقتی بچه بودین، از صندوق صدقات یا قلک برادر و خواهر پول بر می داشتین؟؟ . . . . من دیگه حرفی ندارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت کردین این تبلیغات شبکه های ماهواره ای همش میگن فقط با یک تماس صاحب فلان چیز شوید!! طوری تاکید میکنه فقط و فقط با یک تماس انگار نمیخواد پول بدی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موندم این آدمایی که دزد میزنه کیفشونو میدزده وقتی دارن دزد رو دنبال میکنن چرا هی میگن وایسا؟ خدایی انتظار داری وایسه و کیفتو بهت پس بده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

استیون هاوکینگ، یه تنه ریده به ضرب‌المثل «عقل سالم در بدن سالم»