بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونید شوهر خالم واسه روزه زن رفته واسه خالم چی خریده؟؟؟؟؟؟؟؟ رفته یه فلش 4 گیگ خریده یه بند هم بهش وصل کرده انداخته گردنه خالم اینم فک و فامیله داریم تو رو قران ؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

!
دختر عمه ام برگشته به مامانش ميگه مامان چرا بلوتوثت روشنه؟عمه ام با اعتماد به نفس كامل ميگه خب اگه روشن نباشه كه اس ام اس نمياد،يهو كل فاميل با هم رفتن رو هوا!
عمه ست ما داريم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمو بزرگم تفریحی معتاده! واسه آزمایش عروسیشون رفتن خون بدن پرستاره پرسیده : آقا گروه خون شما چیه؟ عموم که حسابی هول شده بود به جای اینکه بگه O منفی گفته O مورفین!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم :من چراپسر نشدم ؟؟میگه :عزیزم خدا خرو شناخته بهش شاخ نداده!!!!!!!!لابدیه حکمتی داشته که توروپسرنکرده دیگه!!!! یعنی من موندم حتمابایداینجوری توجیه میکرددیگه؟؟؟؟؟ من:ا خر:)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم شارژ ایرانسل ندارم برام بخر میگه ب من چه میخواستی این قدر پای اون اینترنت نشینی من :| بابام : > آخه فک و فامیله باهوش ما داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زﻧﮓ ﺁﯾﻔﻮﻧﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻥ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ پﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﻣﻦ o.O ﺑﺎﺑﺎﻡ ^_^ ﻃﺮﻑ پشﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ :| ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺁﺧﻪ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عمه اس داده.. سلام منم خوبم.گوشی دست مامانم بود بابا گوشید.نوروز مبارک.....!!!!!!! فک و فامیله ما داریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی پِرایوِسی تو خونه ما در حد دستشوئیه تازه اونم حادثه خبر نمیکنه باید خیلی مواظب باشی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﯾــــــــــــــــــــــﻮﻝ مهدی، ﺧﯿــــﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﺕ ﺑـﺎﺣـﺎﻟـﻪ، ﺧﯿــﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾــــﻢ . . . ﺣﺮﻓــــــــــــﯽ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗــﻮی ﺩﻝ ﺷﻤـــﺎﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺗــﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑـــﻬﻢ ﺑﮕﯿﺪ...!!! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم میز مبل برای گل گذاشتن روش نیست ، واسه اینه که پامو بزاریم روش حالشو ببریم ! میگه پس اون جارویی هم که تو خونس برای تمیز کردن نیس برای خوردن تو صورتته …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب پر از بغضم رفیق ، شانه ات ساعتی چند ؟؟؟ چی ؟؟؟ ۵۵۰۰ ؟؟؟ چه خبره ؟ مارو بگو به تو میگیم رفیق … نخواستیم آقا …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز بعد غزا خاهرم گف:هالا كي زرف بوشوره؟  ييهو مامانم گفت:مدرسان شريف! 
هيچي ديگه الان جناب مدرسان اومده خونمون داره ظرف موشوره!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم ميخواد از درخت انارتزييني خونه همسايمون تعريف كنه ميگه يك درخت تضمينيه قشنگي همسايه خريده .......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان مــوقــع انــتخــاباتِ بــیایــن هــمه اتــحادمــونــو نشـــونِ دشـــمنامــون بــدیــم همـــه یـــک صـــدا پـــرچـــما بــالا : ایــــــــــران لایــــک:ایـــــــران

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز مامانم در اومده میگه :میگم چرا انقدر این کرم حلزون الکی گرونه؛خودمون میریم حلرون میگیریم چرخ میکنیم میزنیم به صورتمون .خداوکیلی اینم مامانه ماداریم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر موقع بابام میگه بیا بشینیم دو کلام حرف بزنیم … از نمره ۱۳ ای که اول دبستان دیکته گرفتم , تا هفته پیش که با دختر تو خیابون منو دید هرکارِ خلافی که کردم میاد جلو چشام !!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونید شوهر خالم واسه روزه زن رفته واسه خالم چی خریده؟؟؟؟؟؟؟؟ رفته یه فلش 4 گیگ خریده یه بند هم بهش وصل کرده انداخته گردنه خالم اینم فک و فامیله داریم تو رو قران ؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

!
دختر عمه ام برگشته به مامانش ميگه مامان چرا بلوتوثت روشنه؟عمه ام با اعتماد به نفس كامل ميگه خب اگه روشن نباشه كه اس ام اس نمياد،يهو كل فاميل با هم رفتن رو هوا!
عمه ست ما داريم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمو بزرگم تفریحی معتاده! واسه آزمایش عروسیشون رفتن خون بدن پرستاره پرسیده : آقا گروه خون شما چیه؟ عموم که حسابی هول شده بود به جای اینکه بگه O منفی گفته O مورفین!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم :من چراپسر نشدم ؟؟میگه :عزیزم خدا خرو شناخته بهش شاخ نداده!!!!!!!!لابدیه حکمتی داشته که توروپسرنکرده دیگه!!!! یعنی من موندم حتمابایداینجوری توجیه میکرددیگه؟؟؟؟؟ من:ا خر:)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم شارژ ایرانسل ندارم برام بخر میگه ب من چه میخواستی این قدر پای اون اینترنت نشینی من :| بابام : > آخه فک و فامیله باهوش ما داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زﻧﮓ ﺁﯾﻔﻮﻧﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻥ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ پﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﻣﻦ o.O ﺑﺎﺑﺎﻡ ^_^ ﻃﺮﻑ پشﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ :| ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺁﺧﻪ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عمه اس داده.. سلام منم خوبم.گوشی دست مامانم بود بابا گوشید.نوروز مبارک.....!!!!!!! فک و فامیله ما داریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی پِرایوِسی تو خونه ما در حد دستشوئیه تازه اونم حادثه خبر نمیکنه باید خیلی مواظب باشی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﯾــــــــــــــــــــــﻮﻝ مهدی، ﺧﯿــــﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﺕ ﺑـﺎﺣـﺎﻟـﻪ، ﺧﯿــﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾــــﻢ . . . ﺣﺮﻓــــــــــــﯽ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗــﻮی ﺩﻝ ﺷﻤـــﺎﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺗــﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑـــﻬﻢ ﺑﮕﯿﺪ...!!! :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم میز مبل برای گل گذاشتن روش نیست ، واسه اینه که پامو بزاریم روش حالشو ببریم ! میگه پس اون جارویی هم که تو خونس برای تمیز کردن نیس برای خوردن تو صورتته …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب پر از بغضم رفیق ، شانه ات ساعتی چند ؟؟؟ چی ؟؟؟ ۵۵۰۰ ؟؟؟ چه خبره ؟ مارو بگو به تو میگیم رفیق … نخواستیم آقا …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز بعد غزا خاهرم گف:هالا كي زرف بوشوره؟  ييهو مامانم گفت:مدرسان شريف! 
هيچي ديگه الان جناب مدرسان اومده خونمون داره ظرف موشوره!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم ميخواد از درخت انارتزييني خونه همسايمون تعريف كنه ميگه يك درخت تضمينيه قشنگي همسايه خريده .......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان مــوقــع انــتخــاباتِ بــیایــن هــمه اتــحادمــونــو نشـــونِ دشـــمنامــون بــدیــم همـــه یـــک صـــدا پـــرچـــما بــالا : ایــــــــــران لایــــک:ایـــــــران

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز مامانم در اومده میگه :میگم چرا انقدر این کرم حلزون الکی گرونه؛خودمون میریم حلرون میگیریم چرخ میکنیم میزنیم به صورتمون .خداوکیلی اینم مامانه ماداریم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر موقع بابام میگه بیا بشینیم دو کلام حرف بزنیم … از نمره ۱۳ ای که اول دبستان دیکته گرفتم , تا هفته پیش که با دختر تو خیابون منو دید هرکارِ خلافی که کردم میاد جلو چشام !!