بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شرکت اپل اعلام کرد آیفون غیر از عکس گرفتن جلوی آینه امکانات دیگه ای هم دارد!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اونایی که خیلی فک میکنن از فوتبال بارشونه اگه راس میگن بیان بگن تور دروازه چند تا سوراخ داره ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه زنت زیادی میپرسه چنتا دوسم داری ؟ بگو اندازه یه گونی خاکشیر اینا میرن دونه های خاکشیر رو میشمرن و تا چند ماه ارامش داری !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از همین تریبون به نیمه ی گم شده ی عزیزم اعلام میکنم که: عشقم به گم شدنت ادامه بده،بدون تو خیلی داره خوش میگذره!! ^_______^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سگموبغل کردم بعدعکس گرفتم گذاشتم توفیسبوک یارواومده نظرداده میگه حالاکدومش تویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منم کم نیوردم نوشتم:اونی که توروبغل کرده!!!!!)) یارومنفجرشدخخخخخخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوالی ذهنمو درگیر کرده چقدر طول میکشه که یه زرافه بالا بیاره !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز غضنفر با بچه هاش گرگ بازی میکنه دو تا از بچه هاشو میخوره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی خانمها انقد پاشنه کفششون بلنده که نمیشه بگی کفشت رو بپوش, باید بگی سوار شو بریم..!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شبکه آی فیلم داره تبلیغ سرویس 8 پارچه آگرین رو نشون میده منتهی من هرچی دقت میکنم نمیدونم چرا 5 تا قابلمه هست پس اون سه تای دیگه کجاست؟؟Oــــo

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه ها تو زندگیتون دقت کنین همیشه، فرق رسیدم به شانسم و ریدم به شانسم فقط یه "س" هستش! منم با این جمله های سنگینم! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتی روزی که من سفید می پوشم و شما سیاه . . . . من تو رئال بازی می کنم و شما تو ابو مسلم چیه؟ نکنه میخواستی بمیرم؟ خودت بمیری . مگه جای تو رو تنگ کردم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه ها میخوام شما رو با زندگیم آشنا کنم. . . . . . . بچه ها زندگی زندگی اینم بچه ها^ـــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگما شاید من تو نگاه اول جذاب نباشم :| . . . ولی یه جاهایی بین نگاه چهلو سوم تا شصتو هشتم ، جذاب به نظر میرسم ولی متاسفانه کسی اینقدر نگام نمیکنه :| واقعا مردم،خیلی سطحی نگر شدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره اینقدر رفته خونه دوست دخترش . . . اهالی ساختمان بعنوان مدیر ساختمون انتخابش کردن ... مدیر ساختمان بشی صلوات !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مرد زندگی اونیکه به جای اینکه زنشو ببره کافی شاپ مستقیم ببره جیگرکی^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی قشنگترین موسیقی دنیا . . . . . . . یعنی صدای قلب کسی که همه زندگیته؛))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شرکت اپل اعلام کرد آیفون غیر از عکس گرفتن جلوی آینه امکانات دیگه ای هم دارد!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اونایی که خیلی فک میکنن از فوتبال بارشونه اگه راس میگن بیان بگن تور دروازه چند تا سوراخ داره ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه زنت زیادی میپرسه چنتا دوسم داری ؟ بگو اندازه یه گونی خاکشیر اینا میرن دونه های خاکشیر رو میشمرن و تا چند ماه ارامش داری !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از همین تریبون به نیمه ی گم شده ی عزیزم اعلام میکنم که: عشقم به گم شدنت ادامه بده،بدون تو خیلی داره خوش میگذره!! ^_______^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سگموبغل کردم بعدعکس گرفتم گذاشتم توفیسبوک یارواومده نظرداده میگه حالاکدومش تویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منم کم نیوردم نوشتم:اونی که توروبغل کرده!!!!!)) یارومنفجرشدخخخخخخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوالی ذهنمو درگیر کرده چقدر طول میکشه که یه زرافه بالا بیاره !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز غضنفر با بچه هاش گرگ بازی میکنه دو تا از بچه هاشو میخوره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی خانمها انقد پاشنه کفششون بلنده که نمیشه بگی کفشت رو بپوش, باید بگی سوار شو بریم..!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شبکه آی فیلم داره تبلیغ سرویس 8 پارچه آگرین رو نشون میده منتهی من هرچی دقت میکنم نمیدونم چرا 5 تا قابلمه هست پس اون سه تای دیگه کجاست؟؟Oــــo

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه ها تو زندگیتون دقت کنین همیشه، فرق رسیدم به شانسم و ریدم به شانسم فقط یه "س" هستش! منم با این جمله های سنگینم! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتی روزی که من سفید می پوشم و شما سیاه . . . . من تو رئال بازی می کنم و شما تو ابو مسلم چیه؟ نکنه میخواستی بمیرم؟ خودت بمیری . مگه جای تو رو تنگ کردم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه ها میخوام شما رو با زندگیم آشنا کنم. . . . . . . بچه ها زندگی زندگی اینم بچه ها^ـــ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگما شاید من تو نگاه اول جذاب نباشم :| . . . ولی یه جاهایی بین نگاه چهلو سوم تا شصتو هشتم ، جذاب به نظر میرسم ولی متاسفانه کسی اینقدر نگام نمیکنه :| واقعا مردم،خیلی سطحی نگر شدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره اینقدر رفته خونه دوست دخترش . . . اهالی ساختمان بعنوان مدیر ساختمون انتخابش کردن ... مدیر ساختمان بشی صلوات !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مرد زندگی اونیکه به جای اینکه زنشو ببره کافی شاپ مستقیم ببره جیگرکی^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی قشنگترین موسیقی دنیا . . . . . . . یعنی صدای قلب کسی که همه زندگیته؛))