بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار دو تا خفاش از دیوار غار بر عکس اویزون بودند یکیشون پرسید:بدترین روز زندگیت کی بود؟؟؟؟ دوستشم جواب میده:پارسال که اسهال گرفته بودم .........

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با این وضی که من میبینم همه ی گودزیلا ها تبلت دستشونه و همه ی جوونا و نو جوونا مشغول گوشی و لب تاپن و چش ازشون ورنمیدارن شبم که خواب ندارن آینده ی دنیا دست کسی نیست جز یه مشت آدم کور :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم فلسفمون چشم تو چشمم داشت حرف میزد ک یهو . . . شیشه عینکش در اومد افتاد کف کلاس!!!! منم بیجنبه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شبى در خواب ديدم که هفت دختر لاغر ، هفت پسر چاق را خوردند . . . امروز تعبيرشو نگاه کردم نوشته بود؛ ...قحطى شوهر در راه است... آقاپسرا امپراطورتون پرچمو بالا نگه داشته پس بزن لايکو!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مرداب از رود پرسید: تو چگونه انقدر زلالی؟ رود گفت:هیچی واللا،ما خانوادگی پوستمون شفافه :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من و جناب بغل دستی موقع امتحان: وقتی سوالا رو میخونیم: (@_@) (؟_؟) چند دقیقه بعد: (←_←) (→_→) وقتی مراقب میاد: (↓_↓) (↓_↓) شماهم اینجوری هستید عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتی ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺭﺷﻮﻧه:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما قد بلندا واژه ای به نام این نداریم! چون از ارتفاعی که نگاه میکنیم...همه چی اونه:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من پول وماشین و خونه نمیخوام من تو رو میخوام عشقم . . . . . . جمله ای که پسرا آرزوی شنیدنشو دارن..!! :| ولی کور خوندین ما همشو میخوایم :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه دوست دختر دارین . . . . . بگید ما الکی لایک نکنیم |: خبر مرگتون|: واالا انگار مسخره اینایـــیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو میره مغازه میگه تخم مرغ غاز دارید؟ فروشنده میگه نه زهر مار اسب داریم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی ها اینقدر دوست داشتنی هستن که فقط باید نگاهشون کرد . . . . . . حالا نمیخواد اینقدر به من نگاه کنی خجالت میکشم خووووووووووووو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اومده میگه بچه ها یونجه میخورید ؟ ( رسما مارو خر فرض کرد) من و داداشم O_o مامانم ^_^ بعد از کلی تحقیق فهمیدیم منظورش کنجد بوده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترا توجه کنن... مدیونیداگه فک کنی که ما بغیر از رنگ ابی زرد سبز و قرمز رو نمیدونیم میدونیما ولی خسته ایم خسته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

"داف"چيست؟ مخفف عبارت دختره ى احمق فلک زده که بعضى دخترها پس از شنيدن آن قند در دلشان آب مى شود.... . . آقا پسرا پرچم همچنان دست امپراطورتونه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نميدونم چه رمزيه لامصب يه سرى هستن به آدم ميگن عزيزم انگار فحش ميدن بهت اما بعضيام هستن ميگن زهرمارانگار دنيا رو ميدن بهت ميدن! ...به سلامتى اون بعضيا....

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار دو تا خفاش از دیوار غار بر عکس اویزون بودند یکیشون پرسید:بدترین روز زندگیت کی بود؟؟؟؟ دوستشم جواب میده:پارسال که اسهال گرفته بودم .........

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با این وضی که من میبینم همه ی گودزیلا ها تبلت دستشونه و همه ی جوونا و نو جوونا مشغول گوشی و لب تاپن و چش ازشون ورنمیدارن شبم که خواب ندارن آینده ی دنیا دست کسی نیست جز یه مشت آدم کور :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم فلسفمون چشم تو چشمم داشت حرف میزد ک یهو . . . شیشه عینکش در اومد افتاد کف کلاس!!!! منم بیجنبه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شبى در خواب ديدم که هفت دختر لاغر ، هفت پسر چاق را خوردند . . . امروز تعبيرشو نگاه کردم نوشته بود؛ ...قحطى شوهر در راه است... آقاپسرا امپراطورتون پرچمو بالا نگه داشته پس بزن لايکو!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مرداب از رود پرسید: تو چگونه انقدر زلالی؟ رود گفت:هیچی واللا،ما خانوادگی پوستمون شفافه :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من و جناب بغل دستی موقع امتحان: وقتی سوالا رو میخونیم: (@_@) (؟_؟) چند دقیقه بعد: (←_←) (→_→) وقتی مراقب میاد: (↓_↓) (↓_↓) شماهم اینجوری هستید عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتی ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺭﺷﻮﻧه:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما قد بلندا واژه ای به نام این نداریم! چون از ارتفاعی که نگاه میکنیم...همه چی اونه:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من پول وماشین و خونه نمیخوام من تو رو میخوام عشقم . . . . . . جمله ای که پسرا آرزوی شنیدنشو دارن..!! :| ولی کور خوندین ما همشو میخوایم :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه دوست دختر دارین . . . . . بگید ما الکی لایک نکنیم |: خبر مرگتون|: واالا انگار مسخره اینایـــیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو میره مغازه میگه تخم مرغ غاز دارید؟ فروشنده میگه نه زهر مار اسب داریم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی ها اینقدر دوست داشتنی هستن که فقط باید نگاهشون کرد . . . . . . حالا نمیخواد اینقدر به من نگاه کنی خجالت میکشم خووووووووووووو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اومده میگه بچه ها یونجه میخورید ؟ ( رسما مارو خر فرض کرد) من و داداشم O_o مامانم ^_^ بعد از کلی تحقیق فهمیدیم منظورش کنجد بوده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترا توجه کنن... مدیونیداگه فک کنی که ما بغیر از رنگ ابی زرد سبز و قرمز رو نمیدونیم میدونیما ولی خسته ایم خسته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

"داف"چيست؟ مخفف عبارت دختره ى احمق فلک زده که بعضى دخترها پس از شنيدن آن قند در دلشان آب مى شود.... . . آقا پسرا پرچم همچنان دست امپراطورتونه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نميدونم چه رمزيه لامصب يه سرى هستن به آدم ميگن عزيزم انگار فحش ميدن بهت اما بعضيام هستن ميگن زهرمارانگار دنيا رو ميدن بهت ميدن! ...به سلامتى اون بعضيا....