بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف رفته خواستگاری بابای عروس با لپ تاپ اومده می گه جوون، من اهل تحقیقات محلی و اینا نیستم، یوزر پسورد فیسبوکت رو بزن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونین چرا شیرازی ها حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارن؟؟؟ چون سعدی میگه برو کار میکن مگو چیست کار ولی حافظ میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختران بدحجاب قراره پونصد هزار تومان جریمه بشن. یعنی پسرایی که می خوان ازدواج کنن باید یه خلافی ام بگیرن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چـه ســخـتـه تـو هـق هـق گـریـه هـات نـفـس کـم بـیـاری.... . . . . یـهـو یـاد یـه جـوک بـیـفـتـی اون مـوقـعـس کـه نـمـیـدونـی بـخـنـدی یـا گـریـه کـنـی بـدمـصـب خـیـلـی سـخـتـه..... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من آخر نفهمیدم اینکه هی تو اخبار میگن : “وی خاطر نشان کرد” یعنی چی ؟! این “وی” کیه که هی خاطره رو نشون میکنه ؟ پس کِی میگیرتش ؟! چرا با عواطف دختر مردم بازی میکنه ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يکي ميگفت : بايد از کنار مشکلات زندگي با سرعت عبور کني و بگي مييييگ ميييييگ !!! اما انگار نميدونست مشکلات نشستن رومون و ميگن: انگوررررررري ، انگوررررررري!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مخ بعضی ها علاوه بر اینکه تاب داره... سرسره الاکلنگ چرخ و فلک و حتی در بعضی مواقع دیده شده که ترن هوایی هم داره... شهربازیه لاکردار ...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنــــوزَم نسلِ اونایی که تو خیابون راه میـــرن و تو گوشیشون آهنگ play میکنن و خودشونم باهاش میخونن،منقرض نشـــــده!!! خودم دیرو یه نمونه دیدم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیاهم هستن با زیر چشمی نگاه کردنشون هم، دل آدم رو بہ آتیش میکشونن!!!!! لامصبا ازکجا یاد گرفتن!!!؟!!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمی خوام ریا بشه ولی یکی از افتخاراتم اینه که بیش از ۳۰ گیگ آهنگ رو حفظم ^.^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای کسانی که پشت سره من حرف میزنید... عاشقتونم که انقد درگیر منید :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این دخترایی که میگن سلام عجقم جطولی با اینا کاریتون نباشه این ها خالشون شادونست یا خاله سارا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لذتی که در بریدن هندوانه ها در بازی فرویت نینجا هست توی بریدن موز نیست...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوسـتِ عـزيزي كـه سـعي داري بـا دهـن بسـته خـميازه بكـشي… چـه كـاريه واقـعاً ؟!! جـاش سـوراخاي دماغـت بـاز مي شـه خــب والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دم پسرامون گرم به مرحله ای از عرفان رسیدن برای اد هم تشکر میکنن رو وال دختر,قبلا واسه اکسپت بود الان اد.به کجا میخایم بریم معلوم نیست!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا به نظر من اصن سالادی که آبلیموش تا یه بند انگشت کاسه رو تصرف نکنه سالاد نیست، پشمکه!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف رفته خواستگاری بابای عروس با لپ تاپ اومده می گه جوون، من اهل تحقیقات محلی و اینا نیستم، یوزر پسورد فیسبوکت رو بزن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونین چرا شیرازی ها حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارن؟؟؟ چون سعدی میگه برو کار میکن مگو چیست کار ولی حافظ میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختران بدحجاب قراره پونصد هزار تومان جریمه بشن. یعنی پسرایی که می خوان ازدواج کنن باید یه خلافی ام بگیرن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چـه ســخـتـه تـو هـق هـق گـریـه هـات نـفـس کـم بـیـاری.... . . . . یـهـو یـاد یـه جـوک بـیـفـتـی اون مـوقـعـس کـه نـمـیـدونـی بـخـنـدی یـا گـریـه کـنـی بـدمـصـب خـیـلـی سـخـتـه..... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من آخر نفهمیدم اینکه هی تو اخبار میگن : “وی خاطر نشان کرد” یعنی چی ؟! این “وی” کیه که هی خاطره رو نشون میکنه ؟ پس کِی میگیرتش ؟! چرا با عواطف دختر مردم بازی میکنه ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يکي ميگفت : بايد از کنار مشکلات زندگي با سرعت عبور کني و بگي مييييگ ميييييگ !!! اما انگار نميدونست مشکلات نشستن رومون و ميگن: انگوررررررري ، انگوررررررري!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مخ بعضی ها علاوه بر اینکه تاب داره... سرسره الاکلنگ چرخ و فلک و حتی در بعضی مواقع دیده شده که ترن هوایی هم داره... شهربازیه لاکردار ...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنــــوزَم نسلِ اونایی که تو خیابون راه میـــرن و تو گوشیشون آهنگ play میکنن و خودشونم باهاش میخونن،منقرض نشـــــده!!! خودم دیرو یه نمونه دیدم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیاهم هستن با زیر چشمی نگاه کردنشون هم، دل آدم رو بہ آتیش میکشونن!!!!! لامصبا ازکجا یاد گرفتن!!!؟!!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمی خوام ریا بشه ولی یکی از افتخاراتم اینه که بیش از ۳۰ گیگ آهنگ رو حفظم ^.^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای کسانی که پشت سره من حرف میزنید... عاشقتونم که انقد درگیر منید :-|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این دخترایی که میگن سلام عجقم جطولی با اینا کاریتون نباشه این ها خالشون شادونست یا خاله سارا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لذتی که در بریدن هندوانه ها در بازی فرویت نینجا هست توی بریدن موز نیست...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوسـتِ عـزيزي كـه سـعي داري بـا دهـن بسـته خـميازه بكـشي… چـه كـاريه واقـعاً ؟!! جـاش سـوراخاي دماغـت بـاز مي شـه خــب والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دم پسرامون گرم به مرحله ای از عرفان رسیدن برای اد هم تشکر میکنن رو وال دختر,قبلا واسه اکسپت بود الان اد.به کجا میخایم بریم معلوم نیست!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا به نظر من اصن سالادی که آبلیموش تا یه بند انگشت کاسه رو تصرف نکنه سالاد نیست، پشمکه!!!!