بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هـــــــــــــــــــه بزرگ تر از زمین که نیستی؟هستی؟ زمین با این همه ابهتش زیر پای منه . . .واااااااااااااااااای شاخ شدم رف.برید کنار شاخی نشین:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا من همش چند روز رفتم درس بخونماااا همتون ییهو جنبش شاخ بودن راه انداختین:/ باز بگین برو درس بخون واستین برم شاخ فروشی برگردم:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا شاخ بودن و ول کن . . . . . من تازگیا توی 4جوک پستام تائید میشه (-B

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصلا مهم نیست دعوا توخونه سر چیه و اینکه کی خرابکاری کرده. آخرش هرچی باشه به این میرسه که من سرم تو گوشیه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتي دختراي قديم که کدبانو بودن و از پس کاراي خونه برميومدن، صداشونم در نميومد! نه دختراي الان که اگه در نوشابه رو باز کنه و دستش زخم بشه! تو فيسبوکش مينويسه : امروز مرگو با چشام ديدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی خودم..... که نه خوشگلم نه خوشتیپم نه پولدارم... . . . .یا ابوالفضل پس من چیم؟؟؟ تاخالا اینقد رو خودم دقیق نشده بودم@*@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی خودم..... که نه خوشگلم نه خوشتیپم نه پولدارم... . . . .یا ابوالفضل پس من چیم؟؟؟ تاخالا اینقد رو خودم دقیق نشده بودم@*@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سنگینه هضم من برات بکش کنار مرسی فدات هه هه هه هه بکش کنار شششششاخی نشی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هی تو تویی ک شاخی اینو بدون . . . . شاخ بودن تو دنیای مجازی مثه پولدار بودن تو GTA بید بععععععععععععععععله اینجوریاس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معرفت یعنی؟؟؟؟ . . وقتی دوست دختر نداری دخترای فور جوک برات آستین بالا بزنن! هم اکنون نیازمند یاری خووشجیل مووشجلتون هستیم :) :) :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چراهر چی که خوبه زود تموم میشه ؟ فکر کنم جناب شادمهر خان عقیلی هم مثل بنده کباب چنجه خیلی دوست داشته من که موقع شنیدن این شعر یاد کباب چنجه می افتام شکمو هم خودتونین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست خوبم برادر گرامی خواهر عزیز وقتی اس ام اس میدیم ینی همون موقع انتظار جواب دادن داریم وگرنه نامه مینوشتیم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واسه هرکی شاخی …!. . . . . . . واسه مام حتما شاخی دیگه, والا, منم یه آدم معمولیم مثل بقیه…! حال کنین چقد فروتن هستم شاخم نیستم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ستاد خز کنندگان تیکه کلاماااااا؟؟؟؟؟!!!! . . . تو رو خدا یکی بیاد این شاخ بودنو خز کنه!!!! دهنمون سرویس شد بابا... ملت همه دارن شاخ درمیارن :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدا خییییییلی شاخ شدین آ !!!! چیه ؟؟ ؟؟ شاخاتون رفته تو هم .؟! بسه دیگه ، ، جمعش کنید ! برید کنار .... من میخوام رد شم ،،، اووووون دروووو باااااز کن بااااد بیاااااد .......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نشسته بودم بابام اومد گفت: چطورى داش ميلاد گفتم:به من نگو داش گفت:من و تو باهم رفيقيم,

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هـــــــــــــــــــه بزرگ تر از زمین که نیستی؟هستی؟ زمین با این همه ابهتش زیر پای منه . . .واااااااااااااااااای شاخ شدم رف.برید کنار شاخی نشین:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا من همش چند روز رفتم درس بخونماااا همتون ییهو جنبش شاخ بودن راه انداختین:/ باز بگین برو درس بخون واستین برم شاخ فروشی برگردم:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا شاخ بودن و ول کن . . . . . من تازگیا توی 4جوک پستام تائید میشه (-B

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصلا مهم نیست دعوا توخونه سر چیه و اینکه کی خرابکاری کرده. آخرش هرچی باشه به این میرسه که من سرم تو گوشیه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتي دختراي قديم که کدبانو بودن و از پس کاراي خونه برميومدن، صداشونم در نميومد! نه دختراي الان که اگه در نوشابه رو باز کنه و دستش زخم بشه! تو فيسبوکش مينويسه : امروز مرگو با چشام ديدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی خودم..... که نه خوشگلم نه خوشتیپم نه پولدارم... . . . .یا ابوالفضل پس من چیم؟؟؟ تاخالا اینقد رو خودم دقیق نشده بودم@*@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی خودم..... که نه خوشگلم نه خوشتیپم نه پولدارم... . . . .یا ابوالفضل پس من چیم؟؟؟ تاخالا اینقد رو خودم دقیق نشده بودم@*@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سنگینه هضم من برات بکش کنار مرسی فدات هه هه هه هه بکش کنار شششششاخی نشی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هی تو تویی ک شاخی اینو بدون . . . . شاخ بودن تو دنیای مجازی مثه پولدار بودن تو GTA بید بععععععععععععععععله اینجوریاس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معرفت یعنی؟؟؟؟ . . وقتی دوست دختر نداری دخترای فور جوک برات آستین بالا بزنن! هم اکنون نیازمند یاری خووشجیل مووشجلتون هستیم :) :) :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چراهر چی که خوبه زود تموم میشه ؟ فکر کنم جناب شادمهر خان عقیلی هم مثل بنده کباب چنجه خیلی دوست داشته من که موقع شنیدن این شعر یاد کباب چنجه می افتام شکمو هم خودتونین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست خوبم برادر گرامی خواهر عزیز وقتی اس ام اس میدیم ینی همون موقع انتظار جواب دادن داریم وگرنه نامه مینوشتیم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واسه هرکی شاخی …!. . . . . . . واسه مام حتما شاخی دیگه, والا, منم یه آدم معمولیم مثل بقیه…! حال کنین چقد فروتن هستم شاخم نیستم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ستاد خز کنندگان تیکه کلاماااااا؟؟؟؟؟!!!! . . . تو رو خدا یکی بیاد این شاخ بودنو خز کنه!!!! دهنمون سرویس شد بابا... ملت همه دارن شاخ درمیارن :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدا خییییییلی شاخ شدین آ !!!! چیه ؟؟ ؟؟ شاخاتون رفته تو هم .؟! بسه دیگه ، ، جمعش کنید ! برید کنار .... من میخوام رد شم ،،، اووووون دروووو باااااز کن بااااد بیاااااد .......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نشسته بودم بابام اومد گفت: چطورى داش ميلاد گفتم:به من نگو داش گفت:من و تو باهم رفيقيم,