بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من این روزا از ترس اینکه معدل کارنامه ام رو بپرسن خونه اقوام نمی رم. از این فک وفامیلا شماهم دارید عایا؟ لایک=بالاخره که چی آخرش همه می فهمن ضایع می شی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم 7 سالشه اومده گیر داده به من که بیشتر زیاده یا زیاد بیشتره؟هرچی میگم نمیدونم ول کن نیست تو رو خدا کمک کنید الان رفته گیر داده به آبجیم.ولی خدایی چه جوابی بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم چرا واسه سحری بیدارم نکردی ؟ میگه دیدم گیج خوابی بزارم بخوابی !!! یعنی الان من چی بهش بگم آخه مادر من 8ساعت که نی 10 ساعت که نی 16ساعته....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدرم چند ساله بيمه عمر داره يه روز به مامانم گفت: مي دوني زن اگه بميري 8ميليون تومن مي دن پس بجنب مادرم گفت خب تو بمير كه 15 ميليون تومن به ما بدن. پدرومادر عاشق من دارم!!!!!!!1

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﭽﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ 6 ﺳﺎﻟﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎ ﺑﻮﺳﺶ ﻛﻨﻢ ﺧﻮﺏ ﺷﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺱ ﻛﻨﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻪ(((: !!! ﺍﯾﻨﺎ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﮎ ﺍﻓﻌﯿﻦ |:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از بزرگترین بلاهای آسمانی تمیز کردن اتاق ادم توسط مامانه :| لامصب تو خونه اگه شتر هم پرورش بدی دیگه پیدا نمیشه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا شما یه داداش بزرگتر دارید که با هم قهر باشید ولی هر وقت تو رو میبینه هر چی دلش میخواد می گه تو که ازش می ترسی ساکت میشی؟! یا فقط من همچین داداشی دارم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمی دونم چرا هر وقت می رم مهمونی سر سفره می شینم بشقاب سبزی رو می زارن جلوی من آخه مگه من گوسفندم !!!!!!!!! (جالب اینه که من اصلا سبزی نمی خورم ) لایک = اره گوسفندی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تاحالاشده بخواي بارفيقات بري شمال وسايلت جمع كرده باشي ولي دقيقا يه ساعت قبل از حركت بابات بزنه زيرش اي حس خوردسالي به ادم دست ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم از دسشویی اومده برگشته بهم میگه:اگه تو ی لیوان هی تف کنیم و بعدش بخوریمش روزمون باطل میشه؟؟؟ اییییییییی... اخه این داداشه روزه باطل کنه دارم من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام رفته آبمیوه بگیره واسه خودشو مامانم سن ایچ گرفته واسه من ساندیس!!!!!!!!!!!!!!!! فکوفامیله دارم انگار منو ازتو جوس آب گرفتن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با مامانم رفتم ماکت کره زمین بخرم مغازه دار چند تا آورده مامانم نگاه میکنه بیشترش آبیه میگه آقا ببخشید رنگ دیگه ای ندارید باید قیافه منو میدید تو اون لحظه مونده بودم بخندم یا خجالت بکشم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

منو بابامو مامانمو آبجیمو مادر شوهرش سوار آسانسور شدیم یارو زنه گفت اضافه بار.ماهام زل زده بودیم به مادرشوهر آجیم!!بنده خداپیاده شد ازپله هارفت! ی همچین خونواده عروسی هستیم ما! حالاطلاق ندن خواهرمو!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کافیه مامانم 5 دیقه بره بیرون . ینی شونصد بار میگه : اگه درو زدن یه وخ باز نکنی ! شیطونه می گه اگه خودش در زد باز نکنم تو سرما بمونه بیرون ! اوا ببخشید این ویژه ی زمستون بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم خواستگاری برا داییم دختره گفت من دارم درس میخونم بابا بزرگ گفت نمیشه فردا شب بخونی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام ميگم: بابا يه سوني٢ واسم ميخري?  ميگه: نه شيش سال پيش واست اتاري خريدم زدي شل وپلش كردي!  باباي خردسال بينه مندارم??????? ايا???????? 

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من این روزا از ترس اینکه معدل کارنامه ام رو بپرسن خونه اقوام نمی رم. از این فک وفامیلا شماهم دارید عایا؟ لایک=بالاخره که چی آخرش همه می فهمن ضایع می شی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم 7 سالشه اومده گیر داده به من که بیشتر زیاده یا زیاد بیشتره؟هرچی میگم نمیدونم ول کن نیست تو رو خدا کمک کنید الان رفته گیر داده به آبجیم.ولی خدایی چه جوابی بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم چرا واسه سحری بیدارم نکردی ؟ میگه دیدم گیج خوابی بزارم بخوابی !!! یعنی الان من چی بهش بگم آخه مادر من 8ساعت که نی 10 ساعت که نی 16ساعته....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدرم چند ساله بيمه عمر داره يه روز به مامانم گفت: مي دوني زن اگه بميري 8ميليون تومن مي دن پس بجنب مادرم گفت خب تو بمير كه 15 ميليون تومن به ما بدن. پدرومادر عاشق من دارم!!!!!!!1

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﭽﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ 6 ﺳﺎﻟﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎ ﺑﻮﺳﺶ ﻛﻨﻢ ﺧﻮﺏ ﺷﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺱ ﻛﻨﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻪ(((: !!! ﺍﯾﻨﺎ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﮎ ﺍﻓﻌﯿﻦ |:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از بزرگترین بلاهای آسمانی تمیز کردن اتاق ادم توسط مامانه :| لامصب تو خونه اگه شتر هم پرورش بدی دیگه پیدا نمیشه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا شما یه داداش بزرگتر دارید که با هم قهر باشید ولی هر وقت تو رو میبینه هر چی دلش میخواد می گه تو که ازش می ترسی ساکت میشی؟! یا فقط من همچین داداشی دارم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمی دونم چرا هر وقت می رم مهمونی سر سفره می شینم بشقاب سبزی رو می زارن جلوی من آخه مگه من گوسفندم !!!!!!!!! (جالب اینه که من اصلا سبزی نمی خورم ) لایک = اره گوسفندی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تاحالاشده بخواي بارفيقات بري شمال وسايلت جمع كرده باشي ولي دقيقا يه ساعت قبل از حركت بابات بزنه زيرش اي حس خوردسالي به ادم دست ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم از دسشویی اومده برگشته بهم میگه:اگه تو ی لیوان هی تف کنیم و بعدش بخوریمش روزمون باطل میشه؟؟؟ اییییییییی... اخه این داداشه روزه باطل کنه دارم من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام رفته آبمیوه بگیره واسه خودشو مامانم سن ایچ گرفته واسه من ساندیس!!!!!!!!!!!!!!!! فکوفامیله دارم انگار منو ازتو جوس آب گرفتن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با مامانم رفتم ماکت کره زمین بخرم مغازه دار چند تا آورده مامانم نگاه میکنه بیشترش آبیه میگه آقا ببخشید رنگ دیگه ای ندارید باید قیافه منو میدید تو اون لحظه مونده بودم بخندم یا خجالت بکشم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

منو بابامو مامانمو آبجیمو مادر شوهرش سوار آسانسور شدیم یارو زنه گفت اضافه بار.ماهام زل زده بودیم به مادرشوهر آجیم!!بنده خداپیاده شد ازپله هارفت! ی همچین خونواده عروسی هستیم ما! حالاطلاق ندن خواهرمو!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کافیه مامانم 5 دیقه بره بیرون . ینی شونصد بار میگه : اگه درو زدن یه وخ باز نکنی ! شیطونه می گه اگه خودش در زد باز نکنم تو سرما بمونه بیرون ! اوا ببخشید این ویژه ی زمستون بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم خواستگاری برا داییم دختره گفت من دارم درس میخونم بابا بزرگ گفت نمیشه فردا شب بخونی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام ميگم: بابا يه سوني٢ واسم ميخري?  ميگه: نه شيش سال پيش واست اتاري خريدم زدي شل وپلش كردي!  باباي خردسال بينه مندارم??????? ايا????????