بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﻣﻴﮕﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻳﺎﺭﻭ ﻻﻳﮏ ﻣﻴﮑﻨﻪ ! ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺑﮕﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﻳﺎﺭﻭ ﻣﺎﭼﺖ ﮐﻨﻪ!!!^__^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی انقدر به خدا ایمان دارم موقعی ک بلایای آسمانی نازل میشه و کاری از دستم بر نمیاد بجای غم و غصه میرم میشینم آهنگ شادم و گوش میکنم ب همین برکت قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستاي عزيزي كه متنهاي بلند ميذاريد. . . . . . . .ما اگر حال خوندن داشتيم ادامه تحصيل ميداديم.....!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تفريح سالم از نظر من : سر زدن ب فورجك بازي با گوشي و از همه مهمتر درس نخوندن تفريح از اين سالم ترم داريم ايا???

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی روز فقط دو تا کار انجام میدم 1. میام فورجوک 2. میرم دستشویی فورجوک بی تو سردمه . . تازه توی دستشویی به فورجوک فکر میکنم فورجوک > فشار زندگی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز بالاخره باید یه همایشی برگزار بشه که توش فرق روشنفکری و بی غیرتی رو بفهمیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن اینایی ک میخندن تو لپشون چال می افته یکی از عضله های صورتشون فلجه! . . . . ملت فلج شدنشونم قشنگه حالا ما بودیم هعی ولش کن اشک تو چشام جمع شد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا این چه وضعشه؟! چرا من به هرکی جواب منفی میدم، میره زن میگیره، خوشبخت میشه؟! بابا یکم تو غم هجران عشق من بسوزید شاید نظرم عوض شد :| ای بابا مسئولین چه غلطی میکنید پس؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینـایی که تـو عصبانیـت هر چـی دوسـت داری بهشـون میگـی آخر بغلـت میکنـن میگـن باشـه فقـط تو آروم بـاش ... کسی نمیخواد؟ منم یکی از همونام! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سـرعت ایـنتـرنـت حلـزونـیه... خـانما صـورتـتون رو بـمالید بـه مـانـیتـور واسه پـوست عـالـیه!!! . . . بـرید حـال کنید بـا اطلاعات عـلمی کـه در اخـتـیارتـون قـرار مـیـدم(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا اگه کسی نمیخواد مخ من و بزنه من دیگه الکی هزینه اینتزنت ندم وااااااااالااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به این نتیجه رسیدم که اگه مامانم فقط یه روز بره بیرون خرید بعد مارو تو خونه تنها بذاره من و بابام و داداشم سر فوتبال pes 2013 میزنیم همدیگه رو میکشیم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتی روزی که تو سه کلمه خلاصه شیم . . . . نکبت میلیاردر شده^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام! اینجا محضرخونه اس, اومدیم سند خونه امون و ب اسم مورچه ها بزنیم! ی ماهه دهنمون و سرویس کردن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واسه پیج بعضیا هم،باس "خاطرات خنده دارُ " ب "خاطرات خونوادگی"تغییرنوم داد.... از بس ثانیه ب ثانیه ی زندگیشونو میفرسن:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز ویدیوی یه مارمولکه رو دیدم داشت گیتار میزد! خب سوال اینجاست که آیا ما از مارمولکه کمتریم یا مارمولکه از ما بیشتره؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﻣﻴﮕﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻳﺎﺭﻭ ﻻﻳﮏ ﻣﻴﮑﻨﻪ ! ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺑﮕﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﻳﺎﺭﻭ ﻣﺎﭼﺖ ﮐﻨﻪ!!!^__^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی انقدر به خدا ایمان دارم موقعی ک بلایای آسمانی نازل میشه و کاری از دستم بر نمیاد بجای غم و غصه میرم میشینم آهنگ شادم و گوش میکنم ب همین برکت قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستاي عزيزي كه متنهاي بلند ميذاريد. . . . . . . .ما اگر حال خوندن داشتيم ادامه تحصيل ميداديم.....!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تفريح سالم از نظر من : سر زدن ب فورجك بازي با گوشي و از همه مهمتر درس نخوندن تفريح از اين سالم ترم داريم ايا???

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی روز فقط دو تا کار انجام میدم 1. میام فورجوک 2. میرم دستشویی فورجوک بی تو سردمه . . تازه توی دستشویی به فورجوک فکر میکنم فورجوک > فشار زندگی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز بالاخره باید یه همایشی برگزار بشه که توش فرق روشنفکری و بی غیرتی رو بفهمیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن اینایی ک میخندن تو لپشون چال می افته یکی از عضله های صورتشون فلجه! . . . . ملت فلج شدنشونم قشنگه حالا ما بودیم هعی ولش کن اشک تو چشام جمع شد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا این چه وضعشه؟! چرا من به هرکی جواب منفی میدم، میره زن میگیره، خوشبخت میشه؟! بابا یکم تو غم هجران عشق من بسوزید شاید نظرم عوض شد :| ای بابا مسئولین چه غلطی میکنید پس؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینـایی که تـو عصبانیـت هر چـی دوسـت داری بهشـون میگـی آخر بغلـت میکنـن میگـن باشـه فقـط تو آروم بـاش ... کسی نمیخواد؟ منم یکی از همونام! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سـرعت ایـنتـرنـت حلـزونـیه... خـانما صـورتـتون رو بـمالید بـه مـانـیتـور واسه پـوست عـالـیه!!! . . . بـرید حـال کنید بـا اطلاعات عـلمی کـه در اخـتـیارتـون قـرار مـیـدم(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا اگه کسی نمیخواد مخ من و بزنه من دیگه الکی هزینه اینتزنت ندم وااااااااالااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به این نتیجه رسیدم که اگه مامانم فقط یه روز بره بیرون خرید بعد مارو تو خونه تنها بذاره من و بابام و داداشم سر فوتبال pes 2013 میزنیم همدیگه رو میکشیم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتی روزی که تو سه کلمه خلاصه شیم . . . . نکبت میلیاردر شده^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام! اینجا محضرخونه اس, اومدیم سند خونه امون و ب اسم مورچه ها بزنیم! ی ماهه دهنمون و سرویس کردن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واسه پیج بعضیا هم،باس "خاطرات خنده دارُ " ب "خاطرات خونوادگی"تغییرنوم داد.... از بس ثانیه ب ثانیه ی زندگیشونو میفرسن:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز ویدیوی یه مارمولکه رو دیدم داشت گیتار میزد! خب سوال اینجاست که آیا ما از مارمولکه کمتریم یا مارمولکه از ما بیشتره؟