بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامان بزرگم خوابیده بود خرپف می کرد دختر خاله گودزیلای منم رفته دهنه مامان بزرگمو گرفته میگه خفه شو میخوام بخوابم مامان بزرگ :00 ------ پست اولمه گناه دارم لایک بزنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمه ام تو جمع به مادربزرگم ميگه : من بچه بودم عروسك بودم .  مادربزرگم هم خيلي شيك ميگه : تو بچه بودي مترسك بودي !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا مامانم میگه اگه تجدید بیاری برات زن میگیرم.خو مادر من چرا با روحیه ادم بازی میکنی اصلا لامصب دیگه حس درس خوندن نیس.مادر روحیه بازی کن دارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز سر صبحونه به مامانم گفتم گلوم درد میکنه ماست که برام خوب نیست؟گفت نه ولی تو بخور بمونه ترش میشه خراب میشه!!ینی ما یه همچین مامان دلسوزی داریم! :- l

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام همینطوری بی هوا اومده تو اتاقم میگه چطوری؟  منم حوصله نداشتم گفتم دکتری. گفت نه دامپزشکم!!!!  من: (%^:  بچه ی پرورشگاهیم دیگه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز بچم عکس منو تو پوشکش قایم کرده که مامانش ازش نگیره :)) نیم ساعت بعد رو عکس من پی پی کرده :| خداوکیلی اینا فامیلن که من دارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر وقت داداشم میخوادگودزیلاشو(پسرش)رو حموم کنه من تو هر گوشم یه پاکت پنبه میذارم !!!!!!!!!!!!! لامصب صدای جیغاش دیواره صوتی میشکنه=)))!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم تنها آرزوی 19 سال عمر به ظاهر مفیدش اینه که پلیس بشه اونوقت از جوجه اردک 1 هفته ایی من میترسه!!!!!!!!!!!!!!! فک فامیل شجاع من دارم عایا!!!!! افق 1نفر دربست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا اونروز مامانم برگشته میگه :دخترم... پاشو برو اون پنجره رو ببند مورچه نیاد تو شب نیشمون میزنه!!! پس از کلی تامل و بررسی فهمیدم منطورش از مورچه پشه بوده!! اصن یه وضی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفته بوديم شما با پسر داييم گفتم بيا بريم شنا از بس ذوق زده شد امد بگه شورت حولمو بيارم گفت حورت شولمو بيارم(لايك يادت نره)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والا من بچه بودم نميگم پامو جلو بابام دارز نميكردم دراز ميكردم ولي ن ديگه مثل اين پسر خاله هپليم كه پاشو هيچ دراز ميكنه پاشم ميكنه تو دهن باباش.......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام : مهدی سیگار کشیدی؟؟؟ من: نه پدر جان بابام: پس چرا بوی سگ مرده میدی؟؟؟ بوی سیگار چه ربطی به سگ مرده داره؟؟؟؟ آخه اینم باباست من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مخاطب خاصم ازم جدا بشه اگه دروغ بگم پسرخاله ام به خالم میگه میخوام ترک تحصیل کنم خالم بهش میگه ترک تحصیل چیه میگه یک نوع درس خوندنه . پسر خاله زرنگ من دارم آیا!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعد از کنکور یکه از دوستام جو گیر شده رفته به یکی از دانشجو های همون دانشگاه دست داده (صنعتی اصفهان)می گه من همکار آیندتون هستم.بنده خدا طرف قیافش این شکلی شد 0 0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه تواخبارگفته خاویارتقلبی اومده مواظب باشیدا د ن د اخه پدر من من خاویارخورم یاتویاهفت نسل قبلمون!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اومده میگه: ایمان فرودگاه رو کدوم کانال میده ؟؟ بعد از اندکی تفکر فهمیدم منظورش سریاله مهرآباده ! به افتخاره همه مامانا ...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامان بزرگم خوابیده بود خرپف می کرد دختر خاله گودزیلای منم رفته دهنه مامان بزرگمو گرفته میگه خفه شو میخوام بخوابم مامان بزرگ :00 ------ پست اولمه گناه دارم لایک بزنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمه ام تو جمع به مادربزرگم ميگه : من بچه بودم عروسك بودم .  مادربزرگم هم خيلي شيك ميگه : تو بچه بودي مترسك بودي !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا مامانم میگه اگه تجدید بیاری برات زن میگیرم.خو مادر من چرا با روحیه ادم بازی میکنی اصلا لامصب دیگه حس درس خوندن نیس.مادر روحیه بازی کن دارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز سر صبحونه به مامانم گفتم گلوم درد میکنه ماست که برام خوب نیست؟گفت نه ولی تو بخور بمونه ترش میشه خراب میشه!!ینی ما یه همچین مامان دلسوزی داریم! :- l

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام همینطوری بی هوا اومده تو اتاقم میگه چطوری؟  منم حوصله نداشتم گفتم دکتری. گفت نه دامپزشکم!!!!  من: (%^:  بچه ی پرورشگاهیم دیگه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز بچم عکس منو تو پوشکش قایم کرده که مامانش ازش نگیره :)) نیم ساعت بعد رو عکس من پی پی کرده :| خداوکیلی اینا فامیلن که من دارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر وقت داداشم میخوادگودزیلاشو(پسرش)رو حموم کنه من تو هر گوشم یه پاکت پنبه میذارم !!!!!!!!!!!!! لامصب صدای جیغاش دیواره صوتی میشکنه=)))!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم تنها آرزوی 19 سال عمر به ظاهر مفیدش اینه که پلیس بشه اونوقت از جوجه اردک 1 هفته ایی من میترسه!!!!!!!!!!!!!!! فک فامیل شجاع من دارم عایا!!!!! افق 1نفر دربست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا اونروز مامانم برگشته میگه :دخترم... پاشو برو اون پنجره رو ببند مورچه نیاد تو شب نیشمون میزنه!!! پس از کلی تامل و بررسی فهمیدم منطورش از مورچه پشه بوده!! اصن یه وضی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفته بوديم شما با پسر داييم گفتم بيا بريم شنا از بس ذوق زده شد امد بگه شورت حولمو بيارم گفت حورت شولمو بيارم(لايك يادت نره)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والا من بچه بودم نميگم پامو جلو بابام دارز نميكردم دراز ميكردم ولي ن ديگه مثل اين پسر خاله هپليم كه پاشو هيچ دراز ميكنه پاشم ميكنه تو دهن باباش.......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام : مهدی سیگار کشیدی؟؟؟ من: نه پدر جان بابام: پس چرا بوی سگ مرده میدی؟؟؟ بوی سیگار چه ربطی به سگ مرده داره؟؟؟؟ آخه اینم باباست من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مخاطب خاصم ازم جدا بشه اگه دروغ بگم پسرخاله ام به خالم میگه میخوام ترک تحصیل کنم خالم بهش میگه ترک تحصیل چیه میگه یک نوع درس خوندنه . پسر خاله زرنگ من دارم آیا!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعد از کنکور یکه از دوستام جو گیر شده رفته به یکی از دانشجو های همون دانشگاه دست داده (صنعتی اصفهان)می گه من همکار آیندتون هستم.بنده خدا طرف قیافش این شکلی شد 0 0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه تواخبارگفته خاویارتقلبی اومده مواظب باشیدا د ن د اخه پدر من من خاویارخورم یاتویاهفت نسل قبلمون!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اومده میگه: ایمان فرودگاه رو کدوم کانال میده ؟؟ بعد از اندکی تفکر فهمیدم منظورش سریاله مهرآباده ! به افتخاره همه مامانا ...