بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سری از دخترا هستن میگن منو چقدر دوست داری؟؟؟ کلا هر جوابی بدی یه داستانی میشه آخرش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقدرتوخونه شوخی کردم،جدی هم میشم،میگن خربازی درنیار..!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز رفتم لباس بخرم حالا از قیمتها بگذریم رفتم تو اتاق پرو انگشتام و ارنج ام پر زخم شد...ی اتاق پرو اندازه سنگ دسشویی..خو بابا فکر افراد خوش اندامی(^_^)مثه منم رو هم بکن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو اتاقم سوسكـــ ديدم .. به مامانم میگم زود لنگه كفش رو بيار اين سوسکـــو بکشم ! بعـد از يه جيـــغ بنفـش میگه : لنگه راست يا چپ ؟!! مـــن ~~~> :| !! سـوسكــِـ ~~~> =)))))) !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا آرایشگاهی که پسرعموم میره هاااا، لامصب خیلی قشنگ ابرو برمیداره. حالا بد نیست بهش بگم دفعه بعدی که میره یه وقت هم واسه من بگیره؟؟؟ خوب چیکار کنم اقدس خانوم لنگه به لنگه بر میداره خوب!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی بعضی اهنگا فقط بدرده این میخوره ک سره صب ک عجله داری و تا ظهر هم کارت طول میکشه گوششون کنی تا زودتر دسشوییت بگیره..!! خو بابا یا اصن نخونین یا اگ میخونین ی جوری باشه ک بشه تحملش کنی..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ب سلامتی اون پسری ک زیر تیشرتش ی زیر پوش پوشید تا اگه زمانی خم شد کمرش معلوم نشه...... لایک:ب این میگن مرد لایک:ب سلامتیش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه خدا میدونست من چقدر روزشماری می کنم تا طعم غریب فندق و پسته رو زیر دندونم حس کنم.سالی حداقل 12 عدد عید و 8 عدد کریسمس قرار می داد از نوع وطنیش...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگن تو جهنم دخترا میرن تو آسانسور دکمه رو میزنن در بسته میشه بعد می ببینن چندتا سوسک بالدار رو سقفه !!! خو بسه دیگه گریه نکنین ادامه نمیدم !! پاشید پاشید برید توبه کنید :((((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اسـفـنـدمـاه هـم یـه عـده خـــیـلـی خـاص پـیـدا مـیـشـن تـو خـونـه تـکـونـی فـقـط نـقـش کـوفـتـگـی رو ایـفـا مـیـکـنـن . مـدیـونـیـن اگـه بـه مـن شـک کـنـیـن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی ادما...فتوشاپن!...ادم نیستن! هیستوری شون کنی ...به یه حیوون برمی خوری!... قبول داری؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قانون دوم تنبلی : اگر من به وسیله ای احتیاج نداشته باشم و آن وسیله نزدیک من باشد ، قطعا به آن احتیاج پیدا خواهم کرد ! بله ، اینطوریاس . والا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدترین روز برای یه پسر روزی که . . . . . History مرورگرش لو بره!!! دیدم که میگما!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بـعـد عـمـری یـه شـارژ ایـرانـسـل خـریـدم اونـم ایـرانـسـل واسـم یـه پـیـشـواز ایـرانـسـل فـعـال کـرد بـريـقـیــشـم بـرد جـای بـدهـیـم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم مغازه یه زنی اومد گفت یه مشگین تاژمیخوام.. فروشنده گفت چه مارکی؟ تا خواستم بگم :خو خودش میگه تاژ... زنه گفت:یه مشگین تاژ پرسیل لطفا خدایا .........اخه چرا؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب خواب دیدم که خودم تنها خونم بعد ی دفعه صدای زنگ اومد رفتم در رو باز کردم دیدم ی دختر خوشکل گفت:میشه بیام تو؟ منم گفتم با کمال میل که یک دفعه صفحه پیوند ها باز شد. ^_~ خواب دیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سری از دخترا هستن میگن منو چقدر دوست داری؟؟؟ کلا هر جوابی بدی یه داستانی میشه آخرش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقدرتوخونه شوخی کردم،جدی هم میشم،میگن خربازی درنیار..!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز رفتم لباس بخرم حالا از قیمتها بگذریم رفتم تو اتاق پرو انگشتام و ارنج ام پر زخم شد...ی اتاق پرو اندازه سنگ دسشویی..خو بابا فکر افراد خوش اندامی(^_^)مثه منم رو هم بکن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو اتاقم سوسكـــ ديدم .. به مامانم میگم زود لنگه كفش رو بيار اين سوسکـــو بکشم ! بعـد از يه جيـــغ بنفـش میگه : لنگه راست يا چپ ؟!! مـــن ~~~> :| !! سـوسكــِـ ~~~> =)))))) !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا آرایشگاهی که پسرعموم میره هاااا، لامصب خیلی قشنگ ابرو برمیداره. حالا بد نیست بهش بگم دفعه بعدی که میره یه وقت هم واسه من بگیره؟؟؟ خوب چیکار کنم اقدس خانوم لنگه به لنگه بر میداره خوب!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی بعضی اهنگا فقط بدرده این میخوره ک سره صب ک عجله داری و تا ظهر هم کارت طول میکشه گوششون کنی تا زودتر دسشوییت بگیره..!! خو بابا یا اصن نخونین یا اگ میخونین ی جوری باشه ک بشه تحملش کنی..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ب سلامتی اون پسری ک زیر تیشرتش ی زیر پوش پوشید تا اگه زمانی خم شد کمرش معلوم نشه...... لایک:ب این میگن مرد لایک:ب سلامتیش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه خدا میدونست من چقدر روزشماری می کنم تا طعم غریب فندق و پسته رو زیر دندونم حس کنم.سالی حداقل 12 عدد عید و 8 عدد کریسمس قرار می داد از نوع وطنیش...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگن تو جهنم دخترا میرن تو آسانسور دکمه رو میزنن در بسته میشه بعد می ببینن چندتا سوسک بالدار رو سقفه !!! خو بسه دیگه گریه نکنین ادامه نمیدم !! پاشید پاشید برید توبه کنید :((((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اسـفـنـدمـاه هـم یـه عـده خـــیـلـی خـاص پـیـدا مـیـشـن تـو خـونـه تـکـونـی فـقـط نـقـش کـوفـتـگـی رو ایـفـا مـیـکـنـن . مـدیـونـیـن اگـه بـه مـن شـک کـنـیـن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی ادما...فتوشاپن!...ادم نیستن! هیستوری شون کنی ...به یه حیوون برمی خوری!... قبول داری؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قانون دوم تنبلی : اگر من به وسیله ای احتیاج نداشته باشم و آن وسیله نزدیک من باشد ، قطعا به آن احتیاج پیدا خواهم کرد ! بله ، اینطوریاس . والا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدترین روز برای یه پسر روزی که . . . . . History مرورگرش لو بره!!! دیدم که میگما!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بـعـد عـمـری یـه شـارژ ایـرانـسـل خـریـدم اونـم ایـرانـسـل واسـم یـه پـیـشـواز ایـرانـسـل فـعـال کـرد بـريـقـیــشـم بـرد جـای بـدهـیـم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم مغازه یه زنی اومد گفت یه مشگین تاژمیخوام.. فروشنده گفت چه مارکی؟ تا خواستم بگم :خو خودش میگه تاژ... زنه گفت:یه مشگین تاژ پرسیل لطفا خدایا .........اخه چرا؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب خواب دیدم که خودم تنها خونم بعد ی دفعه صدای زنگ اومد رفتم در رو باز کردم دیدم ی دختر خوشکل گفت:میشه بیام تو؟ منم گفتم با کمال میل که یک دفعه صفحه پیوند ها باز شد. ^_~ خواب دیه