بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وطنم ای شکوه پا برجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت می زند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بشتابید.....................................بشتابید .دبستانی ها . راهنمایی ها . دبیرستانی ها. کنکوری ها . . شارژ ایرانسل می گیرم پیک نوروزی حل می کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی میخواستم عیدو بیام ایران...اما متاسفانه همین الانشم تو ایرانم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان که لیست ارسال هامو میبینم میفهمم که من اول "محتوای تکراری" بودم بعد دست و پا در آوردم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی ها همه جوکها و اس ها ی طرف،نام فرستنده ها ی طرف!!!!!!!!! نصف 4جوکیا ک امیرن...نصف دیگم جوک میگن تو نامشون... ولی دمشون گرم..جوکاشون قشنگن...ادامه بدین دوستان..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خونه بدون پدر و مادر خونه نیست... . . . . . مرکز فساده و بی بندوباریه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستای صمیــمی وقتی بهشون فحش میدی ناراحت نمیشن... اول . . . . . میخندن بعد یه فحش بدتـــــر بهت میدن :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم این خانمه تو تبلیغ شامپو بدن اکتیو فوتوشابه...مرده داره وسطه حال رو مبل خودشو میشوره ،خانمه لبخند میزنه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامان من همه ی بچه هاشو یک اندازه دوست داره خانواده ی من عاشق همدیگه هستن . مثلا: مامان نهار چی داریم : مامان: کارت بخوره به اون شکمت حتما چیزی داریم که کوفت کنی دیگه خرس قتبی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻓﻨﯽ : ﺳﺎﻝ 93 ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﯿﻠﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﭼﻤﺪﻭﻧﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ! ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دعا میکنم بگو آمین خدایا تو این ایام دم عیدی ، صورت هیچ جوونی جوش نزنه ! صورتت جوش نزنه بکوب لایکو....اگه لایک نزدی الهی یه جوش(از اون گیلاسی ها)بزنه رو دماغت....!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینایی که نوشتن امسال سال اسبه و شاهزاده با اسب خواهد آمد این بنده خداها خبر ندارن مشتی حسن با الاغم نمیاد ببرتشون !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قـــرار بـــود کــبــوتــر بـا کــبــوتــر بــاز بـا بــاز یــهــو لاشــخــورا حــمــله کــردن....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همانطور با آجیل دیگران رفتارکنید که دوست دارید با آجیل شما رفتار کنند...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حرف دلتوبزنی دلشومیزنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در زندگی به جایی رسیده ام که مرا با pou (پو) مقایسه میکنن . والا . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وطنم ای شکوه پا برجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت می زند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بشتابید.....................................بشتابید .دبستانی ها . راهنمایی ها . دبیرستانی ها. کنکوری ها . . شارژ ایرانسل می گیرم پیک نوروزی حل می کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی میخواستم عیدو بیام ایران...اما متاسفانه همین الانشم تو ایرانم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان که لیست ارسال هامو میبینم میفهمم که من اول "محتوای تکراری" بودم بعد دست و پا در آوردم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی ها همه جوکها و اس ها ی طرف،نام فرستنده ها ی طرف!!!!!!!!! نصف 4جوکیا ک امیرن...نصف دیگم جوک میگن تو نامشون... ولی دمشون گرم..جوکاشون قشنگن...ادامه بدین دوستان..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خونه بدون پدر و مادر خونه نیست... . . . . . مرکز فساده و بی بندوباریه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستای صمیــمی وقتی بهشون فحش میدی ناراحت نمیشن... اول . . . . . میخندن بعد یه فحش بدتـــــر بهت میدن :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم این خانمه تو تبلیغ شامپو بدن اکتیو فوتوشابه...مرده داره وسطه حال رو مبل خودشو میشوره ،خانمه لبخند میزنه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامان من همه ی بچه هاشو یک اندازه دوست داره خانواده ی من عاشق همدیگه هستن . مثلا: مامان نهار چی داریم : مامان: کارت بخوره به اون شکمت حتما چیزی داریم که کوفت کنی دیگه خرس قتبی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻓﻨﯽ : ﺳﺎﻝ 93 ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﯿﻠﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﭼﻤﺪﻭﻧﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ! ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دعا میکنم بگو آمین خدایا تو این ایام دم عیدی ، صورت هیچ جوونی جوش نزنه ! صورتت جوش نزنه بکوب لایکو....اگه لایک نزدی الهی یه جوش(از اون گیلاسی ها)بزنه رو دماغت....!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینایی که نوشتن امسال سال اسبه و شاهزاده با اسب خواهد آمد این بنده خداها خبر ندارن مشتی حسن با الاغم نمیاد ببرتشون !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قـــرار بـــود کــبــوتــر بـا کــبــوتــر بــاز بـا بــاز یــهــو لاشــخــورا حــمــله کــردن....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همانطور با آجیل دیگران رفتارکنید که دوست دارید با آجیل شما رفتار کنند...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حرف دلتوبزنی دلشومیزنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در زندگی به جایی رسیده ام که مرا با pou (پو) مقایسه میکنن . والا . . .