بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم بابا اگه تحریم ها ادامه پیدا کنه؛ یعنی آینده من چی میشه؟ بابام یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد و گفت: تا حالا که خوردی و خوابیدی، از این به بعد هم همین کارو بکن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کت و شلوار خوبه یا جین و تیشرت؟ بچه ها به نظرتون کدومشو بپوشم بهتره؟ آخه امروز قرار دارم... . . . . فقط تنها چیزی که این وسط کمه یه دوست دختره که باهاش برم سر قرار!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هـر وقـت میخواستید یه جـا استــخدام شیـد موقـع مصاحبـه آب دهنتـونو جمع کنیـد که اگه بهتـون گفـت برید خـودمـون باهـاتـون تمـاس میگیـریـم تـوُف کنـید تـو صـورت طــرف ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لب پنجره نشسته بودم یهویی دیدم یه هلیکوپتر اومد بالا ساختمونمون و یه سرباز آمریکایی با عملیات راپل اومد رو پشت بوم دیش ماهواره مون رو تنظیم کردُ رفت! توافق به این میگنا :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم هر روز یه مبلغی میندازم توش تا آخر ماه یکجا که شد برمیدارم میزارم تو جیبم! اینطوری هم هفتاد نوع بلا رو دفع کردم ؛ هم به یه بدبخت کمک کردم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز دبیر دینی دوران دبیرستانمو بعد یک سال دیدم تو خیابون . . . . . . اولین چیزی که به مغزم خطور کرد ایمان تقوا و عمل صالح بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم جریان چیه! هروقت شلوار سفید پامه خاکی میشه خاکش سیاهه! اما وقتی شلوار مشکی پامه خاکی که میشه خاکش سفیده !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زمانی که کوچیک بودیم بزرگا ازدواج میکردن ... . . حالا که بزرگ شدیم کوچیکا ازدواج میکنن... ما بهر تماشای جهان آمده ایم عـــــــــایــــا؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا داماد چیکاره هستند؟ نظامی هستش چه خوب!ارتش یا سپاه؟ کلش آف کلنز جــــــان؟ کلش دیگه کلش,اتک میزنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما مدرسه بودیم شبیه کره الاغ کدخدا یورتمه میرفتیم مسیره مدرسه رو حاااالا بیا دخترارو ببین... با چنان عشوه ای راه میرن زنگ دوم میرسن سر کلاس!!! دیدم ک میگما :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﻏﻠﯿﻆ: . . . . ﺩﺍﻑ ﺷﻮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر سال نیروی انتظامی میگه ده درصد تلفات جاده ای کاهش یافته! همین شکل ادامه بدیم تا چند سال دیگه زادو ولد جاده ای خواهیم داشت! *_*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بازم بهار و تابستون اومد.جا داره یاد کنیم از پشه هایی که وقتی میان تو خونه جوری سریع حرکت میکنن که... صدا داری ولی تصویر نداری! 0_0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من زندگی رو خیلی دوس دارم ولی فک کنم دوس دختر داره . . . . . . . چون هرچی خودمو کشتم یه لبخندم بهم نزد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا دیروز دنبال پدر مادر پولدار می گشتیم ما رو به فرزندی قبول کنن از این به بعد باس دنبال بچه پولدار بگردیم بلکه ما رو به عنوان مادر پدر خوندش قبول کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آينه و دوربين كه باهم كنار نيومدن؛ لااقل قسمت ضبط صوت گوشي با سيستم شنوايي سر جنس صداي من به تفاهم برسن ديگه!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم بابا اگه تحریم ها ادامه پیدا کنه؛ یعنی آینده من چی میشه؟ بابام یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد و گفت: تا حالا که خوردی و خوابیدی، از این به بعد هم همین کارو بکن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کت و شلوار خوبه یا جین و تیشرت؟ بچه ها به نظرتون کدومشو بپوشم بهتره؟ آخه امروز قرار دارم... . . . . فقط تنها چیزی که این وسط کمه یه دوست دختره که باهاش برم سر قرار!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هـر وقـت میخواستید یه جـا استــخدام شیـد موقـع مصاحبـه آب دهنتـونو جمع کنیـد که اگه بهتـون گفـت برید خـودمـون باهـاتـون تمـاس میگیـریـم تـوُف کنـید تـو صـورت طــرف ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لب پنجره نشسته بودم یهویی دیدم یه هلیکوپتر اومد بالا ساختمونمون و یه سرباز آمریکایی با عملیات راپل اومد رو پشت بوم دیش ماهواره مون رو تنظیم کردُ رفت! توافق به این میگنا :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من یه صندوق صدقه تو اتاقم دارم هر روز یه مبلغی میندازم توش تا آخر ماه یکجا که شد برمیدارم میزارم تو جیبم! اینطوری هم هفتاد نوع بلا رو دفع کردم ؛ هم به یه بدبخت کمک کردم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز دبیر دینی دوران دبیرستانمو بعد یک سال دیدم تو خیابون . . . . . . اولین چیزی که به مغزم خطور کرد ایمان تقوا و عمل صالح بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم جریان چیه! هروقت شلوار سفید پامه خاکی میشه خاکش سیاهه! اما وقتی شلوار مشکی پامه خاکی که میشه خاکش سفیده !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زمانی که کوچیک بودیم بزرگا ازدواج میکردن ... . . حالا که بزرگ شدیم کوچیکا ازدواج میکنن... ما بهر تماشای جهان آمده ایم عـــــــــایــــا؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا داماد چیکاره هستند؟ نظامی هستش چه خوب!ارتش یا سپاه؟ کلش آف کلنز جــــــان؟ کلش دیگه کلش,اتک میزنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما مدرسه بودیم شبیه کره الاغ کدخدا یورتمه میرفتیم مسیره مدرسه رو حاااالا بیا دخترارو ببین... با چنان عشوه ای راه میرن زنگ دوم میرسن سر کلاس!!! دیدم ک میگما :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﻏﻠﯿﻆ: . . . . ﺩﺍﻑ ﺷﻮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر سال نیروی انتظامی میگه ده درصد تلفات جاده ای کاهش یافته! همین شکل ادامه بدیم تا چند سال دیگه زادو ولد جاده ای خواهیم داشت! *_*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بازم بهار و تابستون اومد.جا داره یاد کنیم از پشه هایی که وقتی میان تو خونه جوری سریع حرکت میکنن که... صدا داری ولی تصویر نداری! 0_0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من زندگی رو خیلی دوس دارم ولی فک کنم دوس دختر داره . . . . . . . چون هرچی خودمو کشتم یه لبخندم بهم نزد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا دیروز دنبال پدر مادر پولدار می گشتیم ما رو به فرزندی قبول کنن از این به بعد باس دنبال بچه پولدار بگردیم بلکه ما رو به عنوان مادر پدر خوندش قبول کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آينه و دوربين كه باهم كنار نيومدن؛ لااقل قسمت ضبط صوت گوشي با سيستم شنوايي سر جنس صداي من به تفاهم برسن ديگه!!!