بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ, ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ, اﻳﻨﻢ ﻣﻴﮕﺬﺭﻩ. ﻓﻘﻄ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻓﺎﻣﻴﻼ ﺭﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻌﺪا اﺯﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همسرم، معنای عشق و دوستی را در تمنای وجود تو یافتم. . . سال دیگه "تو" هم شامل این تبریک باشی، صلوات :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایقد پستام به دلیل "محتوای تکراری " تو چارجوک تایید نشد که امروز ناگهان از شبکه تماشا زنگ زدن بهم و پیشنهاد کار بهم دادن....!!! . . . فک کنم قراره مدیرشون باشم!!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ساعت مچی به درد کسی میخوره که نگران دیر رسیدن یکی باشه … واسه ما اضافه وزن محسوب میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا امروز داشتیم با یکی از دوستامون دعوا میکردیم.اومد مثلا بگه من خیلی ادبیاتم فوله گفت:تو کلاه خودتو نگه دار بیل نزنه!!!! من(@_@) دوستم(*-*) دوستام(-_-) دوستاش(.-.) کلاه بیل زن من=/

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی ب یکی اس میدی و ب جای اس تک میندازه, ۹۹% مواقع یعنی شارژ دارم نمیخوام واسه تو خرج کنم :| قبول دارین؟؟؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر زنی دو مرد را دوست دارد! یکی ساخته تخیلات اوست و دیگری هنوز به دنیا نیامده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوشحالم . . . . . . همانند روزی که دور از چشم مادرم خمیر دندون ژله ای میخوردم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گلشیفته فراهانی اهنگ داده بیرون!!!!!!!! بااین بچه تومملکت غریبه دگ چه جوری بامامنش دعواش شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن چیزی راکه برای خودت نمیپسندی..... نگه دار تولد یکی ازدوستات یافامیلا بکن تو پاچش..... خخخخخ :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم میگفت سوار تاکسی شده، از راننده پرسیده " با ۵۰۰ تومن تا کجا میبری؟! راننده هم گفته :بشین برات بوق میزنم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺸﻨﮕﻪ , ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﺮ ﻗﺸﻨﮕﻪ … ﻫﺮ ﭼﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺸﻨﮕﻪ , ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺸﻨﮕﻪ … ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﯿﻪ ؟؟ ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻗﺸﻨﮕﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ؟؟!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ما بهترین جایی که اینترنت انتن میده تو دستشووییه ( گلاب به روتون ) شهرزاد هستم اینجا خلاس ای لاو یو فور جک :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دلی که بخواد توو خیابون با دیدن اندام دختر پسره مردم بلرزه دل نیس که. شما اصن کارد بزن جای ژله بزار روو میز ...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تحقیقات ثابت کرده: استفاده واژه"پر رو" از طرف دختران به معنای "آخ جون "میباشد لطفا از انتخاب نوع واژگانتان دقت لازم را به عمل بیاورید با تشکر جمعی از پسرانی که بهشون میگین پر رو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا مهره مار دارن، بعضیام مهره لایک!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ, ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ, اﻳﻨﻢ ﻣﻴﮕﺬﺭﻩ. ﻓﻘﻄ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻓﺎﻣﻴﻼ ﺭﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻌﺪا اﺯﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همسرم، معنای عشق و دوستی را در تمنای وجود تو یافتم. . . سال دیگه "تو" هم شامل این تبریک باشی، صلوات :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایقد پستام به دلیل "محتوای تکراری " تو چارجوک تایید نشد که امروز ناگهان از شبکه تماشا زنگ زدن بهم و پیشنهاد کار بهم دادن....!!! . . . فک کنم قراره مدیرشون باشم!!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ساعت مچی به درد کسی میخوره که نگران دیر رسیدن یکی باشه … واسه ما اضافه وزن محسوب میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا امروز داشتیم با یکی از دوستامون دعوا میکردیم.اومد مثلا بگه من خیلی ادبیاتم فوله گفت:تو کلاه خودتو نگه دار بیل نزنه!!!! من(@_@) دوستم(*-*) دوستام(-_-) دوستاش(.-.) کلاه بیل زن من=/

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی ب یکی اس میدی و ب جای اس تک میندازه, ۹۹% مواقع یعنی شارژ دارم نمیخوام واسه تو خرج کنم :| قبول دارین؟؟؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر زنی دو مرد را دوست دارد! یکی ساخته تخیلات اوست و دیگری هنوز به دنیا نیامده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوشحالم . . . . . . همانند روزی که دور از چشم مادرم خمیر دندون ژله ای میخوردم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گلشیفته فراهانی اهنگ داده بیرون!!!!!!!! بااین بچه تومملکت غریبه دگ چه جوری بامامنش دعواش شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن چیزی راکه برای خودت نمیپسندی..... نگه دار تولد یکی ازدوستات یافامیلا بکن تو پاچش..... خخخخخ :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم میگفت سوار تاکسی شده، از راننده پرسیده " با ۵۰۰ تومن تا کجا میبری؟! راننده هم گفته :بشین برات بوق میزنم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺸﻨﮕﻪ , ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﺮ ﻗﺸﻨﮕﻪ … ﻫﺮ ﭼﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺸﻨﮕﻪ , ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺸﻨﮕﻪ … ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﯿﻪ ؟؟ ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻗﺸﻨﮕﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ؟؟!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ما بهترین جایی که اینترنت انتن میده تو دستشووییه ( گلاب به روتون ) شهرزاد هستم اینجا خلاس ای لاو یو فور جک :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دلی که بخواد توو خیابون با دیدن اندام دختر پسره مردم بلرزه دل نیس که. شما اصن کارد بزن جای ژله بزار روو میز ...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تحقیقات ثابت کرده: استفاده واژه"پر رو" از طرف دختران به معنای "آخ جون "میباشد لطفا از انتخاب نوع واژگانتان دقت لازم را به عمل بیاورید با تشکر جمعی از پسرانی که بهشون میگین پر رو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا مهره مار دارن، بعضیام مهره لایک!!!!