بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن ایرانیا اول شکست عشقی بودن بعد دست پا در اوردن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظر من الان دیگه رفتن به مهمونی هایی که Wi-Fi ندارن وقت تلف کردنه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خنده بهترین دواست . . . ولی اگه بیدلیل میخندی دوا لازم داری!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو ثانیه های آخر موزیک... قبل از این که بره آهنگ بعد... خودم میزنم آهنگ بعدی تا بفهمه رئیس کیه!!! دیوونه ام خودتی...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگز دویدن و فرار کردن از مشکلات٬ مشکلاتتو حل نمی کنه . . . مگه اینکه مشکلت اضافه وزن باشه.اون وقت آره بدو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوتا از پر مصرفترین جملات دنیا:‏ i love you . . . . . . .made in china

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی از این خواننده ها انقدر احساسی می خونن ، طرف حتی اگر توو عمرش با جنس مخالف یک کلمه صحبت نکرده باشه بازم شکست عشقی می خوره لامصبا انگار ، اول احساس به دنیا اومدن ، بعد دست و پا در آوردن ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها فرق دوربین مخفی ایرانیا با خارجی ها اینه که اونا میخندن اما تو ایران دعوا یشه.... خدایی قبول داری لایک کن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما تو محل کارمون یه سطل زباله داریم مخصوص کاغذ اما خدا نکنه مجبور شی تو اون بگردی ((((: عزیز من آخه آب دهن اونجا جاشه (((: چندش م خودتی d:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه کشف جدید! شما میتوانید با زدن راهنما سرعت ماشین کناریتونو تا چندین برابر افزایش دهید:| دیدم که میگما :||

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون تیر به سوی خود انداختن است مانند قمار بردنش باختن است هشدار ! اگر گرفته ای پس ندهی چون لذت وام در نپرداختن است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﭘﻮز ﺩاﺩﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻧﺎﻫﺎﻱ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﺎ اﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﺭاﻧﻪ اﻧﺼﺮاﻑ ﺩاﺩﻳﻢ....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺭﻓﻘﺎ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮑﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ .. . . . . . .ﺍﺻﻼ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﻧﺘﺮﺱ ؛ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ !! ﻭﺍﻵ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

والدین عزیز! فرزندان خود را تنها رها نکنید حتی در دنیای مجازی . . . . . نیست بچه ن! میان اینجا رو اعصاب ما را میرن |:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توجه توجه.... تجربه ثابت کرده که از هرچی بدت بیاد سرت میاد. بگین خب گفتین؟؟ حالا دخترخانومایی که روم به دیفار ترشیدین فقط کافیه از شوور بدتون بیاد^_^ من وظیفمو انجام دادم باقیش با خودتون^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شیر تاوقتی آزاده شیره اگه نه شیر تو قفس خرم نیس!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن ایرانیا اول شکست عشقی بودن بعد دست پا در اوردن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظر من الان دیگه رفتن به مهمونی هایی که Wi-Fi ندارن وقت تلف کردنه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خنده بهترین دواست . . . ولی اگه بیدلیل میخندی دوا لازم داری!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو ثانیه های آخر موزیک... قبل از این که بره آهنگ بعد... خودم میزنم آهنگ بعدی تا بفهمه رئیس کیه!!! دیوونه ام خودتی...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگز دویدن و فرار کردن از مشکلات٬ مشکلاتتو حل نمی کنه . . . مگه اینکه مشکلت اضافه وزن باشه.اون وقت آره بدو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوتا از پر مصرفترین جملات دنیا:‏ i love you . . . . . . .made in china

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی از این خواننده ها انقدر احساسی می خونن ، طرف حتی اگر توو عمرش با جنس مخالف یک کلمه صحبت نکرده باشه بازم شکست عشقی می خوره لامصبا انگار ، اول احساس به دنیا اومدن ، بعد دست و پا در آوردن ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها فرق دوربین مخفی ایرانیا با خارجی ها اینه که اونا میخندن اما تو ایران دعوا یشه.... خدایی قبول داری لایک کن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما تو محل کارمون یه سطل زباله داریم مخصوص کاغذ اما خدا نکنه مجبور شی تو اون بگردی ((((: عزیز من آخه آب دهن اونجا جاشه (((: چندش م خودتی d:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه کشف جدید! شما میتوانید با زدن راهنما سرعت ماشین کناریتونو تا چندین برابر افزایش دهید:| دیدم که میگما :||

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون تیر به سوی خود انداختن است مانند قمار بردنش باختن است هشدار ! اگر گرفته ای پس ندهی چون لذت وام در نپرداختن است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﭘﻮز ﺩاﺩﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻧﺎﻫﺎﻱ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﺎ اﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﺭاﻧﻪ اﻧﺼﺮاﻑ ﺩاﺩﻳﻢ....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺭﻓﻘﺎ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮑﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ .. . . . . . .ﺍﺻﻼ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﻧﺘﺮﺱ ؛ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ !! ﻭﺍﻵ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

والدین عزیز! فرزندان خود را تنها رها نکنید حتی در دنیای مجازی . . . . . نیست بچه ن! میان اینجا رو اعصاب ما را میرن |:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توجه توجه.... تجربه ثابت کرده که از هرچی بدت بیاد سرت میاد. بگین خب گفتین؟؟ حالا دخترخانومایی که روم به دیفار ترشیدین فقط کافیه از شوور بدتون بیاد^_^ من وظیفمو انجام دادم باقیش با خودتون^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شیر تاوقتی آزاده شیره اگه نه شیر تو قفس خرم نیس!!!!!!!!!!!