بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو ایران تنها جایی که دختره میتونه دوست پسرشو تو ملا عام بغل کنه رو ترک موتوره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزرگترین ریسک دنیا اینه که اسهال داشته باشی و بخوای باد معده در کنی .......^_^* انصافا اون موقعه که کنترل از دستت خارج میشه و ممکنه اتفاق بد بد بیفته خخخخخخخ اگه دروغ میگم لایک نکنید*_*

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه میشد از خر و پف برق تولید کرد بابام الان نیروگاه هسته ای بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه گفتی خر با الاغ ازدواج کنه بچه اش چی میشه .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . . . . . . نه واقعا شما نمیدونید؟؟؟؟ نکنه دانشجو هم هستی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره استاتوس زده:خدایا خودت میدونی چمه الهی امین.... من دیگه چی بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیایید اعتراف کنیم برای یکبار هم که شده ، به جای اینکه بگیم اشتها ندارم ، گفتیم اژدها ندارم .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست دوستم تو کماست بعد اون روز دوستم داشت گریه می کرد اون یکی دوستم اومد دلداری بده گفت ببین عیب نداره منم تو ابتداییه یه دوست داشتم رفت تو کما مرد بیچاره گریه ش ده برابر شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واقعن که چ استرسی داره وقتی ک . . . بخوای ب ی نفر تک زنگ بزنی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبلا نزدیک روز مادر میشد تلوزیون طلا تبلیغ می کرد الان چند روزه تبلیغ روسری می کنن! خب به زودی شاهد تبلیغ جوراب خواهیم بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر عروس:آقای داماد چه کاره ان؟ مادر داماد:هولدرن پدر عروس:هولدرن چه صنفیه؟ مادر داماد:جلوی در مترو وا میسته مردمو هل میده تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بعضیام باس گفت آی تو که تو زندگیم دخالت میکنی هرررییی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توو رابطه هاتون همیشه طوری باشین که طرفتون حتی واسه یه لحظه غفلت از یادتون عذاب وجدان بگیره... نه اینکه واسه هر لحظه ای که به یادتون بیوفته توف و لعنت بفرسته و عذاب بکشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون چی میشه؟؟؟ مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده … اگه بخونی ولایک نکنی مش غول ضمبه ای

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مرد بودن نه به چهره است نه به صدا نه به رفتار مهم موی کوتاه است!!! جاستین بیبر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتی پسر و دختری که با عوض شدن شدن سال مخاطب خاصشم عوض نمیکنه لایک:موافقاش...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم همین چند لحظه پیش اعتراف کرد که در زمان های نه چندان دور فکر میکرده کیس کامپیوتر میشه "سخت افزار " و برد های کوچیکی که توی مادر برد و اینا هستن میشه "نرم افزار " :)))))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو ایران تنها جایی که دختره میتونه دوست پسرشو تو ملا عام بغل کنه رو ترک موتوره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزرگترین ریسک دنیا اینه که اسهال داشته باشی و بخوای باد معده در کنی .......^_^* انصافا اون موقعه که کنترل از دستت خارج میشه و ممکنه اتفاق بد بد بیفته خخخخخخخ اگه دروغ میگم لایک نکنید*_*

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه میشد از خر و پف برق تولید کرد بابام الان نیروگاه هسته ای بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه گفتی خر با الاغ ازدواج کنه بچه اش چی میشه .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . . . . . . نه واقعا شما نمیدونید؟؟؟؟ نکنه دانشجو هم هستی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره استاتوس زده:خدایا خودت میدونی چمه الهی امین.... من دیگه چی بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیایید اعتراف کنیم برای یکبار هم که شده ، به جای اینکه بگیم اشتها ندارم ، گفتیم اژدها ندارم .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست دوستم تو کماست بعد اون روز دوستم داشت گریه می کرد اون یکی دوستم اومد دلداری بده گفت ببین عیب نداره منم تو ابتداییه یه دوست داشتم رفت تو کما مرد بیچاره گریه ش ده برابر شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واقعن که چ استرسی داره وقتی ک . . . بخوای ب ی نفر تک زنگ بزنی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبلا نزدیک روز مادر میشد تلوزیون طلا تبلیغ می کرد الان چند روزه تبلیغ روسری می کنن! خب به زودی شاهد تبلیغ جوراب خواهیم بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر عروس:آقای داماد چه کاره ان؟ مادر داماد:هولدرن پدر عروس:هولدرن چه صنفیه؟ مادر داماد:جلوی در مترو وا میسته مردمو هل میده تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بعضیام باس گفت آی تو که تو زندگیم دخالت میکنی هرررییی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توو رابطه هاتون همیشه طوری باشین که طرفتون حتی واسه یه لحظه غفلت از یادتون عذاب وجدان بگیره... نه اینکه واسه هر لحظه ای که به یادتون بیوفته توف و لعنت بفرسته و عذاب بکشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون چی میشه؟؟؟ مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده … اگه بخونی ولایک نکنی مش غول ضمبه ای

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مرد بودن نه به چهره است نه به صدا نه به رفتار مهم موی کوتاه است!!! جاستین بیبر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتی پسر و دختری که با عوض شدن شدن سال مخاطب خاصشم عوض نمیکنه لایک:موافقاش...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم همین چند لحظه پیش اعتراف کرد که در زمان های نه چندان دور فکر میکرده کیس کامپیوتر میشه "سخت افزار " و برد های کوچیکی که توی مادر برد و اینا هستن میشه "نرم افزار " :)))))