بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به جایی رسیدم که تنها ملاکم برای ازدواج اینه که طرف ایدز نداشته باشه... :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غمگینم . . . مانند پسری که ابروهاش پر شده دو ساعت دیگه با دوست دخترش قرار داره ولی موچینشو گم کرده!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا عاقل کند کاری که خود بخود گوید خودم کردم که لعنت برخودم باد…بادا بادا مبارک بادا ایشاالله مبارک بادا…

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تاحالاموقع مسواک زدن به قیافه خودتون تو آینه دقت کردین؟؟ اصلاآدم ازخودش ناامیدمیشه! من که همیشه باچشمای بسته مسواک میزنم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این استادای عقده ای چرا همش 7 و 8 میدن؟ انگار بفرمایید شام شرکت کردن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینایی که ازفیسبوک هی میان پست میذارن منو یاده این ادمای خارج رفته میندازن بابا شوما باکلاس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غمگینم... واسه اینکه پسر همسایمون امتحاناش که تموم شده هییییییییچ کارنامشم گرفته:(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه با سیب زمینی مهر درست میکردیم؟ گل 4 پر مخصوصا! چند نفریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیم ساعت تمرکز میکنیم واسه عطسه ژست میگیریم . . . یهو دقه 90 تبدیل میشه به خمیازه خیلیم دوست داشتنی. مگه نه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا مثل من، دستشون رو توی آستینشون نمی کردن تا تظاهر( تزاهر، تزاحر) کنن دستشون قطع شده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا دوستم گوشیشو گم کرده بود کجا پیدا کرده باشه خوبه؟؟؟؟؟؟ . . . تو دستشویی خونشون بالای فلشتانگ o_O نه خدایی ما باکیا شدیم 80 میلیون نفر؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما که هر وقت گفتن اگه اختلاف نمره میان ترم و پایان ترمتون زیاد شه میانترم و نادیده میگیریم دروغ بوده... استادای ما فقط اینجورین یا از شما هم بعله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم هیکلش از لاغری شبیه یک بدخطه اونوقت اومده ب من میگه دوست داشتی ی چشت کور بود ولی هیکل منو داشتی(بخدا من زیادم چاق نیستما 58 کیلوام)انقد ک اعتماد ب سقفش بالاس این دختر...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم برگشت بهم گفت اوووو... منم برگشتم خیلی جدی سرمو تکون تکون دادم گفتم: جیگرم جیگرم من خر نیستم جیگرم!!!!!!!!! خودتون اطرافمو تصور کنید دیگه... خخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن یه جوری خودشون رو میگیرن که باس خدا رو شکر کرد اینا چاه توالت نشدن والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه؟؟؟ آی نسیـــــــــــــــم سحری صبر کن،ما را با خود ببر از کوچه هااااا... شوما رو نمیدونم ولی این اهنگ تاپ دوران بچگیمون بود

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به جایی رسیدم که تنها ملاکم برای ازدواج اینه که طرف ایدز نداشته باشه... :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غمگینم . . . مانند پسری که ابروهاش پر شده دو ساعت دیگه با دوست دخترش قرار داره ولی موچینشو گم کرده!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا عاقل کند کاری که خود بخود گوید خودم کردم که لعنت برخودم باد…بادا بادا مبارک بادا ایشاالله مبارک بادا…

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تاحالاموقع مسواک زدن به قیافه خودتون تو آینه دقت کردین؟؟ اصلاآدم ازخودش ناامیدمیشه! من که همیشه باچشمای بسته مسواک میزنم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این استادای عقده ای چرا همش 7 و 8 میدن؟ انگار بفرمایید شام شرکت کردن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینایی که ازفیسبوک هی میان پست میذارن منو یاده این ادمای خارج رفته میندازن بابا شوما باکلاس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غمگینم... واسه اینکه پسر همسایمون امتحاناش که تموم شده هییییییییچ کارنامشم گرفته:(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه با سیب زمینی مهر درست میکردیم؟ گل 4 پر مخصوصا! چند نفریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیم ساعت تمرکز میکنیم واسه عطسه ژست میگیریم . . . یهو دقه 90 تبدیل میشه به خمیازه خیلیم دوست داشتنی. مگه نه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا مثل من، دستشون رو توی آستینشون نمی کردن تا تظاهر( تزاهر، تزاحر) کنن دستشون قطع شده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا دوستم گوشیشو گم کرده بود کجا پیدا کرده باشه خوبه؟؟؟؟؟؟ . . . تو دستشویی خونشون بالای فلشتانگ o_O نه خدایی ما باکیا شدیم 80 میلیون نفر؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما که هر وقت گفتن اگه اختلاف نمره میان ترم و پایان ترمتون زیاد شه میانترم و نادیده میگیریم دروغ بوده... استادای ما فقط اینجورین یا از شما هم بعله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم هیکلش از لاغری شبیه یک بدخطه اونوقت اومده ب من میگه دوست داشتی ی چشت کور بود ولی هیکل منو داشتی(بخدا من زیادم چاق نیستما 58 کیلوام)انقد ک اعتماد ب سقفش بالاس این دختر...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم برگشت بهم گفت اوووو... منم برگشتم خیلی جدی سرمو تکون تکون دادم گفتم: جیگرم جیگرم من خر نیستم جیگرم!!!!!!!!! خودتون اطرافمو تصور کنید دیگه... خخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن یه جوری خودشون رو میگیرن که باس خدا رو شکر کرد اینا چاه توالت نشدن والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه؟؟؟ آی نسیـــــــــــــــم سحری صبر کن،ما را با خود ببر از کوچه هااااا... شوما رو نمیدونم ولی این اهنگ تاپ دوران بچگیمون بود