بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه انقد که بابام نگران سلامتی كولره، نگران من بود، خودم مجانی شب تا صبح بادش میزدم! والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوبی آدمای الکی خوش اینه که اگه توی جمع یه جک مسخره بگی اونا هی میخندن و تو ضایع نمیشی :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر باس متانت و خانومی و سنگینی از وجودش بباره:)))) دختر باس دماغش اورجینال باشه! دختر باس عشقی باشه رنگ موهاش مشکی باشه^_^ دختـــر بـــاس هم تــــو دل بــــرو باشه هم رو مـــخ بــرو**

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يادمه يه بارمعلممون گفت يه انشا بنوىسيداشک ادم دربياد منم رفتم نوشتم پياز کلاس پوکيدازخنده خوب شداخراجم نکردن فقط چندنمره کم کرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دوستان مدرسه ایی تسلیت عرض میکنم ساعت شش و هفت به بیرون برید و به غروب نگاه کنید کصافط خیلی ناجوره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاش تو چایی بودی و من قند تا خودم رو فدات می کردم تا تلخیروزگار را حس نکنی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو جهنم دیدن بعضیا از چشم آویزونن!!! پرسیدن اینا چکارکردن؟؟؟؟؟ ندا آمد اینا کسایی بودن که تو 4jok فقط نگاه میکردن و لایک نمیکردن! از من گفتن بود حالا خود دانید.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اولین جمله من تو اول مهر هرسال اینه:اخ جون دیگه نمیرم مدرسه آی حال میده خداییش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت کردین همه چیزای بزرگ رو با پیشوند خر مشخص میکنن مثلا میگن خرپول، خرخون، خرمخ، خرکار اما نمیفهمم چرا وقتی به صندوق میرسن واسه صندوق بزرگ میگن گاو صندوق چرا نمیگن خرصندوق !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسايى که الان از مدرسه متنفريد . . . اگه فردا روزى دانشجو شدين و دلتون واسه مدرسه تنگ شد و پست حسرت گذاشتين چنان مى زنمتون که با کاردک جمعتون کنن والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم کره خر هم زیاد شده هاااا . . . . . تو خیابون یکی از دوستامو دیدم ، داد زدم : کره خـــــر همونجا یه 8-7 نفری برگشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلیل تنهایی من قیافه جذابمه....... . .. .. هرکی منو میبینه پیش خودش میگه محاله این با من دوست بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هزینه عمل دماغ اینقدر سنگین شده پدر مادرا میخوان بچه‌دار بشن میگن : دختر پسرش مهم نیست فقط دماغش سالم باشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نمي دونم اين خخخخخخخخ چيه؟ داداشي اكو بلند گو رو داري تست مي كني؟ يا آبجي تيغ ماهي تو گلوت گير كرده؟ مديوني فكر كني نمي دونم نشونه خندست...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا آخه رامبد جوان چه هدفی داشته اهنگ خونده من موندم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تا قبل اینکه فحش یاد بگیرم همه ش فکر میکردم اسمم “تو یکی خفه” هستش حتی یه رفیق داشتم اسمش “تو یکی گوه اضافه نخور” بود !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه انقد که بابام نگران سلامتی كولره، نگران من بود، خودم مجانی شب تا صبح بادش میزدم! والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوبی آدمای الکی خوش اینه که اگه توی جمع یه جک مسخره بگی اونا هی میخندن و تو ضایع نمیشی :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر باس متانت و خانومی و سنگینی از وجودش بباره:)))) دختر باس دماغش اورجینال باشه! دختر باس عشقی باشه رنگ موهاش مشکی باشه^_^ دختـــر بـــاس هم تــــو دل بــــرو باشه هم رو مـــخ بــرو**

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يادمه يه بارمعلممون گفت يه انشا بنوىسيداشک ادم دربياد منم رفتم نوشتم پياز کلاس پوکيدازخنده خوب شداخراجم نکردن فقط چندنمره کم کرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دوستان مدرسه ایی تسلیت عرض میکنم ساعت شش و هفت به بیرون برید و به غروب نگاه کنید کصافط خیلی ناجوره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاش تو چایی بودی و من قند تا خودم رو فدات می کردم تا تلخیروزگار را حس نکنی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو جهنم دیدن بعضیا از چشم آویزونن!!! پرسیدن اینا چکارکردن؟؟؟؟؟ ندا آمد اینا کسایی بودن که تو 4jok فقط نگاه میکردن و لایک نمیکردن! از من گفتن بود حالا خود دانید.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اولین جمله من تو اول مهر هرسال اینه:اخ جون دیگه نمیرم مدرسه آی حال میده خداییش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت کردین همه چیزای بزرگ رو با پیشوند خر مشخص میکنن مثلا میگن خرپول، خرخون، خرمخ، خرکار اما نمیفهمم چرا وقتی به صندوق میرسن واسه صندوق بزرگ میگن گاو صندوق چرا نمیگن خرصندوق !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسايى که الان از مدرسه متنفريد . . . اگه فردا روزى دانشجو شدين و دلتون واسه مدرسه تنگ شد و پست حسرت گذاشتين چنان مى زنمتون که با کاردک جمعتون کنن والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم کره خر هم زیاد شده هاااا . . . . . تو خیابون یکی از دوستامو دیدم ، داد زدم : کره خـــــر همونجا یه 8-7 نفری برگشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلیل تنهایی من قیافه جذابمه....... . .. .. هرکی منو میبینه پیش خودش میگه محاله این با من دوست بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هزینه عمل دماغ اینقدر سنگین شده پدر مادرا میخوان بچه‌دار بشن میگن : دختر پسرش مهم نیست فقط دماغش سالم باشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نمي دونم اين خخخخخخخخ چيه؟ داداشي اكو بلند گو رو داري تست مي كني؟ يا آبجي تيغ ماهي تو گلوت گير كرده؟ مديوني فكر كني نمي دونم نشونه خندست...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا آخه رامبد جوان چه هدفی داشته اهنگ خونده من موندم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تا قبل اینکه فحش یاد بگیرم همه ش فکر میکردم اسمم “تو یکی خفه” هستش حتی یه رفیق داشتم اسمش “تو یکی گوه اضافه نخور” بود !