بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر یک ساعت بدون تو.. برای من شصت دقیقه میگذره!!!!!! به جان عمم اگه دروغ بگم :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الا درست من زن ندارم، ولی بچم نباید بیاد روز پدر رو بهم تبریک بگه؟؟ها؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان مژده مژده تازگیا ی چیزی کشف کردم فهمیدم اگه تو زندگی چیزی احتیاج داشته باشی و حال نداشته باشی بری بیاریش دیگه احساس نیاز نمیکنی بیخیالش میشی ب نظرتون من خوب میشم؟ ینی امیدی بهم هست؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فولادی ترین اراده رو کسی داره که برای حفظ سلامتیش به موقع از پای فور جک بلند شه بره دسشویی.... این ادم به جایی رسیده که لذت های دنیا براش تموم شدست!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیم کیلو باش... . . . . . ولی گوجه سبز باش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سری از ادما گاوشون میزاد یه سری هم خرشون ازروپل رد میشه،حالا تکلیف من که خرم روپل زاییده چیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا شده دندونتون خارش پیدا کنهههه ؟؟؟؟ نه جدی شده ؟؟ :- یکییی بیاااااد به اییین دندونم بگه اذیتم نکنههههه :-(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط میخواستم از همین تریبون اعلام کنم اون فردی که نصف شب میره دستشویی کم کسی نیست... یه قهرمانه ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﯿﮕﻪ “ ﺍﯼ ﺳﺎﺭﺑﺎﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍﻥ ” ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺪﻭﻧﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺷﺘﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩﺗﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻦ !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كيا قبول دارند؟ . . لذتي كه تو تكه تكه كردن پوست هندونه بعد ازخوردنش هست تو خوردن خودهندونه نيست!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوب شد بازی pou اومد تو گوشیا... تا پـســرا بعد ابــرو برداشتن و گــوشــواره انداختن ، قشنگ طعم مـــادر بودن رو بچشن !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتـی تـو یـه روز بـا 2 تـا گـروه از دوستـات بـرنامه دارین: 1. اگـه اولـی کـنسل شـه دومـی هـم کنـسل میـشه ! 2. اگـه اولـی اوکـی شـه دومـی هـم اوکـی میـشـه! بدبختیه داریم؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من فک کنم سرعت اینترنتمون منفیه آخه زدم یه چیزی دانلود شه به جای این که وقت مونده کم شه هی میره بالاتر اول 20 دقیقه بوده حالا شده یه ساعت مونده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا یا پـــول بـــده یا اگـــه پول نــدادی عقــل درستـــو حســابی هـــم نده که شاد باشیـــم حـــداقل! واااااااااالا.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قدیما احتمالا دخترا انقد خوشگل نبودن که مردا کتکشون میزدن! الان آدم دلش نمیاد که :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کامپیوترم به درجه‌ای از کُندی رسیده که وقتی دابل کلیک می‌کنم رو مای کامپیوتر بعد 5 دقیقه پیغام میده: داداش کجا رُ کلیک کرده بودی؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر یک ساعت بدون تو.. برای من شصت دقیقه میگذره!!!!!! به جان عمم اگه دروغ بگم :))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الا درست من زن ندارم، ولی بچم نباید بیاد روز پدر رو بهم تبریک بگه؟؟ها؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان مژده مژده تازگیا ی چیزی کشف کردم فهمیدم اگه تو زندگی چیزی احتیاج داشته باشی و حال نداشته باشی بری بیاریش دیگه احساس نیاز نمیکنی بیخیالش میشی ب نظرتون من خوب میشم؟ ینی امیدی بهم هست؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فولادی ترین اراده رو کسی داره که برای حفظ سلامتیش به موقع از پای فور جک بلند شه بره دسشویی.... این ادم به جایی رسیده که لذت های دنیا براش تموم شدست!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیم کیلو باش... . . . . . ولی گوجه سبز باش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سری از ادما گاوشون میزاد یه سری هم خرشون ازروپل رد میشه،حالا تکلیف من که خرم روپل زاییده چیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا شده دندونتون خارش پیدا کنهههه ؟؟؟؟ نه جدی شده ؟؟ :- یکییی بیاااااد به اییین دندونم بگه اذیتم نکنههههه :-(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط میخواستم از همین تریبون اعلام کنم اون فردی که نصف شب میره دستشویی کم کسی نیست... یه قهرمانه ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﯿﮕﻪ “ ﺍﯼ ﺳﺎﺭﺑﺎﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍﻥ ” ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺪﻭﻧﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺷﺘﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩﺗﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻦ !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كيا قبول دارند؟ . . لذتي كه تو تكه تكه كردن پوست هندونه بعد ازخوردنش هست تو خوردن خودهندونه نيست!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوب شد بازی pou اومد تو گوشیا... تا پـســرا بعد ابــرو برداشتن و گــوشــواره انداختن ، قشنگ طعم مـــادر بودن رو بچشن !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتـی تـو یـه روز بـا 2 تـا گـروه از دوستـات بـرنامه دارین: 1. اگـه اولـی کـنسل شـه دومـی هـم کنـسل میـشه ! 2. اگـه اولـی اوکـی شـه دومـی هـم اوکـی میـشـه! بدبختیه داریم؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من فک کنم سرعت اینترنتمون منفیه آخه زدم یه چیزی دانلود شه به جای این که وقت مونده کم شه هی میره بالاتر اول 20 دقیقه بوده حالا شده یه ساعت مونده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا یا پـــول بـــده یا اگـــه پول نــدادی عقــل درستـــو حســابی هـــم نده که شاد باشیـــم حـــداقل! واااااااااالا.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قدیما احتمالا دخترا انقد خوشگل نبودن که مردا کتکشون میزدن! الان آدم دلش نمیاد که :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کامپیوترم به درجه‌ای از کُندی رسیده که وقتی دابل کلیک می‌کنم رو مای کامپیوتر بعد 5 دقیقه پیغام میده: داداش کجا رُ کلیک کرده بودی؟