بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی مامانت میگه : "اونجـــــــــا" :| منظورش اینه: کابینت کنار گاز ، طبقه دوم ، پشت قاشق چنگالا :| اگر نبود کشو سومی از پایین -_- توی اون قوطیه که 3 تا شبیهـــِـشـَم هست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هوارو هم فیلتر کردن لامصبا، از گرمای تابستون پریدیم تو سرمای زمستون !! آقا هوا دو نفره ی پاییز چی شد این وسط؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقااین چه وضعشه یکی ازاستاداهم اشنامون نیست نمره بهمون بده مامان من که هردقه میگه پسرفلانی استاددانشگاس په کجان این فامیلادی اعصاب واسمون نذاشتن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از وقتی عضو شبکه های اجتماعی شدم فهمیدم نه تنها ظاهر افراد با باطنشون فرق میکنه بلکه ظاهرشون با ظاهرشون هم فرق میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو اخبار شنیدم که پشه ها و مگسا بیشتر آدمایی که خونشون یکم به تلخی میزنه رو نیش میزنن..... هیچی فقط می خواستم بگم اینایی که میگن چون خونم شیرینه هی پشه نیشم میزنه کم تر خودشونو تحویل بگیرن ^__^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

»مـن خـودمـو تـو ایـنـه مـیـبـیـنـم تـپـش قـلـب مـیـگـیـرم..... :| نـامـوسـن مـن مـونـدم شـمـا چـی مـیـکـشـیـن..... :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معده آدم باید به درجه ای از شعور برسه که هوس چیزی رو که توی یخچال نیست رو نکنه :--)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز ی گدا رو دیدم تو آفتاب نشسته بود خیلی دلم براش سوخت . . . . . .دوتا لقد(لگد)بش زدم انداختمش تو سایه...(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

»دخـتـره تـو لـایـن پـیـام فـرسـتـاده..... کـثـافـت مـن نـمـیـتـونـم تـحـمـل کـنـم کـسـی از عـشـقـم خـوشـگـلـتـر بـاشـه بـلـاکـی :| خـب تـقـصـیـر مـن چـیـه آخـه..... :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ شده انگار برای یکی مهم بود باشیم یا نباشیم... . . . عجب جمله ای بود خخخخخخ من که عمرا دلم برای مدرسه تنگ بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف میگه ته دیگ ماکارونیم سوخت ولی گریه نکردم منم از همین جا بهش تبریک میگم ومیگم که به سلامتی مرد شوی و وقتشه که . . . . ببریمت شهر بازی چیه انتظار داشتی بهت زن بدیم ؟ :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

☜☜يه خردادى همون طور که به توان ميرسونه ميبرتت زير راديکالツ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه کار از قهر کردن با پدر مادر و خواننده شدن گذشته مورد داشتیم طرف با خوانندگی هم قهر کرده رفته فوتبالیست شده! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گوگل جان فدات شم همه ی ما میدونیم تو چقدر توانایی و باهوش . ولی جون هرکی دوس داری بذار حداقل دو کلمه از چیزی که میخوایم رو تایپ کنیم آبرو حیثیتم جلو بابام رفت :-/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی همه اونایییکه هزارتا خاطر خواه دارن... . . . . . ولی دلشون گیر منه .... نکنین با خودتون اینجوری!! به خدا راضی نیستم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

»از هـمـیـن الـان بـگـم واسـه مـحـرم رو مـن یـکـی حـسـاب نـکـنـیـن..... یـکـی دیـگـه رو از خـدا بـخـوایـن..... :)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی مامانت میگه : "اونجـــــــــا" :| منظورش اینه: کابینت کنار گاز ، طبقه دوم ، پشت قاشق چنگالا :| اگر نبود کشو سومی از پایین -_- توی اون قوطیه که 3 تا شبیهـــِـشـَم هست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هوارو هم فیلتر کردن لامصبا، از گرمای تابستون پریدیم تو سرمای زمستون !! آقا هوا دو نفره ی پاییز چی شد این وسط؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقااین چه وضعشه یکی ازاستاداهم اشنامون نیست نمره بهمون بده مامان من که هردقه میگه پسرفلانی استاددانشگاس په کجان این فامیلادی اعصاب واسمون نذاشتن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از وقتی عضو شبکه های اجتماعی شدم فهمیدم نه تنها ظاهر افراد با باطنشون فرق میکنه بلکه ظاهرشون با ظاهرشون هم فرق میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو اخبار شنیدم که پشه ها و مگسا بیشتر آدمایی که خونشون یکم به تلخی میزنه رو نیش میزنن..... هیچی فقط می خواستم بگم اینایی که میگن چون خونم شیرینه هی پشه نیشم میزنه کم تر خودشونو تحویل بگیرن ^__^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

»مـن خـودمـو تـو ایـنـه مـیـبـیـنـم تـپـش قـلـب مـیـگـیـرم..... :| نـامـوسـن مـن مـونـدم شـمـا چـی مـیـکـشـیـن..... :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معده آدم باید به درجه ای از شعور برسه که هوس چیزی رو که توی یخچال نیست رو نکنه :--)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز ی گدا رو دیدم تو آفتاب نشسته بود خیلی دلم براش سوخت . . . . . .دوتا لقد(لگد)بش زدم انداختمش تو سایه...(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

»دخـتـره تـو لـایـن پـیـام فـرسـتـاده..... کـثـافـت مـن نـمـیـتـونـم تـحـمـل کـنـم کـسـی از عـشـقـم خـوشـگـلـتـر بـاشـه بـلـاکـی :| خـب تـقـصـیـر مـن چـیـه آخـه..... :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ شده انگار برای یکی مهم بود باشیم یا نباشیم... . . . عجب جمله ای بود خخخخخخ من که عمرا دلم برای مدرسه تنگ بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف میگه ته دیگ ماکارونیم سوخت ولی گریه نکردم منم از همین جا بهش تبریک میگم ومیگم که به سلامتی مرد شوی و وقتشه که . . . . ببریمت شهر بازی چیه انتظار داشتی بهت زن بدیم ؟ :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

☜☜يه خردادى همون طور که به توان ميرسونه ميبرتت زير راديکالツ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه کار از قهر کردن با پدر مادر و خواننده شدن گذشته مورد داشتیم طرف با خوانندگی هم قهر کرده رفته فوتبالیست شده! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گوگل جان فدات شم همه ی ما میدونیم تو چقدر توانایی و باهوش . ولی جون هرکی دوس داری بذار حداقل دو کلمه از چیزی که میخوایم رو تایپ کنیم آبرو حیثیتم جلو بابام رفت :-/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی همه اونایییکه هزارتا خاطر خواه دارن... . . . . . ولی دلشون گیر منه .... نکنین با خودتون اینجوری!! به خدا راضی نیستم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

»از هـمـیـن الـان بـگـم واسـه مـحـرم رو مـن یـکـی حـسـاب نـکـنـیـن..... یـکـی دیـگـه رو از خـدا بـخـوایـن..... :)