بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیایید از این به بعد به جای واژه بیگانه ازرائیل بگویم پراید ^_^ بیایید فارسی را پاس بداریم :((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی یکی از کارایی که جرات زیادی میخواد،چک کردن حجم ترافیک باقیمانده س.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون زنه که تو تبلیغات این بغل عکسشو زدن واسه تبلیغات شعبده بازی . . به جان خودم هر وقت میبینمش یاده عمم میوفتم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش بخیر وقتی بچه بودم جوری مامانم منو کتک میزد انگار برعلیه امنیت ملی آمریکا اقدامی کردم...ینی هنوز مزه گزینه های رو میزش قشنگ یادمه :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مثل من تو دبستان درگير اين بوديد كه مضاف اليه رو با "عليه" بنويسيد يا "اليه" ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی دختر همسایمون که وقتی واسش خواستگار اومد... . . . . . . . زد رو شونه ی دوماد و گفت:من پسرم...اسمم محمد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از دغدغه های من اینه این آدامسای جویده شده که رو لپتاپمه کدوماشون تازه تره دوباره بخورمشون.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــنّت خـدای را عـجیجــم کـه قـلبـونـش بـلم طـاعـتش مـوجـب عسیســی اسـت و بـه شـکر انـدرش یـه بــوس گـنده :-) . . . . . "دوس دخـمل سعدی :D"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزنید لایکو به افتخار کسی که اولین بار خیار شور و گوجه رو با هم تو یه جا به کار برد... خدا خیرش بده :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از مدیریت محترم 4جوک خواهشمندم که اگه یه وقت من غلط املایی داشتم خودت درستش کن بعد منتشر کن که آبروم یه وقت نره.مچکرم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی من عاشق خط این مادربزرگه تو تبلیغات پودر سپید شدم... اصلن حیف شده این....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم دستشو ببوسم زد تو دهنم ی چپ چپ و ی کج کج نثارم کرد... به جون خودش ک میخوام دنیاش نباشه راس میگم... مامانمو میگم فک کرد میخوام گازش بگیرم :-)سوء سابقه خیلی بده ها نه:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصن این فیلم ترکیه ای ها گند میزنن به اعصاب ادم؛ یعنی چی خو. . . دختره خیره سرش نقش اوله فیلمه اونوقت فقط باکارگردان رابطه نداشت اونم چون وقت نبودا وگرنه بازپایه بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعد از رنگ کردن مو از روی روسری ‏(‏در سریال ستایش) چشممون به شستن بدن از رو لباس باشامپو بدن اکتیو روشن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﺘﻮﻧﻪ 2 ﺗﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺭﺩ ﮐﻨﻪ!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا دیروز به یه هیکلیه گفتم ما جونایه روغن اوییلایی هستیم یهو بهش سوزن زدم دیدم عمل نکرد!!! هیچی دیگه الان روتخت بیمارستانم! . . . . . خو تبلیغاته میسازید!! والا لایک: جونایه روغن اویلایی

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیایید از این به بعد به جای واژه بیگانه ازرائیل بگویم پراید ^_^ بیایید فارسی را پاس بداریم :((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی یکی از کارایی که جرات زیادی میخواد،چک کردن حجم ترافیک باقیمانده س.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون زنه که تو تبلیغات این بغل عکسشو زدن واسه تبلیغات شعبده بازی . . به جان خودم هر وقت میبینمش یاده عمم میوفتم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش بخیر وقتی بچه بودم جوری مامانم منو کتک میزد انگار برعلیه امنیت ملی آمریکا اقدامی کردم...ینی هنوز مزه گزینه های رو میزش قشنگ یادمه :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مثل من تو دبستان درگير اين بوديد كه مضاف اليه رو با "عليه" بنويسيد يا "اليه" ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی دختر همسایمون که وقتی واسش خواستگار اومد... . . . . . . . زد رو شونه ی دوماد و گفت:من پسرم...اسمم محمد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از دغدغه های من اینه این آدامسای جویده شده که رو لپتاپمه کدوماشون تازه تره دوباره بخورمشون.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــنّت خـدای را عـجیجــم کـه قـلبـونـش بـلم طـاعـتش مـوجـب عسیســی اسـت و بـه شـکر انـدرش یـه بــوس گـنده :-) . . . . . "دوس دخـمل سعدی :D"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزنید لایکو به افتخار کسی که اولین بار خیار شور و گوجه رو با هم تو یه جا به کار برد... خدا خیرش بده :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از مدیریت محترم 4جوک خواهشمندم که اگه یه وقت من غلط املایی داشتم خودت درستش کن بعد منتشر کن که آبروم یه وقت نره.مچکرم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی من عاشق خط این مادربزرگه تو تبلیغات پودر سپید شدم... اصلن حیف شده این....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم دستشو ببوسم زد تو دهنم ی چپ چپ و ی کج کج نثارم کرد... به جون خودش ک میخوام دنیاش نباشه راس میگم... مامانمو میگم فک کرد میخوام گازش بگیرم :-)سوء سابقه خیلی بده ها نه:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصن این فیلم ترکیه ای ها گند میزنن به اعصاب ادم؛ یعنی چی خو. . . دختره خیره سرش نقش اوله فیلمه اونوقت فقط باکارگردان رابطه نداشت اونم چون وقت نبودا وگرنه بازپایه بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعد از رنگ کردن مو از روی روسری ‏(‏در سریال ستایش) چشممون به شستن بدن از رو لباس باشامپو بدن اکتیو روشن :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﺘﻮﻧﻪ 2 ﺗﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺭﺩ ﮐﻨﻪ!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا دیروز به یه هیکلیه گفتم ما جونایه روغن اوییلایی هستیم یهو بهش سوزن زدم دیدم عمل نکرد!!! هیچی دیگه الان روتخت بیمارستانم! . . . . . خو تبلیغاته میسازید!! والا لایک: جونایه روغن اویلایی