بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من رفتم پنیر بخرم به پنیر خریدم روش نوشته بود پنیر سفید آنالوگ من دیگه حرفی ندارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داغونم مل دختری که باباش نمیزاره سیبیلاشو بزنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره نصف ذخیره ی چربی جهان رو تو خودش ذخیره کرده بعد تو یکی از پستاش نوشته رژیم گرفتم دوست پسرم بهم گفت هیکلم رو فرم نمی خواد رژیم بگیرم .به نظر شما چکار کنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ... 3 ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ... ﺩﯾﺪ ﺍِﺷﻐـﺎﻟـــِﻪ ... ﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻏُﺼـــﻪ ﺧـﻮﺭﺩ ... ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻋﺸﻘـــﺶ !!!... ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﻻ ﻋﺼﺮ ﻋﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شنیــدم این پـسـربـچـه کـوچـیکـا به خـالـه مـهـدشون میگـن مـهساجون ، پـری جون ، اِلـی جون و …. اینا خیلی خـرشانسن ، زمان ما اسم مربیمون خانوم عبدالمطلبی بود! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از دوستان هست که جوراباش مصداق بارز صلاح کشتار جمعیه...اما ما به صورت صلح آمیز با بوی گندش پشه میکشیم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاشق واقعی کسیه که . . . . . توی همه ی لحظات زندگیش توی شادیاوناراحتیاش همیشه به یاد عشقش باشه ویه لحظه دوریش جوری زجرش بده که وقتی با عشقش حرف میزنه از خوشحالی دیگه هیچی از زندگی نخواد...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط یه ایرانیه که میتونه واسه تفریحات سالمش بره کوه، بعد وقتی رسید بالا،سفارش قلیون بده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بـچـه مـردم از طـرف دانـشـگـاه مـیـره مـسـابـقـات بـیـن الـمـلـلـی فـیـزیـک اونـوقـت مـن از طـرف دانـشـگـاه مـیـرم مـسـابـقـات بـازی هـای کـامـپـیـوتـری....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮ :ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﺍﺍ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻣﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﺶ :ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎﺵ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟؟؟؟!! ﺩﺧﺘﺮ :ﺁﺧﻪ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قلبی که دلبر جذابی مثل ما مردادیا توش نباشه قلب نیست که.....گوجه اس!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بین گفتن "عابر بانک" و "کارت خوان" گیر کردم شد"عابرخوارت":))))))))) من دیگه حرفی ندارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﻻﯾﮑﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺖﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶﺍﯾﻨﻪ ﻟــــــﻨﺪﻫﻮﺭ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﺖ ﻫﺲ ﭼﻪﻏﻠﻄﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﺎ.......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان کنکوری بدانید و آگاه باشید که تنها یک ماه دیگر مامان و بابا هواتون رو دارن و میگن بیا غذاتو بخور.......بزار قبول نشی اون موقع میگن:بووووووق بیا سفره رو جم کن والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مخاطب خاص هم نداریم بدون مناسبت یا اصن با مناسبت .. بدون منت اصن با منت واسمون هواپیمای بزرگه کنترلی بخره :( هـــــــــــــــــــــــــــی روزدیگـــــــــــــــار :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر عروس :آقا داماد چیکارس؟ مادر دوماد: مامور پست.... پدر عروس :عجب ،،،،،،، کدوم قسمت؟ . . . . .مادر دوووماد :توی فیسبوک پست میزاره هر5 دیقه!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من رفتم پنیر بخرم به پنیر خریدم روش نوشته بود پنیر سفید آنالوگ من دیگه حرفی ندارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داغونم مل دختری که باباش نمیزاره سیبیلاشو بزنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره نصف ذخیره ی چربی جهان رو تو خودش ذخیره کرده بعد تو یکی از پستاش نوشته رژیم گرفتم دوست پسرم بهم گفت هیکلم رو فرم نمی خواد رژیم بگیرم .به نظر شما چکار کنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ... 3 ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ... ﺩﯾﺪ ﺍِﺷﻐـﺎﻟـــِﻪ ... ﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻏُﺼـــﻪ ﺧـﻮﺭﺩ ... ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻋﺸﻘـــﺶ !!!... ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﻻ ﻋﺼﺮ ﻋﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شنیــدم این پـسـربـچـه کـوچـیکـا به خـالـه مـهـدشون میگـن مـهساجون ، پـری جون ، اِلـی جون و …. اینا خیلی خـرشانسن ، زمان ما اسم مربیمون خانوم عبدالمطلبی بود! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از دوستان هست که جوراباش مصداق بارز صلاح کشتار جمعیه...اما ما به صورت صلح آمیز با بوی گندش پشه میکشیم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاشق واقعی کسیه که . . . . . توی همه ی لحظات زندگیش توی شادیاوناراحتیاش همیشه به یاد عشقش باشه ویه لحظه دوریش جوری زجرش بده که وقتی با عشقش حرف میزنه از خوشحالی دیگه هیچی از زندگی نخواد...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط یه ایرانیه که میتونه واسه تفریحات سالمش بره کوه، بعد وقتی رسید بالا،سفارش قلیون بده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بـچـه مـردم از طـرف دانـشـگـاه مـیـره مـسـابـقـات بـیـن الـمـلـلـی فـیـزیـک اونـوقـت مـن از طـرف دانـشـگـاه مـیـرم مـسـابـقـات بـازی هـای کـامـپـیـوتـری....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮ :ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﺍﺍ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻣﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﺶ :ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎﺵ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟؟؟؟!! ﺩﺧﺘﺮ :ﺁﺧﻪ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قلبی که دلبر جذابی مثل ما مردادیا توش نباشه قلب نیست که.....گوجه اس!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بین گفتن "عابر بانک" و "کارت خوان" گیر کردم شد"عابرخوارت":))))))))) من دیگه حرفی ندارم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﻻﯾﮑﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺖﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶﺍﯾﻨﻪ ﻟــــــﻨﺪﻫﻮﺭ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﺖ ﻫﺲ ﭼﻪﻏﻠﻄﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﺎ.......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان کنکوری بدانید و آگاه باشید که تنها یک ماه دیگر مامان و بابا هواتون رو دارن و میگن بیا غذاتو بخور.......بزار قبول نشی اون موقع میگن:بووووووق بیا سفره رو جم کن والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مخاطب خاص هم نداریم بدون مناسبت یا اصن با مناسبت .. بدون منت اصن با منت واسمون هواپیمای بزرگه کنترلی بخره :( هـــــــــــــــــــــــــــی روزدیگـــــــــــــــار :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر عروس :آقا داماد چیکارس؟ مادر دوماد: مامور پست.... پدر عروس :عجب ،،،،،،، کدوم قسمت؟ . . . . .مادر دوووماد :توی فیسبوک پست میزاره هر5 دیقه!