بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سرما خــوردَم ! -_- رفتم دکتــُــر ! گــُــفتــِــ لایک نکــُــن ! فقطــ پــُــست بذار ! -_- میفهمــــــــــی دکــــــــــتر گفتـــــه،،، دکــــــــتــــــــــرررر...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻫﺮﮐﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺶ ﭼﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ بگه . . ﺗﺎ ﺑﻼﮐﺶ ﮐﻨﻢ .. . ﻭﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﻡ پست میزارم ﻣﻠﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻔﺘﺮ ﺑﺎزی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﮐـﺸـﯿـﺪﻥ ﺗـﺮﻣـﺰ ﺩﺳـﺘـﯽ ﺩﺭ ﺍﯾـﺮﺍﻥ، ﻗـﺒـﻞ ﺩﻋـﻮﺍ ﺗـﻮ ﺧـﯿـﺎﺑـﻮﻥ . . ﻗـﺪﺭﺗـﯽ ﺑـﻪ ﺁﺩﻡ ﻣـﯿـﺪﻩ ﮐـﻪ ﻓـﻨـﻮﻥ ﻣـﻌـﺒـﺪﺷـﺎﺋـﻮﻟـﯿـﻦﺩﺭ ﭼـﯿـﻦ ﻫـﻤـﭽـﯿـﻦ ﻗـﺪﺭﺗـﯽ رو ﻧـﻤـﯿـﺪﻩ (^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهم گفت خداحافظ براهمیشه منم باتعجب به چشاش خیره شدم و گفتم بعد از تو . . . . . زندگی بی مکث جریان داره ه ه ه ه ه ه ه اوهوم تاچشت درآد.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بعضی از این زن و شوهر ها ام باید گقت برادر من خواهر من روشن فکری ام حدی داره لامثب انگار تو فکر اینا لامپ 200 وات روشن کردن!! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اين جمله خيلى به من چسبيد: وقتى به يه مگس بال هاى پروانه رو بدى نه قشنگ ميشه نه ميتونه باهاش پرواز كنه ميدونى دارم از چى حرف ميزنم؟! "اصالت"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بـه هـمـه اونـايـى کـه از مـن بـدشـون مـيـاد مـيـگـم . . . . . . خـدا از رو زمـيـن بـرتـون داره تـا از دسـت مـن خـلاص شـيـن(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدآ فهمیدم یه فیلسوف درون، هم دارم! مثلاً دیروز گفته: "مهم نیست چه جوری می‏میری، مهم اینه که بمیری از دستت راحت شیم." نمیدونم شاید عصبانی بوده شایدم با کمک دلقک درونم گفته!:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم با دختره چت می کنم... ازش می پرسم چشات چه رنگیه؟ جواب میده: cc میگم خب این یعنی چی؟!!! میگه: همون 2c دیگه احمق جان...طوسی!!! مملکت که نی...مهد نبوغ و تفکراته!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه میگن رفیقاتو باید تو شرایط سخت بشناسی ولی باور کن تو این شرایط سخت از بعضیا یه حرکتی میبینی که مثه نتیجه ی بازی ایران-عراق اصلا انتظارشو نداشتی...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می دونی حالم این روزا بد تر از همس... . . . . . آخه تا چن روز دیگه کارنامم دسِ ننس:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يخچال خانه ي ما جاييست كه روي شيشه نوشته "عسل با موم" اما توش مرباي هويجه....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره پست گذاشته از همه ی پسرا بدم میاد. . . . . . خو نکبت . من تو خونه نشستم دارم نارنگیمو میخورم به من چیکار داری؟؟؟؟!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز یه خر داشته تو جنگل قدم میزده با خودش میگه من ببر رو می خورم ببر غرش میکنه میترسه بعد میگه من شیرم می خورم این دفع شیره میاد بخورتش این میگه بعضی وقتا گوه زیادی ام میخورم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاربر faeze بخدا فهمیدیم تو استادی و دانشجو داری به روح عمم فهمیدیم اصن من غلط خوردم اومدم 4jok :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیـروز رفـتـم نـمـایـشـگـاه یـدونـه مـازراتـی دیـدم خـوشـم اومـد؛ ایـن مـاه حـقـوقـمـو بـگیـرم، . . یـه آژانـس مـیـگیـرم میـرم دوبـاره میـبـیـنـمش(^!^)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سرما خــوردَم ! -_- رفتم دکتــُــر ! گــُــفتــِــ لایک نکــُــن ! فقطــ پــُــست بذار ! -_- میفهمــــــــــی دکــــــــــتر گفتـــــه،،، دکــــــــتــــــــــرررر...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻫﺮﮐﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺶ ﭼﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ بگه . . ﺗﺎ ﺑﻼﮐﺶ ﮐﻨﻢ .. . ﻭﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﻡ پست میزارم ﻣﻠﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻔﺘﺮ ﺑﺎزی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﮐـﺸـﯿـﺪﻥ ﺗـﺮﻣـﺰ ﺩﺳـﺘـﯽ ﺩﺭ ﺍﯾـﺮﺍﻥ، ﻗـﺒـﻞ ﺩﻋـﻮﺍ ﺗـﻮ ﺧـﯿـﺎﺑـﻮﻥ . . ﻗـﺪﺭﺗـﯽ ﺑـﻪ ﺁﺩﻡ ﻣـﯿـﺪﻩ ﮐـﻪ ﻓـﻨـﻮﻥ ﻣـﻌـﺒـﺪﺷـﺎﺋـﻮﻟـﯿـﻦﺩﺭ ﭼـﯿـﻦ ﻫـﻤـﭽـﯿـﻦ ﻗـﺪﺭﺗـﯽ رو ﻧـﻤـﯿـﺪﻩ (^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهم گفت خداحافظ براهمیشه منم باتعجب به چشاش خیره شدم و گفتم بعد از تو . . . . . زندگی بی مکث جریان داره ه ه ه ه ه ه ه اوهوم تاچشت درآد.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بعضی از این زن و شوهر ها ام باید گقت برادر من خواهر من روشن فکری ام حدی داره لامثب انگار تو فکر اینا لامپ 200 وات روشن کردن!! :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اين جمله خيلى به من چسبيد: وقتى به يه مگس بال هاى پروانه رو بدى نه قشنگ ميشه نه ميتونه باهاش پرواز كنه ميدونى دارم از چى حرف ميزنم؟! "اصالت"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بـه هـمـه اونـايـى کـه از مـن بـدشـون مـيـاد مـيـگـم . . . . . . خـدا از رو زمـيـن بـرتـون داره تـا از دسـت مـن خـلاص شـيـن(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدآ فهمیدم یه فیلسوف درون، هم دارم! مثلاً دیروز گفته: "مهم نیست چه جوری می‏میری، مهم اینه که بمیری از دستت راحت شیم." نمیدونم شاید عصبانی بوده شایدم با کمک دلقک درونم گفته!:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم با دختره چت می کنم... ازش می پرسم چشات چه رنگیه؟ جواب میده: cc میگم خب این یعنی چی؟!!! میگه: همون 2c دیگه احمق جان...طوسی!!! مملکت که نی...مهد نبوغ و تفکراته!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه میگن رفیقاتو باید تو شرایط سخت بشناسی ولی باور کن تو این شرایط سخت از بعضیا یه حرکتی میبینی که مثه نتیجه ی بازی ایران-عراق اصلا انتظارشو نداشتی...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می دونی حالم این روزا بد تر از همس... . . . . . آخه تا چن روز دیگه کارنامم دسِ ننس:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يخچال خانه ي ما جاييست كه روي شيشه نوشته "عسل با موم" اما توش مرباي هويجه....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره پست گذاشته از همه ی پسرا بدم میاد. . . . . . خو نکبت . من تو خونه نشستم دارم نارنگیمو میخورم به من چیکار داری؟؟؟؟!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز یه خر داشته تو جنگل قدم میزده با خودش میگه من ببر رو می خورم ببر غرش میکنه میترسه بعد میگه من شیرم می خورم این دفع شیره میاد بخورتش این میگه بعضی وقتا گوه زیادی ام میخورم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاربر faeze بخدا فهمیدیم تو استادی و دانشجو داری به روح عمم فهمیدیم اصن من غلط خوردم اومدم 4jok :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیـروز رفـتـم نـمـایـشـگـاه یـدونـه مـازراتـی دیـدم خـوشـم اومـد؛ ایـن مـاه حـقـوقـمـو بـگیـرم، . . یـه آژانـس مـیـگیـرم میـرم دوبـاره میـبـیـنـمش(^!^)