بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﭙﻮﺷﻢ ، ﻫﯽ ﻧﺮﯾﺪ ﺍﺯ تو ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ " ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ؟! " ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﯿﭽﯿدﺱ! ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شاید یه روزى بفهمم تو عکساى دسته جمعى دارن به چى میخندن ولى هیچوقت نمیتونم بفهمم تو عکساى تکى واسه کى جدى میشن !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما خواستار افزایش بی سابقه قیمت جهانی لوازم آرایش برای آشکارشدن حقایق درمورد دخترا وهم ایضا" پسرها هستیم خوب قدرت تشخیص زشت و زیبا دیگه خیلی کم شده .... به ته دیگ ماکارونی قسم راست میگم :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز تست هوش زدم توجوابش نوشته بود... "لطفا هر چه سریع ترخود را به مراکز درمانی معرفی کنید" "هوش= 5 اصن نابود شدم... هعییییی :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا واقعا این قلیون کشیدن عمر و کوتاه میکنه ... همین پسر دایی من تو 28 سالگی موتوربهش زد مُرد. خخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست عزیزی که میگی مرد باس وقتی می بینه خانمش داره لاک می زنه بگه دست راستتو بده من بزنم د آخه اگه خانمه خودش با دست چپ خودش بزنه که صاف و صوف تر از آب درمیاد والاااا :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻧﻤﺮﺩﻳﻢ و ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻭﻧﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺩاﺭﻥ ﺩﻋﻮا ﻣﻴﻜﻨﻦ.... ﺭاﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩﻥ اﻟﺒﺘﻪ... :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ابراز احساسات دوستم به من: هر یک ساعت بدون تو،برای من شصت دقیقه میگذره!! به همین برکت قسم... دوست من دارم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻫﯿﻢ ﻣُﺮﺩ!!! ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻟﺴﺘﺮﻭ ﻧﻮﻥ ﭘﻨﯿﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻡ؟ کصافطه ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ انقد بدم میاد ازش :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما میگیم "دوست دارم" و در اون میمِ آخر، دهن بسته میشه. خارجیها این مشکلو حل کردن، یارو میگه "آی لاو یو" و تو اون یو آخر، لب غنچه و آمادست :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن چیز را که برای خود نمی پسندی . . . . نگه دار تولد یکی از دوستات یا فامیلات ، بکن تو پاچش :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آهنگ محمدرضا گلزار خیلی عالیه مخصوصا اون جاش که نمی خونه !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من ﻓﻘﻂ ﯾﻪ کیس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩیدم ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻩ !!! هیشکی هم نیست به فکر ما باشه … :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اهای دختر خانم خوشکلی که تصمیم ب خودکشی گرفتی، اره با توم... . . . . تو غلط میکنی که اینکار رو میکنی. عاخه بی شعور شاید نیمه گم شده من باشی قاتل. جانی ^_~

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دانش اموزان دبیرستانی دو دسته اند: 1:اونایی که ریاضی می خونن 2:اونایی که دوست داشتن ریاضی بخونن اما راشون ندادن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الهی خدا اون معلم هایی که کل این چند هفته رو امتحان گذاشتن لعنت کنه. داغ دیده هاش بکوبن اون لایک رو که اعصابم از دست این معلم ها خورده :((((

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﭙﻮﺷﻢ ، ﻫﯽ ﻧﺮﯾﺪ ﺍﺯ تو ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ " ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ؟! " ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﯿﭽﯿدﺱ! ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شاید یه روزى بفهمم تو عکساى دسته جمعى دارن به چى میخندن ولى هیچوقت نمیتونم بفهمم تو عکساى تکى واسه کى جدى میشن !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما خواستار افزایش بی سابقه قیمت جهانی لوازم آرایش برای آشکارشدن حقایق درمورد دخترا وهم ایضا" پسرها هستیم خوب قدرت تشخیص زشت و زیبا دیگه خیلی کم شده .... به ته دیگ ماکارونی قسم راست میگم :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز تست هوش زدم توجوابش نوشته بود... "لطفا هر چه سریع ترخود را به مراکز درمانی معرفی کنید" "هوش= 5 اصن نابود شدم... هعییییی :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا واقعا این قلیون کشیدن عمر و کوتاه میکنه ... همین پسر دایی من تو 28 سالگی موتوربهش زد مُرد. خخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست عزیزی که میگی مرد باس وقتی می بینه خانمش داره لاک می زنه بگه دست راستتو بده من بزنم د آخه اگه خانمه خودش با دست چپ خودش بزنه که صاف و صوف تر از آب درمیاد والاااا :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻧﻤﺮﺩﻳﻢ و ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻭﻧﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺩاﺭﻥ ﺩﻋﻮا ﻣﻴﻜﻨﻦ.... ﺭاﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩﻥ اﻟﺒﺘﻪ... :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ابراز احساسات دوستم به من: هر یک ساعت بدون تو،برای من شصت دقیقه میگذره!! به همین برکت قسم... دوست من دارم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻫﯿﻢ ﻣُﺮﺩ!!! ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻟﺴﺘﺮﻭ ﻧﻮﻥ ﭘﻨﯿﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻡ؟ کصافطه ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ انقد بدم میاد ازش :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما میگیم "دوست دارم" و در اون میمِ آخر، دهن بسته میشه. خارجیها این مشکلو حل کردن، یارو میگه "آی لاو یو" و تو اون یو آخر، لب غنچه و آمادست :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن چیز را که برای خود نمی پسندی . . . . نگه دار تولد یکی از دوستات یا فامیلات ، بکن تو پاچش :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آهنگ محمدرضا گلزار خیلی عالیه مخصوصا اون جاش که نمی خونه !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من ﻓﻘﻂ ﯾﻪ کیس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩیدم ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻩ !!! هیشکی هم نیست به فکر ما باشه … :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اهای دختر خانم خوشکلی که تصمیم ب خودکشی گرفتی، اره با توم... . . . . تو غلط میکنی که اینکار رو میکنی. عاخه بی شعور شاید نیمه گم شده من باشی قاتل. جانی ^_~

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دانش اموزان دبیرستانی دو دسته اند: 1:اونایی که ریاضی می خونن 2:اونایی که دوست داشتن ریاضی بخونن اما راشون ندادن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الهی خدا اون معلم هایی که کل این چند هفته رو امتحان گذاشتن لعنت کنه. داغ دیده هاش بکوبن اون لایک رو که اعصابم از دست این معلم ها خورده :((((