بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میخوام آیفون 5 بخرم . . . . . .کسی کلیه o - نمیخواد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهشا در انتخاب دوست دختر یا دوست پسرتون با بچه های 4jok مشورت کنید!!!! چون اگه شکست عشقی بخورید این ماییم که باید تا چند ماه ناله های عشقیتون رو لایک کنیم والله به خدا با این عشق بازیاشون!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از بس که چند وقته مطالب عاشقونه خوندم توو پستای ملت . . . . . . . همش فکر میکنم یکی منو ول کرده، رفته...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻔﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻪ . . . . ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آرامش در زندگی بهترین چیزه،بیایید به آرامش فکر کنیم: به زندگی به عشق به زیبایی به بهشت به جهنم به تو چه به من چه برو اعصاب ندارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ، ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺱ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ﺻَﺪ ﺗﻮﻣﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪ :| :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﺗﺮﯾﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺯﺍﺭﺕ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گونه های خیسش را . . .با حوله خشک کرد . .وسرمیز صبحانه حاضر شد!!!! . .ای بابا نکنه باز فک کردی عاشق بوده، گریه کرده !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده " قبل از ورود به تونل چراغ ها را روشن کنید " میگه یا خدا من از کجا بدونم چراغای تونل از کجا روشن میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام واسه کمک خرج عروسیم 6 ، 7 میلیون واسم کنار گذاشته، دندونامم هم همینقدر خرج دارن، الان باید بین زن و دندون یکی رو انتخاب کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي تو تصادف چهارتا بچه شو از دست ميده به يارو ميگن برو بهش بگو... يارو بهش ميگه:شتري كه در خونه همه ميشينه . . . . . . ولي در خونه شما ريده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها مردی که می تونه به یه زن دستور بده و بگه دهنتو ببند و زنه هم با یه لبخند نگاش کنه و دهنشو ببنده . . . عکاسه مدیونی یه درصد فکر کنی شوهرشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جمله ای که در 99/9 درصد فیلم های ایرانی حتما شنیده میشود: . . . ول کنید بابا؛ غذا از دهن افتاد، بعدشم با آرامش میشینن غذا رو میخورن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شاسکوله به مهمونی دعوت میشه. رو کارت دعوت نوشته بودن”فقط کراوات مشکی” وقتی به مهمونی میرسه تعجب میکنه وقتی میبینه بقیه پیراهن و شلوار هم پاشونه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺷﺮﮐﺖ ﭼُﺲ ﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻓﯿﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭼُﺴﻮﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ حضرتعالی ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو اسم دخترشومیذاره بینا... اسم پسرشم میذاره موسی... موقع غذاکه میشد... صدامیزد: بی ناموسا بیاین غذا سرد شد.... اینم اسمه که گذاشته؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میخوام آیفون 5 بخرم . . . . . .کسی کلیه o - نمیخواد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهشا در انتخاب دوست دختر یا دوست پسرتون با بچه های 4jok مشورت کنید!!!! چون اگه شکست عشقی بخورید این ماییم که باید تا چند ماه ناله های عشقیتون رو لایک کنیم والله به خدا با این عشق بازیاشون!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از بس که چند وقته مطالب عاشقونه خوندم توو پستای ملت . . . . . . . همش فکر میکنم یکی منو ول کرده، رفته...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻔﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻪ . . . . ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آرامش در زندگی بهترین چیزه،بیایید به آرامش فکر کنیم: به زندگی به عشق به زیبایی به بهشت به جهنم به تو چه به من چه برو اعصاب ندارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ، ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺱ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ﺻَﺪ ﺗﻮﻣﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪ :| :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﺗﺮﯾﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺯﺍﺭﺕ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گونه های خیسش را . . .با حوله خشک کرد . .وسرمیز صبحانه حاضر شد!!!! . .ای بابا نکنه باز فک کردی عاشق بوده، گریه کرده !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده " قبل از ورود به تونل چراغ ها را روشن کنید " میگه یا خدا من از کجا بدونم چراغای تونل از کجا روشن میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام واسه کمک خرج عروسیم 6 ، 7 میلیون واسم کنار گذاشته، دندونامم هم همینقدر خرج دارن، الان باید بین زن و دندون یکی رو انتخاب کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي تو تصادف چهارتا بچه شو از دست ميده به يارو ميگن برو بهش بگو... يارو بهش ميگه:شتري كه در خونه همه ميشينه . . . . . . ولي در خونه شما ريده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها مردی که می تونه به یه زن دستور بده و بگه دهنتو ببند و زنه هم با یه لبخند نگاش کنه و دهنشو ببنده . . . عکاسه مدیونی یه درصد فکر کنی شوهرشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جمله ای که در 99/9 درصد فیلم های ایرانی حتما شنیده میشود: . . . ول کنید بابا؛ غذا از دهن افتاد، بعدشم با آرامش میشینن غذا رو میخورن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شاسکوله به مهمونی دعوت میشه. رو کارت دعوت نوشته بودن”فقط کراوات مشکی” وقتی به مهمونی میرسه تعجب میکنه وقتی میبینه بقیه پیراهن و شلوار هم پاشونه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺷﺮﮐﺖ ﭼُﺲ ﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻓﯿﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭼُﺴﻮﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ حضرتعالی ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو اسم دخترشومیذاره بینا... اسم پسرشم میذاره موسی... موقع غذاکه میشد... صدامیزد: بی ناموسا بیاین غذا سرد شد.... اینم اسمه که گذاشته؟؟؟؟