بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نسلی بودیم که واسه دستشویی رفتن اول اینترنت رو دیسکانکت می کردیم که حروم نشه D-: یادش بخیر ، چقدر واسه پول تلفن فوش خوریدم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقای بیل گیتس, آقای کریس رونالدو , آقای عطاران و اون 72 نفر دیگه بیخیال من شین من نمیخوام رو خودم آب سرد بریزم باید 7500 دلار بدم عجبااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر همسایمون با مامان و باباش دعواش شد ، بهش پول تو جیبیم نمیدن که بتونه آلبوم بده . . . . . تو حموم میخونه !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جای خالیش را نه کتاب پر می کند، نه قهوه، نه حتی سیگار . . . . . . . . من دلم آی فون 5 می خواهد:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوســـت داشــتن زبان، زمان، راه،دلیل، نشانه نمی خواهد... دوســت داشتــن ... دل میخواهــــد و یـک مـــن و یـک تـــــو ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا فاز ملت چیه حوصلشون سر میره هرکی یه سطل آب یخ میریزه رو خودش :| باوو تو نمیخواد حمایت کنی آسیب نزن فقط حمایتت پیش کش :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم عمرا بتونید با دهن باز فوت کنید ، فوتاااااا ، هاااا نه تنهایی کشف کردم تازه دانشجو هم هستم من برم دنبال اکتشافات بعدی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عصری رفتم باغات کشاورزیمون اخه دیگه نزدیک فصل برداشت پسته ایم منم که مهندس کشاورزی فهمیدین ما پسته داریم یا بیشتر توضیح بدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون فیلمی که من در طول سال تحصیلی واسه معلمام بازی کردم باران واسه حسین سهیلی زاده بازی نکرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مثل من وقتی میخواید صدای تلویزیون رو کم و زیاد کنید، حتما باید عددش رند باشه ؟ سادیسم داریم فک کنم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفیق اونی نیست که بهت میگه دادا رفیق اونیه که بخاطرت 1 ساعت با تیغ خط خطیش میکنن اما جاتو لو نمیده . . . . . خدا بیامرزتش از ما که خیری ندید نفله شد D:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

منم سطل آب ریختم روی سرم . . . . . . . شوخی کردم دیدم مد شده گفتم منم بگم:-p

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حكایت دوستان و ما، حكايت بركه است و ماه؛ "دور از هم اما در دل هم"‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیــدم هـمـه دارن آب یـــخ رو سـرشــون مـیـریــزن مــنــم شـیــش صــبــح دیـــدم یــــه کــارمــنـــد داره مــیــره سـرکـار از بـالـکـن یــه سـطـل آب ریــخــتــم روش الانــــم کـلانـتــری ام (^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون روز داشت کارتون نشون می داد حالا بابای من رو داشته باشید: وای چقد این کک و مک خنگن!‏ مدیونین فکر کنین منظورش پت و مت بوده ها.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسری که از دوست پسر من خوشگل تر باشه... . . . . . . . دوست پسر بعدیمه والا دوست پسره شوخی ک نیست!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نسلی بودیم که واسه دستشویی رفتن اول اینترنت رو دیسکانکت می کردیم که حروم نشه D-: یادش بخیر ، چقدر واسه پول تلفن فوش خوریدم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقای بیل گیتس, آقای کریس رونالدو , آقای عطاران و اون 72 نفر دیگه بیخیال من شین من نمیخوام رو خودم آب سرد بریزم باید 7500 دلار بدم عجبااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر همسایمون با مامان و باباش دعواش شد ، بهش پول تو جیبیم نمیدن که بتونه آلبوم بده . . . . . تو حموم میخونه !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جای خالیش را نه کتاب پر می کند، نه قهوه، نه حتی سیگار . . . . . . . . من دلم آی فون 5 می خواهد:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوســـت داشــتن زبان، زمان، راه،دلیل، نشانه نمی خواهد... دوســت داشتــن ... دل میخواهــــد و یـک مـــن و یـک تـــــو ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا فاز ملت چیه حوصلشون سر میره هرکی یه سطل آب یخ میریزه رو خودش :| باوو تو نمیخواد حمایت کنی آسیب نزن فقط حمایتت پیش کش :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم عمرا بتونید با دهن باز فوت کنید ، فوتاااااا ، هاااا نه تنهایی کشف کردم تازه دانشجو هم هستم من برم دنبال اکتشافات بعدی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عصری رفتم باغات کشاورزیمون اخه دیگه نزدیک فصل برداشت پسته ایم منم که مهندس کشاورزی فهمیدین ما پسته داریم یا بیشتر توضیح بدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون فیلمی که من در طول سال تحصیلی واسه معلمام بازی کردم باران واسه حسین سهیلی زاده بازی نکرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مثل من وقتی میخواید صدای تلویزیون رو کم و زیاد کنید، حتما باید عددش رند باشه ؟ سادیسم داریم فک کنم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفیق اونی نیست که بهت میگه دادا رفیق اونیه که بخاطرت 1 ساعت با تیغ خط خطیش میکنن اما جاتو لو نمیده . . . . . خدا بیامرزتش از ما که خیری ندید نفله شد D:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

منم سطل آب ریختم روی سرم . . . . . . . شوخی کردم دیدم مد شده گفتم منم بگم:-p

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حكایت دوستان و ما، حكايت بركه است و ماه؛ "دور از هم اما در دل هم"‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیــدم هـمـه دارن آب یـــخ رو سـرشــون مـیـریــزن مــنــم شـیــش صــبــح دیـــدم یــــه کــارمــنـــد داره مــیــره سـرکـار از بـالـکـن یــه سـطـل آب ریــخــتــم روش الانــــم کـلانـتــری ام (^!^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون روز داشت کارتون نشون می داد حالا بابای من رو داشته باشید: وای چقد این کک و مک خنگن!‏ مدیونین فکر کنین منظورش پت و مت بوده ها.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسری که از دوست پسر من خوشگل تر باشه... . . . . . . . دوست پسر بعدیمه والا دوست پسره شوخی ک نیست!!!!!!!