بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش به خیر اون قدیما سر ظهر تو چله تابستون تو ترافیک شیشه پیکان رو میدادیم بالا تا به ماشینای کناریمون بفهمونیم ماشین ما کولر داره! چیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقدر درازی کاذب دیدم الان شک دارم زرافه کلیپس میزنه یا کفشاش پاشنه بلنده... شما چی میگین؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوشبختی یعنی اینکه: نشسته باشی توی پارک نزدیک خونتون روی یه نیمکت, گوشی موبایلت را برداری ببینی وای فای بدون رمز اونجا بازه...... دیگه چی می خوای از زندگی خودم تجربه ش را داشتم خیلی کیف داره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کافیــه اَ یـکــــــی خوشــــت نیــــاد تو دهــــن ٍ شیــــرم بــری نشســـه منتظــــــرت :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی از این دخترا هم هستن تو عروسی یه جوری قیافه میگیرن و ترش میکنن . . . انگار ما باعث شدیم سن ازدواج بره بالا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اظ اون موغعی ک خالم ب پالاز موکت گفط پازل موکت من دیکه اظ ضبان فارصی خجالط می کشم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حتی اگر شاعرا به صراحت هم بگن عزیزم دلم برات تنگ شده بیا بریم بیرون معلم ادبیاتا میگن منظور شاعر انس با خدا وعروج به سمت او بوده.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنده از همین تریبون خودم رو به چالش سطل آب داااااااغ دعوت میکنم . . . چیه؟ میخام برم حموم...کثیفم میفهمی کثیییییف

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم روزگار واسه چی اینطوریه کسی رو ک از ته دل دوس داری بهت علاقه نداره ولی خدانکنه از کسی بدت بیاد....پیله ات میشه ولت هم نمیکنه خودم همینطوری ام که دارم میگما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا من حاضرم اورانیوم خالص مخلوط با نفت خام و بوی لیوانی که وقتی تخم مرغ خوردی توش آب میخوری و بوی سگ مرده تنفس کنم ولی بوی ماه مهر به مشامم نرسه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماندگارترین دیالوگ انقلاب زیبا: حامدبه زیبا_"فقط می خوام بدونی حواسم بهت هست!!"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم بابا بزرگمو که داشت اخبار نیگا میکرد رو به چالش یخ کوفتی دعوت کنم یه هو یه سطل آب یخکی ریختم روش . . . . . . هیچی دیگه الان از موتور خونه جهنم براتون پست میزارم دماش با دمای دزفول مساویه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچی میگم لایک میکنی؟ اگه میکنی شاکرم اگه نمیکنی صابرم خداحافظ.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینطور که همراه اول داره اس ام اس تبلیغاتى میفرسته در آینده شاهد این نوع اس ام اس ها خواهیم بود:نحوهء راه رفتن:هرپیامک هزارتومن. دسشوئی رفتن:ده هزارتومن. مردن 1میلیون..¡¿

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺱ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ … . . . . . . ﭼﺮﺍ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻦ ﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﺁﺧﻪ ؟ ﭼﯿﻪ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﭘﺴﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯿﻪ؟! ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺗﯽ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا واستون اتفاق افتاده که شب باشه چراغای اتاق خاموش . . . بعد بخوای شارژرتو بکنی تو پریز >____< خودم به شخصه امشب نیم ساعت درگیر بودم از اخرم شارژرمو با نفت سوزوندمش ^__^

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش به خیر اون قدیما سر ظهر تو چله تابستون تو ترافیک شیشه پیکان رو میدادیم بالا تا به ماشینای کناریمون بفهمونیم ماشین ما کولر داره! چیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقدر درازی کاذب دیدم الان شک دارم زرافه کلیپس میزنه یا کفشاش پاشنه بلنده... شما چی میگین؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوشبختی یعنی اینکه: نشسته باشی توی پارک نزدیک خونتون روی یه نیمکت, گوشی موبایلت را برداری ببینی وای فای بدون رمز اونجا بازه...... دیگه چی می خوای از زندگی خودم تجربه ش را داشتم خیلی کیف داره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کافیــه اَ یـکــــــی خوشــــت نیــــاد تو دهــــن ٍ شیــــرم بــری نشســـه منتظــــــرت :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی از این دخترا هم هستن تو عروسی یه جوری قیافه میگیرن و ترش میکنن . . . انگار ما باعث شدیم سن ازدواج بره بالا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اظ اون موغعی ک خالم ب پالاز موکت گفط پازل موکت من دیکه اظ ضبان فارصی خجالط می کشم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حتی اگر شاعرا به صراحت هم بگن عزیزم دلم برات تنگ شده بیا بریم بیرون معلم ادبیاتا میگن منظور شاعر انس با خدا وعروج به سمت او بوده.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنده از همین تریبون خودم رو به چالش سطل آب داااااااغ دعوت میکنم . . . چیه؟ میخام برم حموم...کثیفم میفهمی کثیییییف

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم روزگار واسه چی اینطوریه کسی رو ک از ته دل دوس داری بهت علاقه نداره ولی خدانکنه از کسی بدت بیاد....پیله ات میشه ولت هم نمیکنه خودم همینطوری ام که دارم میگما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا من حاضرم اورانیوم خالص مخلوط با نفت خام و بوی لیوانی که وقتی تخم مرغ خوردی توش آب میخوری و بوی سگ مرده تنفس کنم ولی بوی ماه مهر به مشامم نرسه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماندگارترین دیالوگ انقلاب زیبا: حامدبه زیبا_"فقط می خوام بدونی حواسم بهت هست!!"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم بابا بزرگمو که داشت اخبار نیگا میکرد رو به چالش یخ کوفتی دعوت کنم یه هو یه سطل آب یخکی ریختم روش . . . . . . هیچی دیگه الان از موتور خونه جهنم براتون پست میزارم دماش با دمای دزفول مساویه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچی میگم لایک میکنی؟ اگه میکنی شاکرم اگه نمیکنی صابرم خداحافظ.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینطور که همراه اول داره اس ام اس تبلیغاتى میفرسته در آینده شاهد این نوع اس ام اس ها خواهیم بود:نحوهء راه رفتن:هرپیامک هزارتومن. دسشوئی رفتن:ده هزارتومن. مردن 1میلیون..¡¿

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺱ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ … . . . . . . ﭼﺮﺍ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻦ ﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﺁﺧﻪ ؟ ﭼﯿﻪ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﭘﺴﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯿﻪ؟! ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺗﯽ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا واستون اتفاق افتاده که شب باشه چراغای اتاق خاموش . . . بعد بخوای شارژرتو بکنی تو پریز >____< خودم به شخصه امشب نیم ساعت درگیر بودم از اخرم شارژرمو با نفت سوزوندمش ^__^