بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونستید چینی ها به کتاب میگویند کتاب؟! البته دقیق نمیدونم چی میگن اما مطمینم ترجمش همین میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من 1 وجدانی دارم..اصن پدیده ایه درنوع خودش! درحال انجام گناه معلوم نی کدوم گوریه..اما بعدش..انقد کنه میشه که من روزی هزار بار بگم: "غلط کردم..غلط" :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درتمام این مدت که من پیاده وشتابزده،در تنگنای جاده های زندگی،پی خوشبختی میدویدم،ماشین داشتم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خبر ها حاكي از ان است كه بعد از راهيابي لنگ به اسيا موجي از شادي كشور هاي حاشيه خليج فارس را فراگرفته وان ها به شدت خواهان قرار گرفتن در گروه لنگ ميباشند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شـاخ نـیـسـتـم..... امـا بـا هـمـیـن سـن کـمـم مـرجـع تـقـلـیـد خـیـلـیـا بـودم..... آررررررره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يکی رو می خوام که فقط به من فکر کنه ، نه اينکه به منم فکر کنه .....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه بهت زنگ نمیزنه... اگه بهت اس ام اس نمیده... مثبت فکر کن . . . . شاید مرده... D:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه زمانی انقدر خواستگار بود دخترا الکی حلقه دستشون میکردن کسی مزاحم نشه! الان استین مانتو رو تا ارنج میدن بالا همه ببینن چیزی نیس ولی بازم خواستگار نیست که نیست!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والا زندگی ی جوری سخت گرفته انگار قاتل دادن دستش و در صورت فرارش شریک جرم محسوب میشه...! والا ی وضیه -_-

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درسته فولاد قهرمان شد ولی طلا مال نقی بووووووووووووووود تو مشتش بوووووووووووووووووووود عــــــــــــــــــــــــــه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابای من امروز 2 تا فرم واسه دریافت یارانه پر کرد.. خواست محکم کاری کنه.. گفت شاید یکیش گم بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حسش اومد واس خودم سیب زمینی سرخ کنم اگه سوختن خودم و آتیش گرفتن دستمالِ آشپزخونه رو بذاریم کنار بسیار لذت بخش بود آشپزی البته الانم سیب زمینی با 85 % سوختگی آمادست واسه خوردن :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی یه رازیو بهم میگن و بعد میگن فقط تو میدونی انقدر خوشحال میشم که دوست دارم برم واسه همه تعریفش کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای بدم میاد ازین دانش آموزا که تو مدرسه برای دفتر خرید میکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه ضرب المثل نانوشته هم هست که میگه:‏ عقل نباشه جون در عذابه،‏ شعور نباشه عمه در عذابه!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺁﺧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﻪ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﭼﯿﻪ؟ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻢ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻣﻠﺖ ﯾﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺱ

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونستید چینی ها به کتاب میگویند کتاب؟! البته دقیق نمیدونم چی میگن اما مطمینم ترجمش همین میشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من 1 وجدانی دارم..اصن پدیده ایه درنوع خودش! درحال انجام گناه معلوم نی کدوم گوریه..اما بعدش..انقد کنه میشه که من روزی هزار بار بگم: "غلط کردم..غلط" :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درتمام این مدت که من پیاده وشتابزده،در تنگنای جاده های زندگی،پی خوشبختی میدویدم،ماشین داشتم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خبر ها حاكي از ان است كه بعد از راهيابي لنگ به اسيا موجي از شادي كشور هاي حاشيه خليج فارس را فراگرفته وان ها به شدت خواهان قرار گرفتن در گروه لنگ ميباشند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شـاخ نـیـسـتـم..... امـا بـا هـمـیـن سـن کـمـم مـرجـع تـقـلـیـد خـیـلـیـا بـودم..... آررررررره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يکی رو می خوام که فقط به من فکر کنه ، نه اينکه به منم فکر کنه .....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه بهت زنگ نمیزنه... اگه بهت اس ام اس نمیده... مثبت فکر کن . . . . شاید مرده... D:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه زمانی انقدر خواستگار بود دخترا الکی حلقه دستشون میکردن کسی مزاحم نشه! الان استین مانتو رو تا ارنج میدن بالا همه ببینن چیزی نیس ولی بازم خواستگار نیست که نیست!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والا زندگی ی جوری سخت گرفته انگار قاتل دادن دستش و در صورت فرارش شریک جرم محسوب میشه...! والا ی وضیه -_-

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درسته فولاد قهرمان شد ولی طلا مال نقی بووووووووووووووود تو مشتش بوووووووووووووووووووود عــــــــــــــــــــــــــه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابای من امروز 2 تا فرم واسه دریافت یارانه پر کرد.. خواست محکم کاری کنه.. گفت شاید یکیش گم بشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حسش اومد واس خودم سیب زمینی سرخ کنم اگه سوختن خودم و آتیش گرفتن دستمالِ آشپزخونه رو بذاریم کنار بسیار لذت بخش بود آشپزی البته الانم سیب زمینی با 85 % سوختگی آمادست واسه خوردن :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی یه رازیو بهم میگن و بعد میگن فقط تو میدونی انقدر خوشحال میشم که دوست دارم برم واسه همه تعریفش کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای بدم میاد ازین دانش آموزا که تو مدرسه برای دفتر خرید میکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه ضرب المثل نانوشته هم هست که میگه:‏ عقل نباشه جون در عذابه،‏ شعور نباشه عمه در عذابه!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺁﺧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﻪ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﭼﯿﻪ؟ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻢ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻣﻠﺖ ﯾﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺱ