بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا به قرعان این همه که من تو کوچه بازار دنبال سوژه واسه فور جوکم دنبال گنج بودم ...عه بیل گیتس جان تو جیب چپم چیکار میکنی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والا ی جوری پستهام رو لایک نمیکنید انگار داور بازیه ایران و آرژانتین من بودم!!! باوو به جان جان کری من ممدم *^_^*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو بگو ما رو زدی مام همه جا می گیم آره! خوش دارم خوش باشی با خیال خامت! حالیته؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مخاطب فوق خاصم میگفت حاضری برای عشقمون چیکار کنی.. گفتم بمیری برات تا دو روز گریه میکنم...گذاشت رفت اره اصن لیاقت عشقمو نداره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی الان باور کنم که هر کی جایزه میلیونی برنجو میبره به نون شبش محتاجه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما هرچي باختيم بهمون گفتند هر شكست مقدمه ايست براي پيروزي!من موندم اين كتاب زندگيه ي ما غير مقدمه چيزي ديگه برا خود نمائي نداره لامصب!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مطمئنا" اکثر ما حداقل یک بار اسم خودمونو تو گوگل سرچ کردیم.این طور نیست؟ای بابا لازم نیست پنهانش کنی. :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلوم نیس...... مخاطب دارن..... یا مخا تب دارن....!!! ی طرفداره خووووووب 4جوک..! بابام گفته ببینم این پست چقد لایک میخوره اگه زیاد لایک بخوره واست ی گوشیه خوووووووب میخرم..! لایک کنید دیجه :(..!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عایا تو خونه شما هم یه مشما پلاستیکی هس که پر از مشماهای پلاستیکیه دیگه باشه... یا فقط خونه ما اینجوریه؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ اصولا هیچوقت ﯾﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ . . . ۶ ، ۷ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ مطمئن ﺷﻢ قشنگ ﺭی…ﻡ !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فكر كنم بايد هر وقت مى رم دستشويى يه پودر "وش اكسترا" با خودم ببرم، . . . . . . . چون اكسيژن فعال خيلى لازمم مى شه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

احتمالا تا ده بیست سال دیگه قراره بچه ها رو از اینترنت دانلود کنیم ولی بچه های ایران عقب افتاده میشن چونن قطو و میشه........................................خخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از مسایلی که ذهنمو درگیر کرده اینه که بعده ازدواج با چه رویی بی دغدغه برم دسشویی!! آبرو واسه آدم نمیمونه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شباهت زندگی من و انیشتین در اینه که هر دو بچگیامون خنگ بودیم ولی خب از وسطای بیوگرافیمون به بعد یه کم متفاوت میشه …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از بزرگترین زجرهای مشترک بین همه مون تو بچگی این بود که:باید میرفتیم جنسی که اشتباه خریدیمو پس میدادیم...! باااااااااید.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گول اینایی رو که تو خیابون دست همو میگیرن و شادو شنگولن رو نخورین ......اینا میخوان دل مارو بسوزونن والا تا میرسن خونه دعواست :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا به قرعان این همه که من تو کوچه بازار دنبال سوژه واسه فور جوکم دنبال گنج بودم ...عه بیل گیتس جان تو جیب چپم چیکار میکنی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والا ی جوری پستهام رو لایک نمیکنید انگار داور بازیه ایران و آرژانتین من بودم!!! باوو به جان جان کری من ممدم *^_^*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو بگو ما رو زدی مام همه جا می گیم آره! خوش دارم خوش باشی با خیال خامت! حالیته؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مخاطب فوق خاصم میگفت حاضری برای عشقمون چیکار کنی.. گفتم بمیری برات تا دو روز گریه میکنم...گذاشت رفت اره اصن لیاقت عشقمو نداره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی الان باور کنم که هر کی جایزه میلیونی برنجو میبره به نون شبش محتاجه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما هرچي باختيم بهمون گفتند هر شكست مقدمه ايست براي پيروزي!من موندم اين كتاب زندگيه ي ما غير مقدمه چيزي ديگه برا خود نمائي نداره لامصب!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مطمئنا" اکثر ما حداقل یک بار اسم خودمونو تو گوگل سرچ کردیم.این طور نیست؟ای بابا لازم نیست پنهانش کنی. :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلوم نیس...... مخاطب دارن..... یا مخا تب دارن....!!! ی طرفداره خووووووب 4جوک..! بابام گفته ببینم این پست چقد لایک میخوره اگه زیاد لایک بخوره واست ی گوشیه خوووووووب میخرم..! لایک کنید دیجه :(..!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عایا تو خونه شما هم یه مشما پلاستیکی هس که پر از مشماهای پلاستیکیه دیگه باشه... یا فقط خونه ما اینجوریه؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ اصولا هیچوقت ﯾﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ . . . ۶ ، ۷ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ مطمئن ﺷﻢ قشنگ ﺭی…ﻡ !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فكر كنم بايد هر وقت مى رم دستشويى يه پودر "وش اكسترا" با خودم ببرم، . . . . . . . چون اكسيژن فعال خيلى لازمم مى شه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

احتمالا تا ده بیست سال دیگه قراره بچه ها رو از اینترنت دانلود کنیم ولی بچه های ایران عقب افتاده میشن چونن قطو و میشه........................................خخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از مسایلی که ذهنمو درگیر کرده اینه که بعده ازدواج با چه رویی بی دغدغه برم دسشویی!! آبرو واسه آدم نمیمونه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شباهت زندگی من و انیشتین در اینه که هر دو بچگیامون خنگ بودیم ولی خب از وسطای بیوگرافیمون به بعد یه کم متفاوت میشه …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از بزرگترین زجرهای مشترک بین همه مون تو بچگی این بود که:باید میرفتیم جنسی که اشتباه خریدیمو پس میدادیم...! باااااااااید.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گول اینایی رو که تو خیابون دست همو میگیرن و شادو شنگولن رو نخورین ......اینا میخوان دل مارو بسوزونن والا تا میرسن خونه دعواست :|