بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایا میدانید اگر مردم انگلستان همه قرص ضد انگل بخورند میشوند پاکستان من برم ب اکتشافات بعدیم برسم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه بهرام رادان پسر داشته باشه و اسم پسرش"دارا"باشه صدا کردنی شبیه زنگ تلفن میشه!! "دارا رادان"!! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نــمـــــــــیدونم چـرا...؟ ولـی بـعـضـی جـک هـا رو کـه مـیـخـونـم ، حـس مـیـکـنـم ؛ مـدیـر سـایـت اشـتـبـاهـی دسـتـش رفـتـه رو دکـمـه تـایـیـد!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبول دارید با وجود فیسبوک و وایبر و .... هنوز تلویزیون بهترین سرگرمیه و ادم ازش خسته نمیشه. لایک=به سلامتی تلویزیون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا وقتی که نشه *مخاطب خاص* رو نشه از رو اینترنت دانلود کرد . . . با من از تکنولوژی حرف نزنین!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم چه حکمتیه باهرکی که مثل اینه صاف بودم... برام شدعین سیم خاردار.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــــن بـــچه کــــه بودم ســـــوسک خوردم :| جـــالبیــش ایـــنجـــــاس که بعدنــا به مـــامانــم گفـــتم مــن از اون آبــــنبات چــیـپــسـی هــا مـیخوام :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی اینترنت اکسپرور یه تب رو میبندی نیم ساعت فکر میکنه ، بعد تب بغلیش با آرنج میزنه بهش میگه با توئه‌ها اسگل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه کسی تو رو "خر" فرض کرد ، تصویر ذهنی ش رو خراب نکن : جفت پا محکم برو توی صورتش!!!! دوستان جمله سنگینی بود ، نچ نچ عنایت فرمایید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حالا مازیار فلاحی و آرمین 2afm فقط شکسن عشقی خوردن این مجید خراطها با این سوز صداش فک کنم دخدره قبل رفتن میلگرد داغ کرده تو گلوش ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دنیارا بدون خانم هاتصورکن! بازارهاخلوت/پول ها اضافه/اعصابا راحت/عمرا طولانی/طلاسه کیلو هزار/شیطان بیکار/مخابرات ورشکسته/دانشگاه آزاد تعطیل/همه میرین بهشت/ضمنا هیچ مردی کچل نبود!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــــلت خســـته کـه میــشن،ســـرشــون درد مــیگیره کـــلی کــلاس داره. مـن خــــسته که مــیشم ســــگ میـــشم مـــیپرم به همــــــه :| اصـــابه دارم مــــن ؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بــــاز پـــسره اســــم پروفش "When 1" بــود ازش پــرسیدم اســـــم شــــریفتـــون چیــــه؟ عــــرض کــــرد کــــیوان :| یــــــنی اســـــــتعداد نـــــم زده ازش فــقط :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی ایرانسل هنوز نفهمیده من تهران زندگی نمیکنم؟ . . . . . آخه هر یکشنبه هاواسه من تو سینما تهران بلیط رزرو میکنه:/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما میگفتن تخمه زن رو از شوهرش جدا می کنه حالا میگن لاین و واتساپ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی اگه میخواستم آدرس انریکه رو پیدا کنم آسون تر از این بود که آدرس محل خارشِ کمر بابابزرگمو پیدا کنم! ^_^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایا میدانید اگر مردم انگلستان همه قرص ضد انگل بخورند میشوند پاکستان من برم ب اکتشافات بعدیم برسم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه بهرام رادان پسر داشته باشه و اسم پسرش"دارا"باشه صدا کردنی شبیه زنگ تلفن میشه!! "دارا رادان"!! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نــمـــــــــیدونم چـرا...؟ ولـی بـعـضـی جـک هـا رو کـه مـیـخـونـم ، حـس مـیـکـنـم ؛ مـدیـر سـایـت اشـتـبـاهـی دسـتـش رفـتـه رو دکـمـه تـایـیـد!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبول دارید با وجود فیسبوک و وایبر و .... هنوز تلویزیون بهترین سرگرمیه و ادم ازش خسته نمیشه. لایک=به سلامتی تلویزیون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا وقتی که نشه *مخاطب خاص* رو نشه از رو اینترنت دانلود کرد . . . با من از تکنولوژی حرف نزنین!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم چه حکمتیه باهرکی که مثل اینه صاف بودم... برام شدعین سیم خاردار.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــــن بـــچه کــــه بودم ســـــوسک خوردم :| جـــالبیــش ایـــنجـــــاس که بعدنــا به مـــامانــم گفـــتم مــن از اون آبــــنبات چــیـپــسـی هــا مـیخوام :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی اینترنت اکسپرور یه تب رو میبندی نیم ساعت فکر میکنه ، بعد تب بغلیش با آرنج میزنه بهش میگه با توئه‌ها اسگل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه کسی تو رو "خر" فرض کرد ، تصویر ذهنی ش رو خراب نکن : جفت پا محکم برو توی صورتش!!!! دوستان جمله سنگینی بود ، نچ نچ عنایت فرمایید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حالا مازیار فلاحی و آرمین 2afm فقط شکسن عشقی خوردن این مجید خراطها با این سوز صداش فک کنم دخدره قبل رفتن میلگرد داغ کرده تو گلوش ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دنیارا بدون خانم هاتصورکن! بازارهاخلوت/پول ها اضافه/اعصابا راحت/عمرا طولانی/طلاسه کیلو هزار/شیطان بیکار/مخابرات ورشکسته/دانشگاه آزاد تعطیل/همه میرین بهشت/ضمنا هیچ مردی کچل نبود!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــــلت خســـته کـه میــشن،ســـرشــون درد مــیگیره کـــلی کــلاس داره. مـن خــــسته که مــیشم ســــگ میـــشم مـــیپرم به همــــــه :| اصـــابه دارم مــــن ؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بــــاز پـــسره اســــم پروفش "When 1" بــود ازش پــرسیدم اســـــم شــــریفتـــون چیــــه؟ عــــرض کــــرد کــــیوان :| یــــــنی اســـــــتعداد نـــــم زده ازش فــقط :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی ایرانسل هنوز نفهمیده من تهران زندگی نمیکنم؟ . . . . . آخه هر یکشنبه هاواسه من تو سینما تهران بلیط رزرو میکنه:/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما میگفتن تخمه زن رو از شوهرش جدا می کنه حالا میگن لاین و واتساپ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی اگه میخواستم آدرس انریکه رو پیدا کنم آسون تر از این بود که آدرس محل خارشِ کمر بابابزرگمو پیدا کنم! ^_^