بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من ؟ نه پشت سریت … شیرین ترین دیالوگی که از معلم می شنیدیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اول مهر ساعت 7 صبح خـــــــر است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند وقت پیش خونه دختر خالم دزد رفته بود نصفه شب ، بعد دختر خالم میگ قیافم خوب نبود ابروم پیش دزده رفت !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الن 4جوک به سمتی میره که اگه خدای نکرده امروز مردیم میتونند از پست هایی که نوشتیم زندگی نامه ما رو بنویسند والا!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دست به دلم نذار که . . . . خندم می گیره( آخه قلقلکیم)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا خنده رو لبشونه اما دلشون هیروشیماست . دمشون گرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تآ صُبــح بیدآر تآ شَـــبـ بیکــآر و اینگــونه گذَشــتـ تـــــــآبستــــون مــــــآ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمــاهــا يادتون نمــياد . . . . منــم يادم نمــياد. اصــن هيشــكي يادش نمــياد. خيــلي عجيـــب ^_^ تا شمــاها لايك ميكــنيد مــن برم ببــينم ديه كي يادش نمـــياد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدی یارو مثلا عاشق عکاس میشه هر روز به بهانه های مختلف میره عکس میگیره من یه دوست دارم عاشق یه دختر امپول زن شده بدبخت داره ابکش میشه کم کم خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کامپیوتر بدون اینترنت مثل دستشویی بدون آب میمونه.... البته بیشتر واسه ما 4 جوکیا که معتادشیم^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف سه تا دختر داره اسم اولیشو گذاشته نوازش دومیو گذاشتو رامش سومی بوسه خدا کنه دیگه دختر دار نشن:‎|‎

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اینقدر خوب قر میداده و میرقصیده،از کمرش برق تولید کردن.تونسته لامپ روشن کنه . . . از مسولین هم شاباش گرفته.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر است ديگر،،، , , گاهى دلش ميخواهد , , , داماد خانواده ما باشد!!!:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا یا خانم F C B که کشف کردین سندی چی میگن باید بگم که "" هیرو "" به گویش برازجونی میشه جنوب نه شمال کشفتون اشتباس :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حالا اینکه من یه پسر خوشگل و خوشتیپ و ماه و تو دل برو هستم به کنار. . . . اما این بی تفاوتی و وقت سوزی شمارو کجای دلم بزارم...... از دست میرما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه جوری این مدیر فور جک پستای بنده رو تایید نمیکنه انگار عشق اولش من بودمو یهو شمارمو عوض کردم

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من ؟ نه پشت سریت … شیرین ترین دیالوگی که از معلم می شنیدیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اول مهر ساعت 7 صبح خـــــــر است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند وقت پیش خونه دختر خالم دزد رفته بود نصفه شب ، بعد دختر خالم میگ قیافم خوب نبود ابروم پیش دزده رفت !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الن 4جوک به سمتی میره که اگه خدای نکرده امروز مردیم میتونند از پست هایی که نوشتیم زندگی نامه ما رو بنویسند والا!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دست به دلم نذار که . . . . خندم می گیره( آخه قلقلکیم)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا خنده رو لبشونه اما دلشون هیروشیماست . دمشون گرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تآ صُبــح بیدآر تآ شَـــبـ بیکــآر و اینگــونه گذَشــتـ تـــــــآبستــــون مــــــآ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمــاهــا يادتون نمــياد . . . . منــم يادم نمــياد. اصــن هيشــكي يادش نمــياد. خيــلي عجيـــب ^_^ تا شمــاها لايك ميكــنيد مــن برم ببــينم ديه كي يادش نمـــياد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدی یارو مثلا عاشق عکاس میشه هر روز به بهانه های مختلف میره عکس میگیره من یه دوست دارم عاشق یه دختر امپول زن شده بدبخت داره ابکش میشه کم کم خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کامپیوتر بدون اینترنت مثل دستشویی بدون آب میمونه.... البته بیشتر واسه ما 4 جوکیا که معتادشیم^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف سه تا دختر داره اسم اولیشو گذاشته نوازش دومیو گذاشتو رامش سومی بوسه خدا کنه دیگه دختر دار نشن:‎|‎

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اینقدر خوب قر میداده و میرقصیده،از کمرش برق تولید کردن.تونسته لامپ روشن کنه . . . از مسولین هم شاباش گرفته.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر است ديگر،،، , , گاهى دلش ميخواهد , , , داماد خانواده ما باشد!!!:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا یا خانم F C B که کشف کردین سندی چی میگن باید بگم که "" هیرو "" به گویش برازجونی میشه جنوب نه شمال کشفتون اشتباس :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حالا اینکه من یه پسر خوشگل و خوشتیپ و ماه و تو دل برو هستم به کنار. . . . اما این بی تفاوتی و وقت سوزی شمارو کجای دلم بزارم...... از دست میرما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه جوری این مدیر فور جک پستای بنده رو تایید نمیکنه انگار عشق اولش من بودمو یهو شمارمو عوض کردم