بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام میشه سال و تاریخ امروز رو بدین؟؟ چون از خواب بیدار شدم یک وجب خاک روم بود... این حق منه بدونم چند سال خواب بودم :| :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم میگه: آبجی که ندارم! تو برو با یه دختر دوست شو من غیرتی شم بزنم جفتتون رو به روش سنتی بِتِرکونم! :| من :-$ دوست دخترم :-O آبجی نداشته ام ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایـن پسر هـایـی‌ کـه فـقـط بـا یـکی مـیـمونـن و فـک مـیـکنـید بـا مـعـرفـتـن . . . . . ایـنا پـول نـدارن هـزیـنه چـنـد نـفر و بـا هـم بـدن وگـرنه عـمرا بـا یـه نـفـر مـیـپریـدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن مرد باید غصه هاشو پشت در نگه داره بعد بره تو. ولی سوال اینجاست وقتی زنش نمیره بیرون باید چه کار کنه دوستان.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این تن بمیره اگه جنبه ندارین با کسی دوست نشین، عشق و حالتونو می کنید اون وقت ما باید یه عمر آه و ناله های شما رو لایک کنیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صـبح مـامـانـم میـگه بـیـدار شـو صبـحـانـه بـخـور بـلنـد شدم بـرم بـخـورم . . . . . . مـیـگه الـکی مـثـلا مـن صبـحـانـه درست کـردم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیشتر نوابغ دنیا رفتند،ابن سینا،فارابی،جابربن حیان....منم حال خوشی ندارم.برام دعا کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مڹ چقد خوشگل و ناز و ملوس وجیگرم...... ایڹ دیگہ الڪی نیست... واقعیته میفهمی واقعییییت! !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگرخیانت دیدی،بدان قیمتت بالاست اگرترکت کردند،بدان باتوبودن لیاقت میخواهد خلاصه هردفعه قهوه ایت کردن! خودتو ی جوری قانع کن وگرن اذیت میشی! ازماگفتن:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غول چراغ جادو: چه آرزویی داری؟ دختر: ضریب هوشى منو 10 برابر کن! غول چراغ جادو: انجام شد سرورم! دختر: پس چرا تغییری احساس نمی کنم؟ غول: چون 0 ضربدر 10 میشه همون صفر!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﭼﺮﺍ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ..... ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ،ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﻪ ﺷﺎﺭﺝ 5 ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ،ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ ﻭﺍﺳﺖ ﻟﻮ ﻣﯿﺪﻩ !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا اسم دوست دخترشونو هم مخفف بگیرن تو یک دفترچه جا نمیشه . . . بعد چنان فاز تنهایی و دل شکسته بودن به خود میگیرن. که فکر میکنی در زندگی شون حتی یک نفر بهشون سلام نداده.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایرانسل: عنوان اس ام اس "ماهواره فجر" دقت کنین ماهواره فجر! حالا سوال:نام ماهواره ای که اخیرا به فضا پرتاب شد چه بود؟ 1_فجر 2_امید کسی تیمارستان اشنا سراغ نداره؟:):

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر میخواهید لاغر شوید اگر میخواهید خوش اندام شوید به ما ربطی نداره والا مگه ما میخواهیم لاغر شیم به شما میگم مردم پر توقع شدنا !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر میفته دنبال دختره هی داد میزنه خونه دارم ماشین دارم ویلا دارم . یهو دختره بر میگرده غضنفر میبینه دختره زشته میگه شانس گندت همشو فروختم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعد از بیس سال هنوز برا دوچرخه هایی که بابام قرار بوده برام بخره و نخریده شبا با گریه میخابم

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام میشه سال و تاریخ امروز رو بدین؟؟ چون از خواب بیدار شدم یک وجب خاک روم بود... این حق منه بدونم چند سال خواب بودم :| :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم میگه: آبجی که ندارم! تو برو با یه دختر دوست شو من غیرتی شم بزنم جفتتون رو به روش سنتی بِتِرکونم! :| من :-$ دوست دخترم :-O آبجی نداشته ام ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایـن پسر هـایـی‌ کـه فـقـط بـا یـکی مـیـمونـن و فـک مـیـکنـید بـا مـعـرفـتـن . . . . . ایـنا پـول نـدارن هـزیـنه چـنـد نـفر و بـا هـم بـدن وگـرنه عـمرا بـا یـه نـفـر مـیـپریـدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن مرد باید غصه هاشو پشت در نگه داره بعد بره تو. ولی سوال اینجاست وقتی زنش نمیره بیرون باید چه کار کنه دوستان.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این تن بمیره اگه جنبه ندارین با کسی دوست نشین، عشق و حالتونو می کنید اون وقت ما باید یه عمر آه و ناله های شما رو لایک کنیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صـبح مـامـانـم میـگه بـیـدار شـو صبـحـانـه بـخـور بـلنـد شدم بـرم بـخـورم . . . . . . مـیـگه الـکی مـثـلا مـن صبـحـانـه درست کـردم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیشتر نوابغ دنیا رفتند،ابن سینا،فارابی،جابربن حیان....منم حال خوشی ندارم.برام دعا کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مڹ چقد خوشگل و ناز و ملوس وجیگرم...... ایڹ دیگہ الڪی نیست... واقعیته میفهمی واقعییییت! !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگرخیانت دیدی،بدان قیمتت بالاست اگرترکت کردند،بدان باتوبودن لیاقت میخواهد خلاصه هردفعه قهوه ایت کردن! خودتو ی جوری قانع کن وگرن اذیت میشی! ازماگفتن:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غول چراغ جادو: چه آرزویی داری؟ دختر: ضریب هوشى منو 10 برابر کن! غول چراغ جادو: انجام شد سرورم! دختر: پس چرا تغییری احساس نمی کنم؟ غول: چون 0 ضربدر 10 میشه همون صفر!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﭼﺮﺍ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ..... ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ،ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﻪ ﺷﺎﺭﺝ 5 ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ،ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ ﻭﺍﺳﺖ ﻟﻮ ﻣﯿﺪﻩ !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا اسم دوست دخترشونو هم مخفف بگیرن تو یک دفترچه جا نمیشه . . . بعد چنان فاز تنهایی و دل شکسته بودن به خود میگیرن. که فکر میکنی در زندگی شون حتی یک نفر بهشون سلام نداده.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایرانسل: عنوان اس ام اس "ماهواره فجر" دقت کنین ماهواره فجر! حالا سوال:نام ماهواره ای که اخیرا به فضا پرتاب شد چه بود؟ 1_فجر 2_امید کسی تیمارستان اشنا سراغ نداره؟:):

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر میخواهید لاغر شوید اگر میخواهید خوش اندام شوید به ما ربطی نداره والا مگه ما میخواهیم لاغر شیم به شما میگم مردم پر توقع شدنا !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر میفته دنبال دختره هی داد میزنه خونه دارم ماشین دارم ویلا دارم . یهو دختره بر میگرده غضنفر میبینه دختره زشته میگه شانس گندت همشو فروختم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعد از بیس سال هنوز برا دوچرخه هایی که بابام قرار بوده برام بخره و نخریده شبا با گریه میخابم