بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا معجزه کرد و ادمو افرید تو هم بیا یه معجزه کن و ادم بمون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این جوری که پیش میره من میترسم فردا پس فردا آب با طعم قرمه سبزی از چین وارد کنیم ... والا بخدا امروز یه شیشه آب خریدم گاز دار با اسانس هلو... اصن یه وعضی بودا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ملت تو خونشون میز بیلیارد و تردمیل و سونا جکوزی دارن اونوخت ماهم تنها امکانات ورزشیمون یه میله بارفیکس بود که اونم مامانم زده تو کمد روش لباس آویزون میکنه اصن یه وضی والااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﮐﻠﯿﭙﺴﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻦ ... ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺩﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﻦ !!! ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰﻡ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﻮ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اسـم بـعـضـیـا رو بـا مـاژیـک نـوشـتـم رو دیـوار یـه خـطـم کـشـیـدم روش بـعـد سـرمـم مـحـکـم کـوبـونـدم تـوش تـا یـادم نـره هـر کـسـی ارزش دوسـت داشـتـن نـداره.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من هميشه با تو صادق بودم ولي تو با من اصغر بودي !!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

احساس موفقیتی رو که بعد از کشتن یه پشه دارم ، نیل آرمسترانگ بعد از قدم گذاشتن روی ماه نداشت!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این دوستایی که با ایفونشون تو اینه عکس میگیرن... . . . .. . . اینارو اذیت نکنین... تنهان....کسی و ندارن ازشون عکس بگیره...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای کـــاش جـزوه امتحـان رو بـاز میکـردیم فیلـتر میشـد .....!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خره درونمو دی اکتیو کردم حالا سگ درونم فعال شده :| حالا جرات دارین لایک نزنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتي اون كسايي ك شب عيدي گرفتار خونه تكوني شدن!! سلامتي خودمون ك غير از خونه تكوني، عمليات سم پاشي و سوسك كشي هم داشيتيم..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت یه پراید نوشته بود : من سوسول بازی در نمیارم و پشت ماشینم چیزی نمینویسم ! . . . اصن من دیگه حرفی ندارم . والا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﮔﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﮐﻬﻒ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﯿم، ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝهای ﻋﻤﺮ ﮔﻞ ﻻﻟﻪ، هشدار برای کبری 11، پرستاران در حال پخشــه! عمو قنادم هنوز داره می گه: یه دست یه هورا ا ا ا ا ا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یارو میگن چیشد زن گرفتی تو که راضی نبودی میگه روز خاستگاری رفتم دستشویی خعععلی دل باز بود دیگه گرفتمش...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لذتی که تو پیچوندنِ چند روزِ پایانی سال هست، تو 13 روز تعطیلی بعدش نیست !!! خداییش قبول دارید؟ :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دختره تو چت گفتن چی تنته یه رب طول کشید تا جواب بده بعدش گفت یه تاپ صورتی با شلوارک سفید گفتن چرا انقد طولش دادی گفت : اون لباسی که تنم بود خوب نبود رفتم عوضش کردم

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا معجزه کرد و ادمو افرید تو هم بیا یه معجزه کن و ادم بمون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این جوری که پیش میره من میترسم فردا پس فردا آب با طعم قرمه سبزی از چین وارد کنیم ... والا بخدا امروز یه شیشه آب خریدم گاز دار با اسانس هلو... اصن یه وعضی بودا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ملت تو خونشون میز بیلیارد و تردمیل و سونا جکوزی دارن اونوخت ماهم تنها امکانات ورزشیمون یه میله بارفیکس بود که اونم مامانم زده تو کمد روش لباس آویزون میکنه اصن یه وضی والااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﮐﻠﯿﭙﺴﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻦ ... ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺩﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﻦ !!! ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰﻡ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﻮ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اسـم بـعـضـیـا رو بـا مـاژیـک نـوشـتـم رو دیـوار یـه خـطـم کـشـیـدم روش بـعـد سـرمـم مـحـکـم کـوبـونـدم تـوش تـا یـادم نـره هـر کـسـی ارزش دوسـت داشـتـن نـداره.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من هميشه با تو صادق بودم ولي تو با من اصغر بودي !!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

احساس موفقیتی رو که بعد از کشتن یه پشه دارم ، نیل آرمسترانگ بعد از قدم گذاشتن روی ماه نداشت!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این دوستایی که با ایفونشون تو اینه عکس میگیرن... . . . .. . . اینارو اذیت نکنین... تنهان....کسی و ندارن ازشون عکس بگیره...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای کـــاش جـزوه امتحـان رو بـاز میکـردیم فیلـتر میشـد .....!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خره درونمو دی اکتیو کردم حالا سگ درونم فعال شده :| حالا جرات دارین لایک نزنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتي اون كسايي ك شب عيدي گرفتار خونه تكوني شدن!! سلامتي خودمون ك غير از خونه تكوني، عمليات سم پاشي و سوسك كشي هم داشيتيم..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت یه پراید نوشته بود : من سوسول بازی در نمیارم و پشت ماشینم چیزی نمینویسم ! . . . اصن من دیگه حرفی ندارم . والا . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﮔﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﮐﻬﻒ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﯿم، ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝهای ﻋﻤﺮ ﮔﻞ ﻻﻟﻪ، هشدار برای کبری 11، پرستاران در حال پخشــه! عمو قنادم هنوز داره می گه: یه دست یه هورا ا ا ا ا ا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یارو میگن چیشد زن گرفتی تو که راضی نبودی میگه روز خاستگاری رفتم دستشویی خعععلی دل باز بود دیگه گرفتمش...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لذتی که تو پیچوندنِ چند روزِ پایانی سال هست، تو 13 روز تعطیلی بعدش نیست !!! خداییش قبول دارید؟ :)))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دختره تو چت گفتن چی تنته یه رب طول کشید تا جواب بده بعدش گفت یه تاپ صورتی با شلوارک سفید گفتن چرا انقد طولش دادی گفت : اون لباسی که تنم بود خوب نبود رفتم عوضش کردم