بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اين دخدرااااا... تو خونه سيب زمينى رو درسته قورت ميدن... اما بيرون تو ملع عام، يه دونه چيپس نازكو با ٨ گاز و ٢ ترمز دستى و ٣ تا نيم كلاچ ميخورن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیمه گم شده عزیز انتظار ندارم تو این گرونی پیدات بشه فقط بگو اگه ظاهر ادما برات مهم نیس من نرم بدنسازی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مرد نباس وقتی خانمش رانندگی می کنه از مرگ بترسه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقدری که بابام آهنگِ بی کلام گوش میده توی خونه؛ همش حس میکنم توی آسانسورم ..!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادت بخیر قدرتو ندونستم مفت از دستت دادم بنزین صد تومانی....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصلا روایت داریم دختری که جا همه چیو تو خونه بلده، دختر نیست که نکبت خودش یه پا مامانه! مدیونین فک کنین از حسودیم گفتم نکبت خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن ارثی اینجورین،دست خودشون نیس، بی چشم و رویی یکی از صفات شخصیتیشونه، نباشه اصن بی هویت میشن ناااجور ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بوی گند امتحان آید همی .........

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غمے کہ بخاطرِ بےرون رفتنِ ے الاغ از زندگےت بوجود بےاد... غم نے کہ... لامصب گودباے پارتےِ جعفرہ... ⊙﹏⊙

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهم نیست که : کی باشیم ، کجا باشیم ، چرا باشیم ، چطور باشیم. مهم اینه که: با هم باشیم و به یاد هم باشیم و شاد باشیم که نیستیم.... خاک بر سرمون :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من بعد از 10 دیقه درس خوندن یه مگس اومده بود جلوم وول میخورد موندم نیگاش کردم سعی کردم با چشام حالیش کنم: بکش کنار... حال ندارم کیشت کنم... خستم ، میفهمی؟ خـــــــســــــــتــــــــــــه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم رادیو گوش میدادیم.یه آهنگ گذاشته بود.حالا آقاهه چی بگه خوبه؟«وقتی مییییگم بموووون بمووووون وقتی میگم بروووو نروووو» هیچی دیگه ترجیح دادیم بقیه مسیر رو در سکوت طی کنیم:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ابروهام که پاچه بزی شدن به کنار ؛اضافه وزنم هم بجهنم ؛ یکی بگه من با این جوشهای صورتم چیکار کنم. که میخوام برم عروسی.!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر موقع اومدیم برای یکی ارزش قائل شیم قبلا توسط یه نفر دیگه قیمت گذاری شده بود :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روزم میخوام برم سراغ لولو همه چیزایی که برده رو ازش پس بگیرم ،هرکی میاد بیاد بریم.....! :| :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پیژامه دارم انقد راحته که هر 5 دقیقه نگاش میکنم مطمئن شم پامه یانه معاوضه با زمین و یا خودرو :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اين دخدرااااا... تو خونه سيب زمينى رو درسته قورت ميدن... اما بيرون تو ملع عام، يه دونه چيپس نازكو با ٨ گاز و ٢ ترمز دستى و ٣ تا نيم كلاچ ميخورن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیمه گم شده عزیز انتظار ندارم تو این گرونی پیدات بشه فقط بگو اگه ظاهر ادما برات مهم نیس من نرم بدنسازی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مرد نباس وقتی خانمش رانندگی می کنه از مرگ بترسه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقدری که بابام آهنگِ بی کلام گوش میده توی خونه؛ همش حس میکنم توی آسانسورم ..!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادت بخیر قدرتو ندونستم مفت از دستت دادم بنزین صد تومانی....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصلا روایت داریم دختری که جا همه چیو تو خونه بلده، دختر نیست که نکبت خودش یه پا مامانه! مدیونین فک کنین از حسودیم گفتم نکبت خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن ارثی اینجورین،دست خودشون نیس، بی چشم و رویی یکی از صفات شخصیتیشونه، نباشه اصن بی هویت میشن ناااجور ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بوی گند امتحان آید همی .........

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غمے کہ بخاطرِ بےرون رفتنِ ے الاغ از زندگےت بوجود بےاد... غم نے کہ... لامصب گودباے پارتےِ جعفرہ... ⊙﹏⊙

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهم نیست که : کی باشیم ، کجا باشیم ، چرا باشیم ، چطور باشیم. مهم اینه که: با هم باشیم و به یاد هم باشیم و شاد باشیم که نیستیم.... خاک بر سرمون :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من بعد از 10 دیقه درس خوندن یه مگس اومده بود جلوم وول میخورد موندم نیگاش کردم سعی کردم با چشام حالیش کنم: بکش کنار... حال ندارم کیشت کنم... خستم ، میفهمی؟ خـــــــســــــــتــــــــــــه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم رادیو گوش میدادیم.یه آهنگ گذاشته بود.حالا آقاهه چی بگه خوبه؟«وقتی مییییگم بموووون بمووووون وقتی میگم بروووو نروووو» هیچی دیگه ترجیح دادیم بقیه مسیر رو در سکوت طی کنیم:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ابروهام که پاچه بزی شدن به کنار ؛اضافه وزنم هم بجهنم ؛ یکی بگه من با این جوشهای صورتم چیکار کنم. که میخوام برم عروسی.!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر موقع اومدیم برای یکی ارزش قائل شیم قبلا توسط یه نفر دیگه قیمت گذاری شده بود :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روزم میخوام برم سراغ لولو همه چیزایی که برده رو ازش پس بگیرم ،هرکی میاد بیاد بریم.....! :| :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پیژامه دارم انقد راحته که هر 5 دقیقه نگاش میکنم مطمئن شم پامه یانه معاوضه با زمین و یا خودرو :|