بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـه روز بـایـد بـفـنا (بـه فـنا) رو دعـوت کـنـم خـونـمـون! . . . . . . . زشـتـه بـه خـدا هـمـش مـا داریـم مـیـریـم(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم "پســــــــره" خوبے ميشم... ██████████████] 99% . . . ✘error ✘ ====》اِوا نشــد که

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فحشاییو که این دهه هشتاد نودیا ب آدم میدنو معنیشو فقط باس از راننده های نیسانای آبی پرسید ک اونا از اوستاشون بپرسن بهمون بگن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به فرزندان خود عشوه گری و دلبری بیاموزید،کسی باتیراندازی وسوارکاری شوهرگیرش نمیاد! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا اون موقع ها که بسکویت های های بای تازه اومده بود ما راهنمایی بودیم های بای میخوردیم با دوغ8-| اصن میخام سرمو بکوبم به دیوار اخه لامصصصب چجوری با اون طعم کنار میومدیم ما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همچنین بعضی دخترا جوری میان سر جلسه امتحان انگار اومدن عروسی داداششون ..... باووو اومدی برینی بری دیگه !!!!:| میری دسشویی با این وضع میری؟؟؟؟؟:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان من اونقدی که دارم تلاش میکنم تا اسمم بیاد جزوه نفرات برتره فورجوک،اگه یک دهمشو واسه کنکورم تلاش کرده بودم بی شک رتبه تکرقمی میشدم، تازه اینجا یه مانع دارم به اسم تایید کننده«صداقتم تو حلقش»

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـارو دوسـت دخـتـرش ولـش مـیـکـنـه مـیـخـواسـتـه کـم نـیـاره مـیـگـه: فـکـر کـردی کـی هـسـتی!؟ از تـو بـهـتـر مـنـو ول کـرده, تـو کـه هـیـچـی نـیـستـی(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻠﺪﺍﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺴﯿـﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﯽ ﺑﻮﺳـﺖ ﮐﻨـﻪ ﺑﮕـﻪ ﻋشقممممـم ﯾﻠـﺪﺍﺕ ﻣﺒـﺎﺭﮎ، ﯾﻠـﺪﺍ ﻧﯿﺴـﺖ . ﻓﻘـﻂ ﻃوﻻﻧـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ شـب ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺘـﻪ !... ﺣﺎﻻ ﻫـﯽ ﯾﻠـﺪﺍ ﺭﻭ ﺗﺒﺮﯾـﮏ ﺑﮕﯿـﻦ کطـافطـااااااااا:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مژده ب تمام دخترای ادد لیستم!!! درسته با هیچکدومتون دوستی عشقولانه ندارم . . . . ولی اینقدرم بی معرفت نیستم ک کادو ولنتاین ازتون قبول نکنم... . . خدایا این دل مهربون و ازم نگیر...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر به جا این همه انتگرال ومشتق کلاس آموزش خوردن توخمه ژاپنی برامون گذاشته بودن حداقل الان تو شب یلدا میتونستیم دو تا تخمه مثل ادم بخوریم والا........!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميگماااا... اینترنت ایران اگه به جای پشتیبانی فنی ی صدای ضبط شده میذاشت بامضمون "به درک که نتت مشکل داره " همون کاربرد کارمنداشو داشت هزینه شم کمتر بود....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺍﻓﺘﻀﺎﺣﻪ ... . . . . . ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻴﻪ ﻳﻪ ﭼﻴﺰ ﺁﺑﺮﻭﺑَﺭ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ؛ ﺩﺭﮐﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳِﻨﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ off ﺑﻮﺩﻥ ﺯﺭﺕ on ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیـشـب داشـتـم درس می خـونـدم وسـطـش یـکـی از جـزوه هـا پـاشـد رفـت گـفـتـم کجا!؟ . . گـفـت زر نـزن تـو درس بـخـون نـیـسـتـی (^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اونی که شما بهش میگید عشقم!! . . . . ما بهش هيچی نمیگیم آخه من با عشق شما چیکار داریم.. :))))))). امروز تفلدمه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

۵۰% آشغالا رو مورچه ها با خودشون می برن ۵۰% هم کف پامون میچسبه میبریم آشپزخونه یا بیرون... مجردیه دیگه :))))))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـه روز بـایـد بـفـنا (بـه فـنا) رو دعـوت کـنـم خـونـمـون! . . . . . . . زشـتـه بـه خـدا هـمـش مـا داریـم مـیـریـم(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم "پســــــــره" خوبے ميشم... ██████████████] 99% . . . ✘error ✘ ====》اِوا نشــد که

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فحشاییو که این دهه هشتاد نودیا ب آدم میدنو معنیشو فقط باس از راننده های نیسانای آبی پرسید ک اونا از اوستاشون بپرسن بهمون بگن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به فرزندان خود عشوه گری و دلبری بیاموزید،کسی باتیراندازی وسوارکاری شوهرگیرش نمیاد! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا اون موقع ها که بسکویت های های بای تازه اومده بود ما راهنمایی بودیم های بای میخوردیم با دوغ8-| اصن میخام سرمو بکوبم به دیوار اخه لامصصصب چجوری با اون طعم کنار میومدیم ما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همچنین بعضی دخترا جوری میان سر جلسه امتحان انگار اومدن عروسی داداششون ..... باووو اومدی برینی بری دیگه !!!!:| میری دسشویی با این وضع میری؟؟؟؟؟:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان من اونقدی که دارم تلاش میکنم تا اسمم بیاد جزوه نفرات برتره فورجوک،اگه یک دهمشو واسه کنکورم تلاش کرده بودم بی شک رتبه تکرقمی میشدم، تازه اینجا یه مانع دارم به اسم تایید کننده«صداقتم تو حلقش»

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـارو دوسـت دخـتـرش ولـش مـیـکـنـه مـیـخـواسـتـه کـم نـیـاره مـیـگـه: فـکـر کـردی کـی هـسـتی!؟ از تـو بـهـتـر مـنـو ول کـرده, تـو کـه هـیـچـی نـیـستـی(^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻠﺪﺍﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺴﯿـﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﯽ ﺑﻮﺳـﺖ ﮐﻨـﻪ ﺑﮕـﻪ ﻋشقممممـم ﯾﻠـﺪﺍﺕ ﻣﺒـﺎﺭﮎ، ﯾﻠـﺪﺍ ﻧﯿﺴـﺖ . ﻓﻘـﻂ ﻃوﻻﻧـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ شـب ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺘـﻪ !... ﺣﺎﻻ ﻫـﯽ ﯾﻠـﺪﺍ ﺭﻭ ﺗﺒﺮﯾـﮏ ﺑﮕﯿـﻦ کطـافطـااااااااا:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مژده ب تمام دخترای ادد لیستم!!! درسته با هیچکدومتون دوستی عشقولانه ندارم . . . . ولی اینقدرم بی معرفت نیستم ک کادو ولنتاین ازتون قبول نکنم... . . خدایا این دل مهربون و ازم نگیر...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر به جا این همه انتگرال ومشتق کلاس آموزش خوردن توخمه ژاپنی برامون گذاشته بودن حداقل الان تو شب یلدا میتونستیم دو تا تخمه مثل ادم بخوریم والا........!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميگماااا... اینترنت ایران اگه به جای پشتیبانی فنی ی صدای ضبط شده میذاشت بامضمون "به درک که نتت مشکل داره " همون کاربرد کارمنداشو داشت هزینه شم کمتر بود....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺍﻓﺘﻀﺎﺣﻪ ... . . . . . ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻴﻪ ﻳﻪ ﭼﻴﺰ ﺁﺑﺮﻭﺑَﺭ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ؛ ﺩﺭﮐﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳِﻨﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ off ﺑﻮﺩﻥ ﺯﺭﺕ on ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیـشـب داشـتـم درس می خـونـدم وسـطـش یـکـی از جـزوه هـا پـاشـد رفـت گـفـتـم کجا!؟ . . گـفـت زر نـزن تـو درس بـخـون نـیـسـتـی (^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اونی که شما بهش میگید عشقم!! . . . . ما بهش هيچی نمیگیم آخه من با عشق شما چیکار داریم.. :))))))). امروز تفلدمه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

۵۰% آشغالا رو مورچه ها با خودشون می برن ۵۰% هم کف پامون میچسبه میبریم آشپزخونه یا بیرون... مجردیه دیگه :))))))