بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه جوری میگن پول میخوای چیکار تنت سلامت باشه. انگار همه اونایی که پولدارن قطع نخاع شدن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط توی ایرانه که طرف از دود و آلودگی فرار میکنه . . . . . . . میره شمال قلیون دود میکنه اونم حلقه حلقه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بخاری رو برداشتیم کولر رو هم که هنوز موقعش نشده تلویزونمونم خرابه بابام هیچ سرگرمی نداره الان چند وقته گیر داده گوشیتو بده پیاماشو بخونم مسئولین رسیییییییدگی لطفا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دوستم دارم وقتی میخنده دهنش قد غار علی صدر وا میشه فقط ازش هوا میاد بیرون و تا ته لوز المعده اش معلومه :دی مث سشوار بی صدا میشه ^ـ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا فکر می کنن من آدم دو روییم اما اشتباه می کنن چون که . . . . . . گل پشت و رو نداره ؛-))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻮ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﯿگوزن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام بهم میگه زمان ما بچه حق نداشت دست به کنترل بزنه . . . . . . سه روز دارم قانعش میکنم که زمان شما کنترل نبود میگه زر نزن احترام که بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم از بیرون اومده میگه یه دختره رو دیدم لاک سبز طوطی ای زده بود!!!!!!! شما میدونین سبز طوطی ای چه رنگیه عایا؟ اصن یه وضییی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه باند هست به نام 25 باند مردم 10 نفری میان اهنگ میخونن یه گروه تشکیل میدن اسم گروهشونو میذارم 7 باند بعد اونوقت این دو نفر اومدن اهنگ بخونن اسمشو 25 باند !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من میزارم بعد ماه رمضون روزه میگیرم که خدا هم سرش خلوت باشه ،بیشتر تو چش بیام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی یجوری شده که قبل اینکه بخوای از مشکلاتت با یکی حرف بزنی باس بهش بگی : میدونم تو بدبخت تری یه دقیقه خفه شو من حرفمو بزنم بعد تو شروع کن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دوستم میگم نکنه تو هم یهو زخم معده و روده گرفتی نمی تونی روزه بگیری .... . . میگه نه، من گشنم میشه .............. می فهمی !!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من میزارم بعد ماه رمضون روزه میگیرم که خدا هم سرش خلوت باشه ،بیشتر تو چش بیام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره یجور میگه بهتر از من نیس! انگار لـی مـین هـوئه!!^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تـــــو این ماه رمضان که دست و پای شیطون بستس�� آدم متوجـــــه میشه خودشم یه سری قابلیت های خاصی داره که خود شیطون هم نـــداره! ومن الله توفیق����

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوس دخترمو بردم قهوه خونه میگم حاجی بی زحمت یه دو سیب بیار دوس دخترم برگشته میگه: من نمیخورم،آقا یه سیب بیارین قهوه چی:|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه جوری میگن پول میخوای چیکار تنت سلامت باشه. انگار همه اونایی که پولدارن قطع نخاع شدن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط توی ایرانه که طرف از دود و آلودگی فرار میکنه . . . . . . . میره شمال قلیون دود میکنه اونم حلقه حلقه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بخاری رو برداشتیم کولر رو هم که هنوز موقعش نشده تلویزونمونم خرابه بابام هیچ سرگرمی نداره الان چند وقته گیر داده گوشیتو بده پیاماشو بخونم مسئولین رسیییییییدگی لطفا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دوستم دارم وقتی میخنده دهنش قد غار علی صدر وا میشه فقط ازش هوا میاد بیرون و تا ته لوز المعده اش معلومه :دی مث سشوار بی صدا میشه ^ـ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا فکر می کنن من آدم دو روییم اما اشتباه می کنن چون که . . . . . . گل پشت و رو نداره ؛-))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻮ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﯿگوزن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام بهم میگه زمان ما بچه حق نداشت دست به کنترل بزنه . . . . . . سه روز دارم قانعش میکنم که زمان شما کنترل نبود میگه زر نزن احترام که بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم از بیرون اومده میگه یه دختره رو دیدم لاک سبز طوطی ای زده بود!!!!!!! شما میدونین سبز طوطی ای چه رنگیه عایا؟ اصن یه وضییی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه باند هست به نام 25 باند مردم 10 نفری میان اهنگ میخونن یه گروه تشکیل میدن اسم گروهشونو میذارم 7 باند بعد اونوقت این دو نفر اومدن اهنگ بخونن اسمشو 25 باند !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من میزارم بعد ماه رمضون روزه میگیرم که خدا هم سرش خلوت باشه ،بیشتر تو چش بیام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی یجوری شده که قبل اینکه بخوای از مشکلاتت با یکی حرف بزنی باس بهش بگی : میدونم تو بدبخت تری یه دقیقه خفه شو من حرفمو بزنم بعد تو شروع کن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دوستم میگم نکنه تو هم یهو زخم معده و روده گرفتی نمی تونی روزه بگیری .... . . میگه نه، من گشنم میشه .............. می فهمی !!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من میزارم بعد ماه رمضون روزه میگیرم که خدا هم سرش خلوت باشه ،بیشتر تو چش بیام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره یجور میگه بهتر از من نیس! انگار لـی مـین هـوئه!!^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تـــــو این ماه رمضان که دست و پای شیطون بستس�� آدم متوجـــــه میشه خودشم یه سری قابلیت های خاصی داره که خود شیطون هم نـــداره! ومن الله توفیق����

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوس دخترمو بردم قهوه خونه میگم حاجی بی زحمت یه دو سیب بیار دوس دخترم برگشته میگه: من نمیخورم،آقا یه سیب بیارین قهوه چی:|